... Internacia Pedagogia Revuo ...
[ Hejmen ] Arkivo ] Aktuala numero ] Informoj pri ILEI ] Redakciaj informoj ] Ligoj ] Tirkesto ]

 

Redaktoro: Jozefo Nemeth, Fo u. 41/5. HU-8531 IHASZ, Hungario

Telefono: (+36-89) 356-050

Retadreso: jozefo.nemeth che gmail.com

 

IPR 2016/3 estas preta. Jen ghia enhavo.

 

Redaktofino por IPR 2016/3: 31 oktobro 2016.

 

Lasta modifo de nia hejmpaĝo: 5 novembro 2016. 

Atentu: sub la menupunkto "Arkivo" troveblas preskau chiuj artikoloj aperintaj en IPR dum la lastaj 17 jaroj (1995-2011)