ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Hungara sekcio de ILEI

Ge'za Kurucz: Gramatikaj malfacilajxoj en Esperanto por hungaroj

Toleremo politika, kultura - lingva (sabate, sabaton, en sabato, je sabato)

Tri temoj:

a) Kelkaj tiklaj gramatikajxoj por hungaroj (15')

b) Kiel automatigi bazajn gramatikajn konojn. (10')

c) Kiel traduki el la hungara en E-on. (5')

 

Kelkaj tiklaj sciindajxoj en E por hungaroj

Kiel saluti unu la alian en E?

Hungaroj ne diferencigas renkontigxon kaj adiauxon: Szevasz, szia

1) Kion diri cxe renkontigxo kaj adiauxo? Esprimo de necerteco, hezitemo: infinitivo!

a) cxe renkontigxo: Saluton! S'lut! Estu salutata! Bonvenon!

b) cxe adiauxo: Gxis revido! reaudo! reskribo! Gxis! Gxis la!

2) Kiel danki kaj peti gxentile?

a) Bonvolu diri, Diru, mi petas,

b) Mi dankas vin / al vi pro / por la informo.

Dankon pro/por la informo. Grandan, koran, elkoran, tutkoran, varmkoran, Dankegon! Neniam akuzativo, pro kio oni dankas!!!

3) Pli ofta uzo de sufiksoj -et, -eg, -a

a) Ni kutime uzas ilin, kiam ankau la hungara lingvo: rideti, ridegi, ridacxi; mangxi, pluvi, venti, kanti, plori

b) Ni povuas uzi ankau cxe aliaj vortoj: drinki, labori, spekti, ronki, muziki, fieri, kuiri, iri

4) Kiel esprimi en E la hungaran verbon "tudni"?

a) scii (per lernado au sperto alproprigi kaj havi en la cerbo) scii matematikon, la anglan lingvon / nagxi, iri, danci, paroli en 5 lingvoj

b) povi (esti kapabla fari ion, la cirkonstancoj, legxo, rajto, moralo permesas) povi dormi, realigi ion, ekskursi

c) (povoscii Z), scipovi (kiam ambaux, kaj a) kaj b) cxeestas) Li scipovas instrui E-on.

d) konscii (kredi, esti konvinkita pri io pro necesaj scioj) ion konscii la perdon de la gepatroj, mankon de E, konsciante, ke teoria disputado

5) Statadjektoj similaj al predikativoj

a) Stato de la subjekto Sxi venis hejmen malsana. = Sxi venis hejmen kaj estis malsana, ebria, gajega Li spektis la telefilmon dormema Atentu pri sola. Li vojagxis sola / sole Budapesxton. Li spektis la filmon "Sensorteco" la unua./ la unuan / unue / unuafoje

b) Stato de la objekto Li trovas sxin bela. = Li trovas, ke sxi estas bela. Mi oponias lin kapabla, eminenta, pigra

6) Opinii ion. Kion vi opinias pri li?

7) La uzado de verbo peti Li petis nin helpi lin. Li petis, ke mi akompanu lin hejmen. akompani Petu sxin pri nenia helpo. Neniam petu sxin helpi.

 

Kiel automatigi vortojn kaj gramatikajxojn?

Por parkerigi vorton necesas renkonti gxin almenau 10-12 fojojn.

Aparte tre gravas la automatigo de la tabelvortoj!!! Kio estas tio? Folio. (arbo-, paper-)

Skribi sur la tabulo!

Cxu tio estas? Jes. Ne.

Kie estas la? Sur, en, en kiu mano

Kia estas la? Granda, velkinta Unu el ili estas , la alia cxiu folio havas du flankojn: antauan kaj malantauan au dorsan.

Kia estas la dorsa flanko de tiu cxi folio? Plena de / je literoj Kajero

Kio estas pagxo? Kiukolora estas la folio? Helbruna, flave bruna

Por progresintoj: -op- faldi paperfolion duopige/kvaropige faldita folio

 

Kiel traduki tekstojn?

a) Fideleco al la originala penso, t.e. enhavo

b) Stila identeco au simileco almena

c) Konservu la originalan ritmon, versformon

d) Ne superi, se eblas, la amplekson de la originalo

 

Traduku:

- Na, ez is hamarosan felmondja a szolga'latot (ka've'fo"zo"). - Nu, baldau ankau tiu cxi cxesos funkcii.

- I'mmel-a'mmal dolgozik. - Li laboras tusxe-fusxe.

- Nem e'rek ra' semmire. - Mi havas tempon por nenio.

- Ke'rtem, hogy ne mondja el senkinek. - Mi petis lin diri tion al neniu.

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj