ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Hungara sekcio de ILEI

Ge'za Kurucz: Tradukekzerco kaj eblaj solvoj

Az e'n napirendem

Reggel alig tudok kima'szni az a'gybo'l, de nincs mit tenni, musza'j felkelni. A'lmos szemekkel kibotorka'lok a furdoszoba'ba, lelotykolom magam, hogy fele'bredjek ve'gre, magamra dobom a ruha't, bekapok gyorsan ne'ha'ny falatot, azta'n nyoma's, futok a buszmega'llo'ba, bepre'selem magam az utaste'rbe, s fe'l o'ra mu'lva ma'r a hivatalban vagyok "frissen", munka'ra ke'szen. Ott hajtok este hatig, s hullafa'radtan e'rek haza u'gy ha'romnegyed he't ta'jban. Vacsora'zok valamit, s megvallom, uta'na ma'r nincs nagy kedvem a ha'zi munka'khoz. Legtobbszor bekapcsolom a te've't, de lehet aka'rmilyen musor, gyorsan elszunya'lok rajta, s alszok reggelig mint egy darab fa.

Mia tuttaga programo

Matene mi apenaux povas elrampacxi el la lito, sed kion fari, necesas ellitigxi. Kun postdormaj okuloj mi trenas min en la bancxambron, aspergas la vizagxon por vekigxi finfine, duonauxtomate surmetas la vestojn, haste enbusxigas kelkajn pecetojn kaj poste ek, kure al la bushaltejo kaj ensxovas min en la pasagxerujon. Post duonhoro mi alvenas "fresxa" kaj estas preta labori en la oficejo. Tie mi pelas min gxis la sesa vespere, kaj mortlaca mi revenas hejmen cx. kvaronon antaux la sepa. Mi prenas ion por mangxi kaj konfesas sincere, ke poste mi jam ne havas tro da emo al hejmaj laboroj. Kutime mi sxaltas la televidilon kaj sendepende de la programo mi baldaux dormetadas kaj, fine, dormegas gxis mateno kiel gliro.

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj