El la landoj
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro 1998
Instrufaka terminaro
Preter naciismo...
Lingvistiko
Novaj metodoj
El la landoj

Auxstralio

15-a Auxstralia Somerkursaro de Esperanto

La kursaro okazos inter la 10-a kaj 23-a de januaro 1999 en la urbo Melburno cxe International House (241 Royal Parade, Parkville, Victoria, 3052 Auxstralio). Turnu vin al la kunordiganto – sekciestrino de ILEI en Auxstralio – Jennifer Bishop: Telefono: 61 (0)3 9818 7358. Fakso: 61 (0)3 9905 3668. E-posxto: Esperanto@education.monash.edu.au. Teksajxo: http://education.monash.edu.au/ projects/Esperanto

 

Cxinio

Instruantoj sercxataj

Oni bezonas anglajn instruantojn/instruistojn el esperantistoj kaj denaskaj anglaparolantoj. KIAL el esperantistoj? – per ili ni disvastigus la ideon de E-o. Oni nur scias ke la angla estas “internacia”, tamen tio estos krediga ke anglaparolantoj rekomendus E-on. Vi ne devas esti profesia instruisto. Vi instruos en universitatoj, mezlernejoj kaj diversaj kursoj. Kompreneble oni pagos laux malsama grado kaj kvalito. Ordinare la profesia monate ricevas salajron RMB (cxina valuta unuo) 1500-2000 + senpagan logxejon. La sumo, kvankam egalas nur al iom pli ol 200 usonaj dolaroj, duoblas ol tiu por cxino kaj suficxas por vivteni tri homojn en Cxinio.

Peng Zhengming, 301-3-2, Meiyuan Xiaoqu, Wuchang,Wuhan, 430070,Cxinio

 

Hispanio

Fakultato de Filologio de la Universitato de La Laguna (Tenerife, Kanariaj Insuloj) ofertas la kurson "Introducción al Esperanto y su cultura" -Enkonduko al E-o kaj ties kulturo. La instrudado de E-o revenas al tiu cxi universitato post 17 jaroj - Régulo Pérez instruis E-on en oficiala universitata kurso ekde 1963 gxis 1981.

 

Turkio

E-kurso komencigxis en la urbo IZMIR

La unuan de oktobro 1998 malfermigxis en la novega "Centro de la Junuleco Ataturk'" la unua E-kurso de la turka urbo IZMIR. 22 gelernantoj cxeestis, gvidataj de itala samideano PEGAZZANI Florian, kaj cxiuj estis ege kontentaj pro granda sukceso. Oni povas sendi gratulojn, kuragxigojn kaj subtenojn al <baha95pegaso@superonline.com>

COFFINET Eric Bernard (el NUN)

 

Cxilio

Helpantoj sercxataj

Hector CAMPOS GREZ en majo '98 starigis retkurson de E-o en Cxilio por
hispanlingvanoj, bazita sur dek-leciona usona kurso. Li havas cxirkaux 140 gelernantojn kaj la kunordigado jam farigxas komplika. Do li urgxe bezonas kunhelpantojn kaj instruantojn el Argentino, Brazilo, Meksikio kaj Hispanio por pritrakti la aligxintojn el tiuj landoj. La retadreso de la aligxilo estas:

<http://www.geocities.com/Yosemite/7266/curso_f.html>

la retadreso de la tekstoj de la kurso en kvar formatoj:

<http://www.geocities.com/Yosemite/7266/prononco.html>

La listo de lernantoj kaj iliaj retadresoj troveblas cxe:

<http://www.geocities.com/Yosemite/7266/alumnos.html>


Hector Campos Grez, P.O.Box 231 CURICO, Cxilio. Rete: strigo@ctcreuna.cl

<www.geocities.com/yosemite/7266/index.html>

 

Hispanio

Kurso en Kanariaj Insuloj

ESTO, E-o societo de Tenerifo (Kanariaj Insuloj, Hispanio), sukcesis prepari kurson por instrui E-on en la Universitato de La Laguna. Fakte, de kiam Juan Regulo cxesis agadi oni ne plu havis aliron al tiu grava institucio.

La klasoj okazos en la lingva laboratorio de la fakultato pri lingvoj. Same kiel en la Universitato de Valencio, la lernantoj ricevos 3 kreditojn, fakto tre grava cxar tiuj poentoj validas por akiro de la koncerna universitata diplomo.

La kurso komencigxos en La Universitato de La Laguna en marto de 1999. sub la gvido de profesoro Alejandro Lopez de Vergara.

Por pliaj detaloj bv. sin turni al fjdavila@arrakis.es

Miguel Gutierrez

 

Hungario

Kursoj en Debrecen kaj Nyíregyháza

Dum la lastaj du semestroj en KLTE (Scienca Universitato "Lajos Kossuth" en Debrecen 72 gestudentoj sukcese trapasis baznivelan E-ekzamenon, t.n. studfinan, en du grupoj, kies gvidanto estis Tibor PAPP. Ekzamenis: d-ro József SZABÓ kaj Tibor PAPP.

Meze de junio 1998 komencigxis E-kurso antauxprepara por meznivela E-sxtat-ekzameno en la urbo Nyíregyháza. Enskribigxis 76 gekursanoj en du grupoj por E-kurso duobla (baza, poste meza), organizita de TIT (Societo pri Scienca Popularigo): ili cxiuj ekbezonis E-scion por povi ricevi diplomon en sia fako. La kursestro estas Tibor PAPP.

Tibor PAPP <db@satrax.hu>

Interlingvistikaj studoj en Szombathely

En la nova universitatranga katedro pri Aplikata Lingvistiko en la Pedagogia altlernejo de Szombathely (Hungario) en la unuajaran studprogramon eniris ankaux interlingvistiko. La studentoj estas filologoj, kiuj krom la fako aplikata lingvistiko specialigxos ankaux pri la angla aux la germana lingvoj. Krom la gxeneralaj lingvistikaj studoj ili konatigxos ankaux pri interlingvistiko, pri kiu dum du semestroj po 2 horoj okazas lekcio kaj seminario. La studprogramon konsistigas lingvopolitikaj demandoj, analizo de aprioraj kaj aposterioraj lingvoprojektoj, dum la dua semestro detala analizo de Volapuko, E-o, Ido kaj kelkaj aliaj artefaritaj lingvoj.

 

Pozicio de la stud-objekto

Ne estis tute nature akceptigi, ke la objekto eniru la gxenaralan instruplanon, kaj komence estis tiel, ke gxi estos nur elektebla studobjekto. En la momento de la starto la pozicio de interlingvistiko firmigxis, gxi farigxis baza studo, deviga por cxiu studento, kaj libere elektebla por tiuj, kiuj studas en la alia universitatranga fako finno-ugra lingvistiko. Fakte nun en la pedagogia altlernejo interlingvistikon rajtas studi nur tiuj, kies unu fako estas universitatranga, sekve tio donas grandan prestigxon al la studoj pri interlingvistiko.

Menciindas, ke krom tiuj studentoj cxi-semestre denove varbigxis 30 studentoj (cxefe ne filologoj) kiuj eklernis E-on (por facile kaj rapide trapasi la necesan lingvoekzamenon). Tiuj studentoj devas pagi suficxe altan sumon por la semajne 4 studhoroj, sed faras tion volonte, ja dum la antauxaj jaroj altprocente oni sukcese ekzamenigxis pri tiu cxi "simpla lingvo". El inter ili nur malmultaj infektigxas vere de la ideologio de la lingvo, sed certe konsentas pri tio, ke E-o estas la plej bona solvo por (iliaj) lingvo(politikaj)-problemoj.

 

La unuaj spertoj

Je mia granda surprizo inter la 30 filologo-studentoj trovigxis du kiuj parolas E-on (unu devas revivigi siajn konojn, sed la alia tre bone parolas gxin). Dum la pauxzoj kun ili mi komunikas en nia komuna lingvo, kio ekinteresigis la aliajn studentojn. En la tria semajno post la pritrakto de lingvopolitikaj demandoj (historiaj kaj nuntempaj) la studentoj ekhavis la taskon en 5-membraj grupoj komenci ellabori propran lingvoprojekton, kiu devas esti simpla kaj facile lernebla por la anoj de la Euxropa Unio. Dum ilia memstara laboro mi povis observi iliajn gxeneralajn konojn (aux ties mankojn) pri lingvistiko, vidis kion ili opinias gravaj por karakterizi lingvon. Post la seminaria laboro ili ne volis malkasxi sian projekton al la aliaj grupoj, sed petis plusajn semajnojn por detale prilabori la projektojn. Mi kun granda gxojo konsentis pri la peto. Estis tamen interese rimarki kiomgrade ili ne povas liberigxi de siaj studataj lingvoj; ekzemple la germanistoj proponas majuskle skribi la substantivojn.

Kvankam mia celo estis nur tio, ke ili alfrontu la malfacilajxojn prilabori lingvoprojekton por ke dum la postaj analizoj la studentoj de pli proksime kaj pli interesataj travivu la diversajn solvojn de la unuopaj lingvoprojektoj. En la granda konkurenco mi esperis printempe venkigi E-on kaj nun kun intereso mi atendas la finan rezulton.

 

Malfacilajxoj

Mia propra biblioteko pri la temo estas cxefe esperantlingva, nur verkoj de prof. Szerdahelyi kaj novaperinta libro de U. Eco pri la sercxado de la perfekta lingvo staras je nia dispono en la hungara lingvo. Altigus multe la prestigxon de la fako, se kelkajn librojn pri la temo mi povus enmanigi al la studentoj ankaux en la angla aux en la germana lingvoj. Krome estus tre bone posedi priskribojn de kelkaj lingvoprojektoj por la postaj studoj. Mi petas la samideanojn, kiuj povas kontribui al tiu cxi laboro, bv. sendi al ni materialojn al la suba adreso:

dr. Katalin Smidéliusz, BDTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 9701 Szombathely, Pf. 170. Hungario

 

Italio

KIREK, la Itala retkurso

La Itala Esperantista Junularo pretigis senpagan retkurson de E-o alirebla de sia TTT-ejo, nome KIREK (KomputIl-Reta E-Kurso). La itala teksto de la kurso bazigxas sur la anglalingva kurso de ELNA. Por sekvi gxin suficxas havi retadreson.

Bonvenas ankaux ne-italoj, ja tiel la etoso de la dissendlisto certe plialtigxos. Por kontribui kontaktu Federico Gobbo <federico.gobbo@newlog.it> vle Petrarca 12 IT-20052 Monza MI Italia, telefono: 39.39.326522, fakso: 39.39.2302832

 

Japanio

Maja Festo, kun alloga temo: Interreto

Ïin organizis Rondo Harmonia, kies membroj estas iamaj kaj jama studentoj de universitatoj tutlande. Al la cxi-jara Maja Festo kun titolo "E-Kurso en Interreta Tempo" aligxis 63 partoprenantoj kaj 10 gvidantoj gvidis diversajn kursojn. Dum la tuta kunlogxado estis kurso pri interreto kaj faro de hejmpagxo por komencantoj, kaj fine cxiuj sukcese konstruis propran TTT! Speciala karaktero de la kunlogxado estis tio ke la lernantoj povis dauxre sxangxi sian kurson kaj iri al dezirata alia.

laux Reza Kheirkhah

 

Jugoslavio

E-o por vidhandikapitaj infanoj

La franca blinda esperantisto Edgar Gullbeau diris: “Ecx se E-o ne estus ekzistanta, gxi devus esti kreita nur pro ni blinduloj!” Kaj la franca profesoro Theophile Cart donis al la Brajla alfabeto la sesan punkton por presigi la E-literojn. Per tiuj informoj komencis Vlado Stefanovicx, la blinda jugoslavia esperantisto, sian prelegon pri helpo de E-o al blindaj esperantistoj faritan en la internacia konferenco pri lerneja instruado de E-o, okazinta en Beograd antaux 35 jaroj. Tiam li instruis E-on en la Instituto por Vidhandikapitaj Infanoj en Zemun (Beograd) kiel devigan studobjekton. Baldaux gxi farigxis nur fakultativa, kaj hodiaux E-o tie estas instruata en la formo de libera aktiveco. Post la emeritigxo de Vlado Stefanovicx, antaux pli ol tridek jaroj, la instruadon transprenis Etelka Kisx, tiama sociallaboristino en la Instituto. Nun mem emeritino, sxi plu vizitadas la Instituton por gvidi du E-grupojn, la komencantan (13 gelernantoj) kaj la pli agxan (7 gelernantoj).

El la E-lernejo en la zemuna Instituto eliris pluraj elstaraj esperantistoj, kies aktiveco estas rimarkinda en la organizajxoj de vidhandikapitoj en Jugoslavio. Grandan parton de la breta spaco en la bibliotekoj de tiuj organizajxoj okupas E-libroj brajlaj kaj sonaj. En la Instituto ekzistas intereso pri la projekto “Interkulturo” (E-Linguapax). Ili volonte partoprenos se en aliaj landoj trovigxos lernejoj por vidhandikapitoj kun E-grupo. Sed gxi ne estos la unua internacia kunlaboro de la junaj zemunaj vidhandikapitaj esperantistoj.

 

La deksesjara Branka Pesxicx, duoble handikapita cxar en bombakcidento sxi perdis la vidkapablon kaj ambaux manojn, pasintjare partoprenis en la Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Kiev. Danke al konatigxo kun la karmemora Nora Moerbeek kaj sxiaj klopodoj, pri Branka eksciis s-ro Jacques Tuinder, nederlanda esperantisto, fondinto kaj gvidanto de la Fonduso “Evidente”, kiu jam 32 jarojn helpas al vidhandikapitoj kaj iliaj institucioj en pluraj landoj. Post interkonsiligxo kun specialistoj el la Nederlanda Rekapabliga Instituto Heliomare, oni decidis donaci al Branka “parolantan” komputilon, speciale ekipitan (skanilo, parolilo, programaro) por ke sxi povu manipuli gxin por memstara legado, lernado, verkado, komunikado. £i ricevis gxin en aprilo 1998 kaj jam scipovas tajpi per la restajxoj de la brakoj. Nun sxi lernas plu por plene ekregi la komputilon kaj kiom eble plej sendependigxi en gxia uzado.

En julio 1998 Branka partoprenis en la Somera E-Lernejo en Teslicx. Tio estis sxia unua sperto kaj, laux sxia deklaro, tre agrabla sperto de lernado en grupo de vidkapablaj samagxuloj. £ia ekzemplo pruvas, kiom pravis Edgar Gullbeau.

Radojica Petrovicx, <radp@emi.yu>

 

Pollando

Deviga studobjekto en Krakovo

Antaux la someraj ferioj cx. 30 studentoj ekzamenigxis post 1-a grada oficiala kurso de E-o en la Universitato Jagelliona en Krakovo, gvidita de Maria Majerczak.

La studprogramo de multaj aliaj studentoj ne postulis ekzamenon: por enigi E-on inter iliajn devigajn studobjektojn kaj ricevi oficialajn poentojn suficxis por ili konfirmo en la studlibreto kaj ekzamenfolio pri 1-2 semestra lernado de E-o, kun- aux sen pritakso (la postuloj varias laux fakoj).

Kaj la ekzamenigxintoj kaj la neekzamenigxintoj estis elektintaj E-on kiel devigan studobjekton, egalrajtan kun aliaj instruataj sciencbrancxoj kaj lingvoj en la Universitato.

Pola Sekcio de ILEI

 

Interlingvistikaj Studoj sukcese startis en Poznan

Inter la 24-28-a de auxgusto okazis la unua sesio de postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj en la Lingvistika Instituto de la Universitato Adam Mickiewicz (UAM) en Poznan. […]

Dek gestudentoj (el Germanio, Nederlando, Belgio, Makedonio kaj Pollando), post sia orientiga testo, aktive partoprenis la intensajn kursojn pri - gxenerala kaj E-a fonetiko gvidata fare de prof. John Wells, kiu tre interese kaj praktike prezentis diversajn eblecojn de prononcado kaj klarigis fonetikajn procedojn en diversaj lingvoj; - teorio kaj praktiko de komunikado fare de d-ino Ilona Koutny, kiu traktis komunikadon ekde la informteoria tra la besta gxis la homa formoj provizante multajn ekzemplojn el diversaj kulturoj, koncentrante sin al la internacia kaj interkultura komunikado en ties lingvaj kaj nelingvaj aperoj; - enkonduko en E-an kulturon fare de d-ro Zbigniew Galor, kiu post la difino de tereno kaj rolo de kulturo donis trarigardon de e-a kulturo en diversaj kampoj (scienco, edukado, artoj, cxiutaga vivo), analizis la kulturon de Esperantio kaj de esperantistoj; - la unua periodo de e-a literaturo kun mag. Lidia Ligeza, kiu post la kurso prezentis ankaux siajn tradukojn kaj poemojn.

La sekva sesio de la 3-jaraj eksteraj studoj okazos en februaro. La universitato ofertos eblecon aligxi al la Studoj ankaux en la sekva studjaro.

Por informoj turnu vin al: d-ino Ilona Koutny Lingvistika Instituto, Adam Mickiewicz Universitato Miedzychodzka 5, PL-60-371 Poznan. T/F (sekr-ejo): +48-(0)61 861-85-72. T/F (hejme): +48-(0)61 817-28-73 (fakso nur post antauxa anonco). Rete: ikoutny@amu.edu.pl

 

Rusio

En la For-Orienta £tata Teknika Universitato funkcias la E-klubo "Pacifiko", en kiu membras kaj studentoj kaj instruistoj de diversaj fakultatoj.

La Klubo sercxas kunlaborajn kaj spertintersxangxajn kontaktojn al multaj aliaj universitate funkciantaj E-grupoj kaj kluboj.

Leteroj estas atendataj cxe For-Orienta £tata Teknika Universitato, FO£TU 10, ul. Pusxkinskaja, RU-690600 Vladivostok, Rusio, rete: esper@pub.marine.su

 

Svedio

Jam tradicia dutaga seminario de la Sveda E-instituto okazis en Lesjöfors la 26-27-an de septembro 1998. Unu el la programeroj rilatis al la kampo de lingvoinstruado, nome prelego de d-ino Katalin Smidéliusz pri "Andreo Cseh kaj la lingvoinstruado tiam kaj nuntempe".

Katalin Smidéliusz ja estas kaj profesia lingvopedagogo (inkluzive lauxdata Cseh-instruisto), kaj konanto de la vivo de Andreo Cseh. (Atesto pri la lastenomita estas sxia Memorlibro omagxe al Andreo Cseh.) Do, sxi komplete majstras sian prelegtemon, kiun sxi disvolvis ekde la infanagxo de Cseh, al lia pastrigxo, forlaso de la pastreco kaj plenokupo per unika E-instruado, sekvata de parte amaraj vivojaroj, kies fino tamen ne signifis finon de liaj instruideoj.

Katalin Smidéliusz inkluzivas en sia elokventa parolarto econ, kiun cxiu preleganto dezirus posedi: sxi sukcesas igi la auxskultantojn senti kvazaux sxi parolus ne al ili, sed kun ili, kaj tial sxi havas eksterordinaran kapablon kapti la atenton. Tio konfirmigxis ankaux la postan tagon, kiam sxi prezentis tute alian temon: "Hungara muziko kaj hungaraj muzikistoj".

Docento Ebbe Vilborg jam de longe finfaris la kvinan volumon de Etimologia Vortaro de Esperanto, kies publikigon ni ankoraux atendas. Unu el la eroj de gxi li prezentis en erudicia prelego: "Zamenhof - cxu kreanto aux imitanto. Pri la etimologio de la gramatikaj elementoj de E-o." La eblaj fontoj de Zamenhof kaj la evoluo de kelkaj gramatikaj elementoj inter la diversaj versioj de praesperanto estis lerte pritraktataj.

Krome, la programo enhavis primovadajn kaj informajn prelegojn de d-ro Vjaceslav Hromov, Bertil Andreasson, Märtha Andréasson kaj Lars Forsman, kaj amuzigxo helpe de la gurdisto Roland von Malmborg.

Bo Sandelin

 

Usono

29-a somera kursaro en San Francisco

Instruistoj: Katalin Smidéliusz (Hungario), John Wells (Britio), Aleksandro Shlafer (Rusio/Usono, cxefinstruisto). Kanae Hirose (Japanio) estis respondeca pri ekster-kursa instruado.

La kvanto de kursanoj estis cx. 60 (versxajne rekorda nombro!). Tiu cxi estis jam la 29-a (!) jaro de oficiala Somera E-kursaro en SFSU (San Francisco State University = £tata Universitato de San Francisco) – la motoro de la programo de la komenco estis kaj restas nia kara Cathy Schulze, honora membro de UEA kaj tre cxarma homo. Cxi-jare la unuan fojon neniu el la instruistoj estis "vera" usonano (mi ja vivas en Usono, sed nur kelkajn jarojn), kio certe aldonis ecx plian internaciecon al la tuta arangxo. Post la fino de la kursaro mi ricevis multajn ree§ojn, tre favorajn kaj dankajn pri la organizado kaj pri la instru-nivelo.

Ne temis pri nura instruado. Preskaux cxiutage estis organizitaj aldonaj arangxoj: kunvenoj de literatur-amantoj, internaciaj (UEA/ILEI) kaj usonaj E-ekzamenoj, prelegoj, informaj, muzikaj kaj distraj vesperoj, konversacia rondo por komencantoj ktp. Konklude: bonvenon al la venontjara, 30-a, jubilea, kursaro en San Francisco!

D-ro Aleksandro Shlafer

 

Uzbekistano

Alvoko al cxiuj esperantistoj

Euxgeno Perevertajlo [adreso sur la 3-a kovrilpagxo], kun kiu mi konatigxis dum mia vojagxo en Centra Azio en 1982, instruas E-on al geknaboj de 9 gxis 16 jaroj. Li proponas al ni, esperantistoj, trovi samagxajn geknabojn, kiuj skribos nacilingve mesagxojn al tiuj junaj uzbekistanoj. Iu el vi tradukos al E-o la leterojn, kaj kiam venos la respondoj en E-o, denove la samaj povos nacilingvigi ilin. Iom post iom niaj geknaboj, konstatante, ke ili mem povas diveni la skribitajn vortojn, estos scivolemaj koni profunde E-on. £ajnas tiu metodo estas bona por instigi la infanojn, ke ili interesigxu pri nia lingvo. Mi esperas, ke la legantoj de tiu cxi alvoko favore reagos.

[Pri la funkciado de tia sistemo vi legos artikolon de s-ino Noireau en IPR 99/1– NdlR]

G. Blary el Arles (Francio)