ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Agado

Universitata agado

La Nitobe-simpozio okazinta en Lisbono la 4-an kaj 5-an de aŭgusto 2018 estis momento, kiam kvindeko da fakuloj priskribis la situacion de Esperanto kaj interlingvistiko en universitatoj kaj skizis la bezonojn. Tuj vidiĝis, ke la Universitata Komisiono de ILEI situas en centra loko de tia agado kaj povas ludi gravan rolon. ESF komisiis al Angela Tellier instigi la laboron. En oktobro 2018 ekfunciis laborgrupo konsistanta el:
Angela Tellier (AT) flanke de ESF
kaj membroj de Universitata komisiono de ILEI:
Renato Corsetti (RC),
Vicente Manzano-Arrondo (Viko, VMA) kaj
Radojica Petrović (RP, ILEI-estrarano pri kongresoj).
Al ĝi poste aliĝis Elisée Byelongo (EB)  kaj Kimura Goro Christoph (KGC). La laborgrupo funkcias retpoŝte, skajpkunsidas unu fojon ĉiumonate kaj komunikas siajn planojn kaj rezultojn al aliaj membroj de la plena Universitata komisiono, al ESF kaj al la prezidanto de ILEI por ebligi iliajn kontribuojn al la planado kaj realigado. Ĝi:

 • Reaktivigis la retpaĝon ĉe la retejo de UEA (RC): https://uea.org/vikio/Informoj_de_la_komisiono_pri_%22Esperanto_en_universitatoj%22
 • Decidis plu uzi la registron de kursoj pri Esperanto aŭ interlingvistiko ĉe edukado.net  , kies programon necesas adapti por aparte indiki la universitatajn kursojn distinge de la mezlernejaj kaj aliaj
 • Konstatis la utilecon kaj rekomendas plu uzi la informoj el http://kunagade.org/raporto-esf-2018/
 • Proponas aldonon de ĉi tiu paĝo al la retejo de ILEI por registri la laboro de la komisiono, ĉefe por interna uzo (RP kun Jozefo Nemeth) kun konstato, ke la kvar menciitaj paĝoj ne estas redundaj sed suplementaj kaj sinergiaj.
 •  Tradukigas bazan flugfolion pri la ekzisto kaj laboro de ESF, inkluzive la haveblecon de stipendioj.
 • Ricevis sep 1-paĝajn “Unuo”jn verkitajn de VMA pri la sekvaj temoj:
  • Pri la universitato kiel ne taŭga loko por Esperante labori
  • Pri la neĉeesta universitata "movigebla" seminario
  • Sistemo por universitataj aktivuloj
  • Esploro pri la kialoj de sukcesoj kaj ne sukcesoj de universitataj kursoj pri Esperanto
  • Datumbaza sistemo por esperantistoj universitatanoj
  • Internacia reto de universitatoj pri lingva justeco
  • Kion ni celas pri Universitato kaj Esperanto

La nun plenumataj taskoj, dividitaj inter la komisionanoj, estas:

 • Universitataj kursoj pri Esperanto aŭ interlingvistiko (RC)
 • Listo de universitataj instruistoj kaj esploristoj kiuj konas Esperanton registrata en viki-paĝoj de UEA (RC)
 • Intervjuoj kun esperantistoj universitatanoj el diversaj kontinentoj (VMA)
 • Universitataj esploroj pri Esperanto aŭ  interlingvistiko (AT)
 • Esperantistaj konferencoj universitatnivelaj, unuavice la du okazontaj dum ILEI-kongresoj en 2019 kaj 2020 (RP)
 • Partopreno de esperantistaj universitatanoj en neesperantistaj konferencoj kun ebla stipendio de ESF (ĉiuj)
 • Lernolibro por universitataj kursoj (AT)

Estas dezirinde povi krei subgrupon de agantoj por ĉiu agadpunkto, ne nur el ĉi tiu komisiono, sed ankaŭ el la ĝenerala ILEI-a kaj universitatmedia membraro. Kiu pretas helpi pri iu specifa agadpunkto, bonvolu anonci sin.

 • Skajpkunveno 30 okt 2018                                          
 • Resumo 1 - 5 nov 2018                                                
 • Alvoko 5 dec 2018                                                          
 • Komuniko 6 dec 2018                                                   
 • Respondoj Demandaro1                                                  
 • Resumo Demandaro1                                                

Unuoj proponitaj de VMA

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj