Dahlenburg
Hejmen ] Supren ]

 

Dahlenburg
Chaves
Korelativoj
Mazi
Lingvo-simpligo
Kukola ovo
Notlibro 96/2
El la landoj 96/2
Reagoj 96/2
Leterkesto 96/2
Recenzoj 96/2

Till Dahlenburg

Rimedoj por bona lernado kaj memlernado de Esperanto

– Temo de la 30-a ILEI-Konferenco okazonta en Tábor, Cxehxio –

 

Kiom da asocioj elvokas jam la unua vorto de la kadra temo por nia ILEI-Konferenco en la nuna jaro!!!

Asocioj pure etimologiaj aux eventuale pseuxdoveraj: medio, mediti, mediumo, medicino, medikamento, medalo, Meduzo...

Rimedoj ekzistas ja diversutiligeblaj – rimedoj por atingi ion bonan (kio ofte pli poste evidentigxas malbona laux la proverbo „per tro multa varto malbonigxas la farto”), rimedoj por ripari ion malbonan (kaj per tio eble oni sukcesas nur „salti el la pato en la fajron”), rimedoj en formo de moneroj aux adorataj valutoj, helpe de kiuj oni povus permesi al si kelkajn eksterordinarajxojn (se oni estas suficxe antauxvida kaj konsideras la popolan sperton „tapisxon deziris, maton akiris”) – do, entute svarmo da eblaj ideoj, teknikajxoj, sintenoj aux celoj kasxas sin sub la mistera vorto „rimedoj”.

La kaoso koncerne la pravan komprenon de la signifo plidensigxas, se ni allasas interpretadon de la vorto flanke de germanlingvanoj: ilia traduko per „Mittel” ja substrekas la helpan rolon de cxiuj rimedoj, kiuj funkcias kvazaux nur kiel „mediatoroj”, kiuj staras „meze” inter, ni supozu, du partneroj.

Kaj Zamenhof tute konscie kunfandis la diversajn eblajn signifojn, kiel estas atestite en la „Etimologia vortaro de Esperanto”:

„En la fontolingvoj la vorto signifas ‘kuracilo, ...help(il)o1;

Zamenhof plivastigis la sencon gxis ‘tio, kio servas por

atingi celon, eble laux modelo de germana Mittel’...”

 

„Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte” – oni diras. Pro tio ni flankenlasu la gxeneralan uzon de la vorto „rimedo” kaj informigxu pri gxia tre limigita signifo en la faka lingvo de metodikistoj:

Tie sub la nocio „rimedoj” estas komprenendaj specifaj lern- kaj instru-helpiloj, kondukantaj bonvoleman lernantaron al spontanea fremdlingva reago. La aludita specifeco de la „rimedoj” konsistas en ilia „indigxena auxtentikeco” rilate la prezentatan lingvon en gxia cxiutaga uzado flanke de diversaj tipaj membroj de la lingva komunumo kaj inkludas, kompreneble, ankaux la tiel nomatan „malgrandan kulturon” – kutimojn, gestojn, trajtojn, parolturnojn k.s.

Resume – la „rimedoj” kvazaux anstatauxas originan parolanton en, por la partnero-lernanto, tuj rekoneblaj, ne miskompreneblaj lingvaj situacioj postulante de la partnero tujan, adekvatan fremdlingvan reagon.

Cxu suficxas por vi tiu cxi klarigo? Cxu vi nun povus nomi kelkajn „rimedojn”, kiuj posedas la forton envolvi unuopan lernanton aux eble tutan grupon da lernantoj en vivoplenan interkomunikadon? Cxu vi estas konvinkita, ke el tio rezultas bona lernado, ecx bona memlernado de Esperanto?

„Valoras ne la vesto, valoras la enesto” – eble estas via respondo al mia demando, kaj vi memoras renkontigxojn kun esperantistoj, kiuj seniluziigis vin pro la konstato, ke ankaux „samideanoj” ne auxtomate estas niaj „gefratoj”, ke brila lingvoregado ne nepre signifas interhoman harmonion aux almenaux pretecon respekti eble kontrauxdirajn konvinkojn.

Do – kio estu „bona lernado, bona memlernado”? Cxu nura enprofundigxo en la lingvajn fenomenojn helpe de lingvoaplikigaj rimedoj sen konsidero de eventuale ligitaj kun Esperanto internideaj elementeroj?

Cxu ne estus pli certige reiri al la gxenerala signifo de la vorto „rimedo”, kiu ja celus ankaux – eble prioritatan – kuracan efikon kontraux io malbona?

Kaj la malbono en nia mondo estas la plietendigxanta malvarmo en interhomaj rilatoj, stimulata de nete kostkalkulanta enordigo de la homaj fortoj, korpaj kaj mensaj, ecx animaj, koraj, spiritaj.

„Al farun’ malbonspeca ne helpos la spico” – oni diras, kaj cxu nia Esperanto estu altrudata al ia nerimorsema socio, nur por pliampleksigi gxian utilitarisman strebadon?

Rimedoj por bona lernado kaj memlernado de Esperanto – kiu do estu bona esperantisto, cxu tiu, kiu perfekte regas la lingvon, aux tiu, kiu intencas obeeti internideajn defiojn?

Tiom da problemoj! Kiom da respondoj kaj rimedoj?

Till Dahlenburg,

Feldstrasse 13, D-19412 Brüel/Meckl., Germanio

_