ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Hungara sekcio de ILEI

PLEJ OFTAJ ERAROJ EN LA TRADUKO EL LA HUNGARA !

! 21%-oj ecx ne komencis solvi la taskon.

Kio, kiu - tiu, tio kaj gxi

 • 31% erro"l - pri tio: pri 0, pri tiu, pri kiu, pri kio, pri io, de sur tiu, sur tiu
 • 25% azt a dokumentumot - tiun dokumenton: tion (la), gxin (la), tiu (la) dokumenton
 • 19% az a proble'ma, hogy - tio estas la problemo: tiu estas la problemo, kiu estas la problemo
 • 7% azokat - ilin: gxijn, tiojn, ilijn
 • ! la libro, kiUn mi legis

Konjugacio

 • 31% I anstataux AS/IS/OS: olvas - li legas: legi, li legi
 • 28% EBLA, US, AS anstataux POVAS + I: hogyan e'rthetjuk meg - kiel ni povas kompreni: komprenebla, komprenus, komprenas/is/os/u
 • 7% AS anstataux U: ne'zzuk a't - ni trarigardu: ni trarigardas
 • ! US : Mi sxatus, se vi venus.
 • ! U, en subfrazo: Li volis, ke mi forirU. Li petis, ke vi vizitU lin.

Manko de la verbo "estas"

 • 28% Az a proble'ma, hogy - Tio estas la problemo, ke: "tio/tiu la problemo, ke"

25% Posesiva strukturo

 • a nagymama macska'ja - la kato de la avino: "avino kato, al avino kato, la avino de kato"

Multe - multa(J) - multe da

 • 17% sokat segit - multe helpas: "multan helpas, multe da helpas, multen helpas"
 • 6% sok embert - multajn homojn aux multe da homoj: "multa homon, multe homojn, multa da homojn, multa de homoj"

12 % Gramatikaj finajxoj (O, A, I, E):

 • verbo anstataux substantivo : i (o) Post la promenI mi estis laca.
 • Substantivo anstataux adjektivo: o (a) HarO hundo, cxefO problemo
 • adjektvivo anstataux adverbo: a (e) li venis malfruA, mi vidas klarA

10% Verbaj prefiksoj

 • pri paroli, el legi, tra rigardi, ni rigardu tra

PLEJ OFTAJ ERAROJ EN LA TRADUKO EL ESPERANTO AL LA HUNGARA

Oftaj frazostrukturoj, parolturnoj en artikoloj

Por farti bone oni bezonas okupigxi pri io kreiva. La vilagxanoj kunvenas por renkontigxi kun geamikoj kaj gxui programerojn de siaj konatoj. Por eviti eraron,.... Grupo gvidata de sperta gvidanto... La listo de proponataj kursoj varias. Objektoj prifierindaj, kiun la farintoj poste plu donacas. Pli grava estas la kune alpoprigita hobio, pri kiu oni plu okupigxas poste.

Konkretaj problemoj dum la lingvoekzameno

 • Oni malmulton sciis pri tio - kevesen tudtak arro'l
 • Oni povas kompreni tiel- az ember tudja e'rteni u'gy,
 • Estis konate nur tio - csak az volt ismero"s, csak az volt ismerve,
 • menciita teksto - megemlitett, emle'kezetes szoveg
 • ecx la rusoj ne sciis - so"t az oroszok nem tudta'k,
 • ne plu - tova'bbra nem,
 • antauxnelonge - roviden, re'gen,
 • lastatempe - utolja'ra, utolso'nak

Pliaj mistradukoj

 • Petro konsideris sian fratinon stulta - Pe'ter megvizsga'lta a testve're't, hulye.
 • La "bestamantoj" forpelis multajn katojn. - Az a'jtatosmano'k sok macska't eluldoztek.

 

TEKSTO(NE)KOMPRENO

 • A megnovekedett auto'forgalomnak milyen negativ kovetkezme'nyeit emliti a cikk?(4p) "En cxiuj urboj en la mondo oni konfrontigxas kun tempoperdo pro stopigxoj, venenado de la aero, kresko de akcidentoj kaj sendormeco pro tafik-bruo."
 • Milyen te'nyezo"k befolya'solja'k a kere'kpa'roza's elterjedtse'ge't? (4p) "En Belgio, ekzemple 8%-oj de la logxantaro havas sanproblemojn kaj tial rezignas pri biciklado. Krome reliefo povas havi konsiderindan influon: tial la plej alta uzo de bicikloj estas en ebenaj Danio, Nederlando kaj Flandrio. Grava bremsa faktoro, kiun registaroj povas influi estas malsekureco: biciklo estas la dua plej dangxera transportilo post motorbiciklo. Ankau la vetero ludas rolon. Sed enketo surprize montris, ke la landoj kun la plej alta uzo de biciklo estas sinsekve Danio, Nederlando, Belgio... kaj nur unu el la mediteraneaj landoj kun bona klimato aperas en la listo."
 • Mely koroszta'lyok kore'ben ne'pszeru" a biciklize's? (2p) "...Biciklado falas inter la agxoj de 26 kaj 50 jaroj, sed poste denove kreskas..."

© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj