ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Instancoj

Sekcioj

Karaj,

pro la novaj datumprotektaj leĝoj ni aperigas nur tiujn datumojn, por kiuj ni ricevos skriban konsenton. Do, la suba paĝo estas provizora!

Jen laŭlanda listo de la landoj kun iliaj sekciestroj. Por ekscii la membrokotizon por la diversaj sekcioj vidu la paĝon sekcikotizoj.

Albanio:

Aŭstralio: vakas

Barato: Arikapalli Giridhar RAO, E 14 Good Earth Malhar Mosaic, Kambipura, Kengeri Hobli, Bengaluru 560060, India / Barato, rao.giridhar@apu.edu.in

Belgio: Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende, flandrio@hotmail.be

Benino:

Brazilo: Aristophio Andrade ALVES FILHO, Rua B-55, N° 85, Conj. B. Bentes 1, Q. B-55, Benedito Bentes, Maceió, AL, Brasil, 57085-748, esperantomaceio@yahoo.com.br

Bulgario:

Burundo: Evariste BIGIRIMANA, BP 170, BI-Rumonge-Burundi, bigevariste@gmail.com

Ĉeĥio: Jana MELICHÁRKOVÁ, U Hřiště 398, CZ - 696 06 Vacenovice, melicharkova@quick.cz

Ĉinio: WEI Yiubin „Jado” Baiyangshujie Xiaoxue, Taiyuan Shanxi, CN- 030003, ilei_cxinio@163.com

Danio: Ileana SCHRØDER, Vestavej 4, DK-2770 Kastrup, ileana.schroder@mail.dk

Finnlando: Sylvia HÄMÄLÄINEN, F.E. Sillanpään katu 2 C 46, FI-33230 Tampere, sylvia.h@kolumbus.fi

Francio:

Germanio: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, zsofia.korody@esperanto.de

Hispanio:

Hungario: József NÉMETH, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász, jozefo.nemeth@gmail.com

Irano: Ahmad Reza MAMDUHI, Nr. 9   K. Iraj, Kh. Dowlatshad  Gharbi, Kh. Farid-Afshar, Kh. Vahid Dastgerdi, IR-19166-13514 Tehran,  mamduhi@gmail.com

Italio: Luigia OBERRAUCH MADELLA, via Prampolini 8, IT-43100 Parma, silkovojo@aliceposta.it

Japanio: ISIKAWA Tieko, Tate 1-6-6-103, JP-353-0006 Siki-si, Saitama-ken, tiekosanjo_103@bj8.so-net.ne.jp

Katalunio:

Kongo DR:

Korea Resp.: PARK Yongsung, 402-dong 1803-ho, Hansol-Solpark Apt. 218 Samkye-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, KR-50887, esabpark@korea.com

Kroatio/KEL: Marija JERKOVIĆ, Jarunska 6, HR-10000 Zagreb, mjerkovic@net.hr

Kroatio/KEU: Svijetlana AKIK, Franje Malnara 52, HR-10000 Zagreb, ilei@hes-keu.hr

Kubo:

Meksiko:

Mongolio:

Nederlando: Robert MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, moerbeekr@gmail.com

Nepalo:

Norvegio:

Pollando: Magdalena TATARA, ul. Grzegórzecka 74/4, PL-31-559 Kraków, mtatara@gmail.com

Rumanio: Mihai TRIFOI, Str. Principală, Bl.1 Ap.3, RO-527116 Bixad/Jud. Covasna, mihaitrifoi@yahoo.com

Serbio:

Suda Afriko:

Svedio:

Svislando: Charles RODUIT, rue de Chancheri 1, CH-1661 Le Paquier, charles.roduit@gmail.com

Tanzanio: Mulele Samwel MBASSA, Box 25, Bunda - Tanzanio. Poŝtel: +255786 819 767,+255758 176 722, mulelembassa@gmail.com

Togolando:

Ukrainio: Nina DANYLYUK, pr. Sobornosti, 32, Log. 108 UA-43026 U. Lucjk

Usono kaj Kanado: William B. HARRIS, wb_harris@hotmail.com

Vjetnamio:

 

Sekcioj havas statutan devon raporti pri la agado unufoje jare, kun limdato de la 31-a de marto de la sekva jaro. Por faciligi tion, ILEI kreis respondilojn en formatoj RTF kaj PDF: sekciestroj kaj respondantoj elektu la formaton kiu pli konvenas al ili.

Reprezentantoj

Armenio:

Britio:

Ĉilio:

Ganao:

Islando:

Israelo:

Niĝerlando:

Pakistano:

Rusio:

Senegalo:

Slovakio:

Tajvano:

Urugvajo:

 

Reprezentantoj havas statutan devon raporti pri la agado unufoje jare, kun limdato de la 31-a de marto de la sekva jaro. Por faciligi tion, ILEI kreis respondilojn en formatoj RTF kaj PDF: la respondantoj elektu la formaton kiu pli konvenas al ili.

 

Kontaktpersonoj

Argentino:

Aŭstrio: Walter KLAG, Vieno, esperanto@chello.at

Bolivio:

Bosnio kaj Hercegovino:

Haitio:

Indonezio:

Kenjo:

Kostariko:

Litovio:

Luksemburgo:

Nikaragvo:

Portugalio:

Slovenio: Peter GRBEC, Sv. Peter 142, SI-6333 Sečovlje, petergrbec@gmail.com

Srilanko:

Taghikio:

Turkio:

Venezuelo:

 

Arkivo

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2016

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2015

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2014

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2013

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2011

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2010

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2009

Raporto de la Landaj Sekcioj de ILEI pri la jaro 2008

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj