36-a ILEI-Konferenco
2003.08.02 - 07, Örestrand, Svedio

a) Örestrand - la konferencejo
Örestrand situas en la plej suda parto de Svedio cxe Sundo, la markolo inter
Danio kaj Svedio. La konferencejo estas lokata tuj norde de la urbeto
Höganäs, 20 km-ojn norde de Helsingborg. La cxirkauxajxo estas plejparte
kampara kaj bela.
Höganäs estas industria urbo, kie oni iam havis karbminejojn, sed hodiaux la
karbproduktado ne plu funkcias. La urbo nun havas ceramikajn fabrikojn kaj
gxi estas mondfama pro siaj specialaj ceramikaj produktoj. Ankaux multaj
lertaj ceramikaj artistoj kaj pentristoj trovigxas en la regiono.
De Örestrand oni facile povas atingi Kopenhagon, la danan cxefurbon, kun
gxia granda internacia flughaveno aux Helsingborgon, de kie oni per fervojo
povas vojagxi cxien en Euxropo.
La konferencejo mem konsistas el diversaj domoj, kunvenejo, mangxejo kaj
logxdomoj. La komforto de la cxambroj estas varia. Kelkaj cxambroj havas
propran bancxambron, aliaj havas komunajn dusxejon kaj necesejon en la
koridoro. Estas unulitaj, dulitaj kaj plurlitaj cxambroj. Eblas ankaux
tendumi aux uzi propran ruldomon. Oni havos bonan parkejon.
La konferencejo havas propran banstrandon kaj grandajn gazonojn kie oni
povas pilkludi, gimnastiki aux nur ripozi en la suno ktp.

b) Mendilo de la 36-a ILEI-Konferenco
(2003.08.02-07, Örestrand, Svedio)
(Bonvolu skribi pres-litere!)
Familia nomo_____________________________________________________
Persona nomo ____________________________________________________
Naskigxdato:  / / (jaro/monato/tago) Sekso: viro/- ino
Profesio: ________________________ Hobio:___________________________
Adreso:_________________________________________________________
Posxtkodo___________________Urbo__________________________________
Lando______________________ Tel:__________________________________
Fakso:________________________ Reto:_______________________________
Mi pagas konferenc-kotizon al _____        sume________ EUR.
Mi komprenas kaj akceptas la kondicxojn presitajn en tiu cxi mendilo.
Subskribo:____________________________________ Dato:_____/____/____
Aligxkotizo ________________________ EUR
Donacoj al ILEI_________________________ EUR
Infankongresa kaso____________ EUR  Logxado_____________EUR
Eldona kaso__________________ EUR Mangxoj____________EUR
Dazzini kaso__________________ EUR Ekskurso____________EUR
Koleghelpa kaso_______________EUR Transporto__________EUR
Interkulturo__________________ EUR
Bankkostoj___________________ EUR
Sumo________________________ EUR


* Pagmanieroj: al Posxtgxirkonto 682117-7, ILEI c/o Boomee Kim-Lindblom,
kasisto, Stenbockens gata 102, SE-136 62 Haninge, Svedio
* Bonvolu aldoni EUR 8 por bankkostoj aux al ILEI-konto 'ilek-a' cxe UEA
(sen bank-kosto).
* Bonvolu nepre sendi la subskribitan mendilon kun pago al la kasisto de
ILEI.
c) Aligxkotizoj por la 36-a ILEI-konferenco
2003.08.02-08.07 - Örestrand, Svedio

A- kaj B-landoj same kiel cxe UEA. La prezoj estas indikitaj en EUR.
La kotizo ne inkluzivas logxadon, mangxon kaj ekskurson.

Periodoj  gxis 03-1-31 gxis 03-4-30 ekde 03-5-1
Kategorioj  A/B  A/B  A/B
1. Membro  30/20  40/30  50/35
2. Ne-anoj  40/25  50/35  55/40
3. Junulo/handikapulo 20/15  30/25  40/35


A. Logxado (1 persono kaj 1 nokto)
1) Aneksajxo-a (kun necesejo) 2-litaj: 42 EUR (kategorio - a)
2) Aneksajxo-b (necesejo koridore) 2-litaj: 35 EUR (b)
3) Dometoj (sen necesejo) 4 litaj: 29 EUR (c)
4) Pavilono (sen necesejo) 4 litaj: 23 EUR (cx)
* Mi mendas logxadon en kategorio ... ekde la .-a gxis la ...-a de auxgusto.
* Mi deziras logxi kune kun  ................., ..........................
(nomo kaj lando).

B. Mangxoj
1) Kiel pakajxo dum la tuta Konferenco, 3 mangxoj tage: 121 EUR (d)
* Krom ekskursa tago.
2) Se oni mendas mangxojn aparte:
- unu matenmangxo: 5 EUR
- unu luncxo: 9 EUR
- unu vespermangxo: 14 EUR
* Mi estas vegetarano: jes (     ), ne (     )

C. Ekskurso cxirkaux Sundo.......................40 EUR (e)
Ne komuna buso, sed la plej moderna trajno kun komforto. Personoj, kiuj
havas problemon promeni kaj movigxi tutan tagon, bv. ne partopreni cxi tiun
ekskurson. Luncxon oni mem arangxas.

Cx. Transporto (de Gotenburgo al KF- ejo) nur tien (f)
* Ankorau ne decidita, kaj dependas de la aligx-nombro. Informo aperos
poste.