Biografio de Boo Mee
Hejmen ] Supren ]

 

Konferenco 99
Rezolucio 99
Komitatkunsido
Biografio de Boo Mee
Kvazaulernejo
Seminarioj
El la landoj 99/3
Eseo lauxtlegita
Lingvaj ludoj
El niaj metiejoj 99/3
Nian karan...
Propedeutiko
Notlibro 99/3
Urso-kurso
Kvarteto

         estas naskita en la jaro 1941 en Koreio

         post universitata studado pri koreaj lingvoj kaj literaturo farigxis instruisto en mezlernejo en 1962

         en 1964 esperantistigxis kaj fondis rondon Stelaro, kiu bone aktivis en Seulo

         farigxis E-instruisto (1966) kaj gvidis E-kurson en Y.M.C.A. kaj ankaux por lernantoj inter 13-15 jaraj

         estis sekretario de Korea E-Instituto (1967-72)

         pli studis pri koreaj lingvo kaj literaturo, pedagogio kaj ricevis rajton kiel gimnazia instruisto (1978-80)

         plue esploris en sama fako kaj farigxis magistro en Yonse Univ. En Koreio

         postan jaron studis librotenadon en New Brunswick Comm. College en Kanado (1983)

         dauxre studis librotenadon en Stokholmo en Svedio (1987)

         de 1986 gxis nun instruas en baza lernejo kaj gimnazio

         en Stokholma universitato studis pri interlingvistiko (1991)

         inter 1993-98 instruis E-on por lernantoj 11-14 jaraj

         estrarano de SEF (1998)

    ricevis diplomojn kiel instruisto de paperfaldado por komencantoj (1997) kaj por progresantoj (1998)