El la landoj 00/3
Hejmen ] Supren ]

 

El la landoj 00/3
ILEI dum UK
IIK 2001
Interkulturo
Potenco al la lernanto
edukado.net
Al lingva demokratio
Konferenco 2001
Rezolucio 2001
Financoj
Konferencaj impresoj
Novaj estraranoj

Albanio

La albana sekciestro havas novan retadreson: selimib@albmail.com. Antaux nelonge nia ILEI-sekcio kunfandigxis kun la Albana Esperanto -Instituto, kies direktoro estis s-ro Doc. Vasil Pistoli. Tiu Instituto estas jure agnoskita. La komuna nomo restas Albana Esperanto-Instituto, la adreso plu restas la sama (vidu K4); tel. mia +355 4 238 558, tiu de Vasil 241. Direktoro de Instituto estas elektita Vasil Pistoli; sekretario Bardhyl Selimi; kasisto Rita Permeti.

Bardhyl Selimi

Auxstralio

Somerlernejo „vintre”

La 18a Auxstralia Esperanto Somerlernejo okazos en PERTH (Perto) Okcidenta Auxstralio en 2002, januaro 5-18. Informoj: www.iexpress .net.au/~esperanto.

Oni povas peti "Somerlernejan Brosxuron" cxe : The Esperanto League of WA, 33 Moore Street, East Perth 6004, W. AUSTRALIA.

La Somerlernejo proponas kvar instrunivelojn, de Nivelo 1 (veraj komencantoj) gxis Nivelo 4 (altnivelaj Esperantistoj). Unu el la kursoj je Nivelo 1 estos instruata per la Cseh metodo; tiun kurson gvidos S-ro Atilio Orellana Rojas. Cxiun post-tagmezon okazos Cseh-Seminarioj; Atilio kaj S-ino Jennifer Bishop helpos instruantojn kiuj deziras atingi la Cseh Diplomon pri instrukapablo.

 

Sinjorino Penny Vos dauxre instruas E-on cxe la Treetops Montessori School (Arbopintoj Montessori Lernejo), kaj sxi tre gxuas la entuziasmon de la lernantoj, stabanoj kaj gepatroj. Penny jxus verkis "Proponon pri Esperanto" kiun sxi intencas prezenti al la £tata Edukada Departemento. Gxi enhavas ideojn pri la enkonduko de Esperanto en lernejojn; kaj sxi skizas la avantagxojn kaj al lernantoj kaj al instruistoj.

Trifoje la programo por talentaj infanoj (PEAC) provizis la sxancon por Esperanto esti proponata kiel mallonga kurso. Pro la peto de la PEAC estro, la kurso estis kombino de lingvo kaj arto (60/40) prezentata de Trish O'Connor, arta instruistino kaj esperanta studanto. Cxiu el la 16 PEAC lernantoj agxaj inter 8 gxis 12 jaroj prezentis apartan landon, kiun ili esploris dum 8 semajnoj. Dum tiu periodo ili suficxe lernis Esperanton por traduki siajn esplorojn kaj montri ilin per kreema maniero. La rezultoj ampleksis de mirinda totema stango pri Kanado gxis fromagx-aspekta movigxa pendajxo pri Svisio. Ili kune kompletigis gigantan mondan puzlon, etikedigis siajn landojn de esploro, kalkulis la sumon de la logxantoj kaj listigis la nombron de parolataj lingvoj. Post kiam la kurso finigxis, la bezono por lingvo kiel Esperanto estis klara al ili!

Ankaux universitataj edukadaj organizoj estas subtenantaj la lingvon per la produktado de 8-programoj TAFE (universitata brancxo) Televida kurso, "Esperanto por Novlernantoj" por spektantoj en Okcidenta Auxstralio. Aldone, la Universitato de Okcidenta Auxstralio patronos la Pertan Esperantan Somerlernejon per reklamado pri gxi en sia somera kursa programo.

S-ino Trish O'CONNOR (Perto, Okcident-Auxstralio)

 

Brazilo

Entuziasmo kaj multo

>   Kiom da kursanoj vi kutimas, deziras?

>> Nu, kutime dek, sed dudeko dezirindas.

>   Sed ni jam havas dudek ses. Cxu ni malakceptu ses?

>> Ne, sed ni fiksu limon je tridek.

 

Jen fragmento el la ret-mesagxado prepare al gvido de kvar-taga instruista seminario organizita kadre de la 37a Brazila Kongreso de Esperanto (Brazilio, 15-20 julio). Tio auxguris memorindan arangxon, cxar en la trejn-programoj de ILEI, oni ne kutimas renkonti tioman partopren-deziron. Temis ne nur pri kvanto, sed ankaux kvalito. Sendiskute oni tie akceptas la indon de paroliga, komunik-centra instruado; la instruantoj pretis vigle diskuti, partopreni, kaj volontuli sin por rol-ludado (el kio ni malkovris verajn talentulojn).

 

Aperas ‘instruantoj’ en la antauxa frazo kaj ne ‘instruistoj’ cxar el la trideko, nur kvino estas profesiaj instruistoj kaj nur du estas dungitaj instrui Esperanton. Tion spite svarmon da legxoj federaciaj kaj provincaj, subtenantaj la instruadon de Esperanto. La instruantoj (aux -ontoj) cxefe aktivos en E-kluboj aux libervolaj lernejaj rondoj.

 

La kongreso mem altiris pli ol 500 aligxintojn, el kiuj pli ol tricent sukcesis partopreni. El tiuj, plene triono estis junuloj, por kiuj BEJO organizis paralelan kaj buntan programon. Vigla salonpleno da etuloj kompletigis la agx-gamon, cxar tie okazis ankaux infana kongreseto. La rasa kaj agxa vario estas al alikontinentano rimarkinda.

 

Same salutinda estis konstati kiel edukado ne restis flanka aux nicxa afero. Pluraj kunsidoj de la kongreso traktis edukajn temojn, kaj BEL klare volas multon atingi sur tiu tereno. Dum fak-kunsido, konkretaj planoj naskigxis vastigi la estraron kaj agadon de la ILEI-sekcio, ke gxi povu arigi cxiujn instruantojn kaj -istojn konataj al BEL. Aperis ankaux indaj eldonprojektoj, pri kies ekzisto oni ne scias ekster la lando. Oni multe diskutis kiel pli efike eluzi la eblecojn de la favoraj legxoj, kaj kiel protekti la kelkajn ekzistantajn oficialigajn atingojn.

 

Nun la kluboj kaj klasoj rekomencigxas dise tra tiu vasta lando. Se la instruantoj forportis kaj transdonos la sciojn, ideojn kaj teknikojn kiujn ili spertis kaj intersxangxis, kun la julia viglo kaj entuziasmo, certe la septembro de iliaj kursanoj buntos kaj indos.

 

Stefan MacGill, HungarioSzövegdoboz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francio

Internacia Infanrenkonto en Grésillon

En la kastelo «Grésillon- Baugé» (departemento Maine et Loire), post kelkaj jaroj da silento pro renovigo kauxze de interna sekuro restarigxis la internaciaj infanrenkontoj dum la Paskaj Ferioj 2001. Tiu renkonto okazis en la kastelo proksime de la urbo «Angers» de la 14a gxis 21a de aprilo 2001 kie kunigxis 27 infanoj kaj adoleskoj francaj kaj ukrainaj, kun 9 plenkreskaj prizorgantoj.

Tiu renkonto estis pli modesta ol la antauxaj (kiel la lasta dum 1996 kun 64 infanoj cxeestintaj). Cxiuj partoprenantoj parolis esperanton, cxu komencantoj, cxu praktikantoj, inter ili trovigxis ecx denaskaj esperantistoj.

 

La programo de la semajno estis varia:

- La matenoj estis gxenerale rezervitaj por la lernado de la internacia lingvo, pere de diversnivelaj kursoj kaj ludoj, kantoj, skecxoj…. kaj dum la paska mateno, la infanoj partoprenis en ludo cele al sercxado de cxokolado en la parko de la kastelo.

 

- La posttagmezoj estis dedicxitaj al promenadoj organizitaj por permesi al cxiuj la malkovron de la cxirkauxajxoj: vizitoj de la urbo «Saumur», de la muzeo en «Baugé», de la kastelo de «Lude» , de la cervbredado. Pikniko en arbaro kun sercxado de trezoro ebligis malkovron de la naturo. Tiom da okazoj por pli ricxigi sian vortprovizon kaj firmigi la kunlaboron por la sukceso de sia skipo.

- La vesperoj ebligis la prezenton de kantoj kaj ludoj, aux elmontron de kasxitaj talentoj (muziko-magio-teatro).

 

Tiu infanrenkonto, organizita je la iniciativo de Elizabeth BARBAY prezidantino de «Bondy-esperanto» apud Parizo, kontentigis la kunpartoprenantojn. Gxi ne povus okazi sen la monhelpo de la «Grupo de la Geinstruistaj Edukistoj=Groupe des Enseignants Esperantophones», kaj nek sen la sindonemo de Paulette NAULET, Juanita Turbillon kaj la kunlaboro de la bonfarantaj homoj kiuj meritas plej korajn dankojn.

 

Ekde nun, cxiuj kunhelpantoj devas sin prepari por la venonta jaro cxar jam demandoj alvenas.

J. CATIL resumis el franca teksto de Elizabeth BARBAY

 

Japanio

Hejmpagxo de japana mezlernejo en Esperanto

Mezlernejo Kigaku, Iwate, Japanio, havas sian retpagxon en Esperanto: http://www.rnac.ne.jp/~kigaku/jkigaku.htm.

En la lernejo lernas 14 geknaboj, de 13 gxis 16 jaragxaj. La lernejo petas sendi kuragxigajn leterojn al la lernantoj.

 

Usono

Jarraporto 2000-2001

A) Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (AAIE)

 

Dum la pasinta jaro la prezidanto de AAIE, Ronald Glossop, kompilis kaj disdonis adres-liston de niaj pagintaj membroj, kiuj la 6-an de majo nombris 40, 17 el kiuj nun instruas profesie, kaj 11 el kiuj estas pensiitaj instruistoj. Cxiu AAIE-ano estas auxtomate ano de ILEI, cxar parton de cxies AAIE-kotizo nia kasisto plu-sendas kiel ILEI-kotizon. Kaj por krome subteni ILEI-on, kaj cxar multaj pagas post januaro, ni cxi-jare pagis al ILEI kotizojn por 60.

 

Cxe nia jarkunsido la pasintan majon, ni elektis novan vicprezidanton, Phil Dorcas, kiu lastatempe verkis kaj disdonis al cxiu AAIE-ano detalan, inform-ricxan raporton de sia unua Esperanto-klaso.

 

Laux nia Eduka Sekretario, Kent Jones, dum la lerneja jaro 2000-2001, 798 homoj inter la agxo de 5 kaj 73 lernis Esperanton en 33 grupoj en hejmoj kaj publikaj kaj privataj lernejoj. Nia prezidanto observis ke la plej fruktodonaj lokoj por Esperanto-instruado en Usono nuntempe estas cxe specialaj programoj en lernejoj post la ordinaraj lernej-horoj kaj dum la semajnfino; kaj ankaux inter gepatroj kiuj hejme instruas siajn gefilojn.

 

Per la kvaronjara Bulteno de AAIE, kiujn mi redaktas ekde 1974, la AAIE membroj ricevas informojn pri lernejanoj kiuj volas korespondi, pri interesaj instru-metodoj kaj materialoj, pri eventoj kiuj interesas instruistojn, pri aktualaj Esperanto-klasoj, k.t.p. Dum la pasinta jaro ILEI sendis sian organon Internacia Pedagogia Revuo rekte al cxiu AAIE-ano, sed la lasta numero (2/01) atingis min en fasko kaj do estis posxtita kun la junia AAIE-Bulteno.

 

Multo pri la instruado de Esperanto en Usono okazas ekster AAIE, kiu ideale devus fari multon pli; ekzemple:

1) Allogi al AAIE-membreco cxiujn Usonanojn kiuj instruas E-on

2) Instigi cxiujn AAIE-anojn klerigxi almenaux gxis sukceso en nia Duagrada Ekzameno

    3) Organizi instru-materialojn laux la agxo de lernantoj

    4) Suficxe ofte arangxi stagxojn kaj seminariojn por instruistoj

    5) Seriozi pripensi pri postuloj por plenrajtigitaj instruistoj de E-o en Usono

    6) Proponi helpon al la diversaj Esperanto-retkursoj

 

B. Ekster AAIE

 

La kutima somera Esperanto-kursaro en San Francisko cxi-jare okazis la unuajn du semajnojn de julio en malsama loko (la Universitato de San Francisko) dum du semajnoj (anstatau tri) kaj nun nomigxas „Nord-Amerika Somera Kursaro” (NASK). Kiel kutime, gvidis gxin teamo de elstaraj instruistoj: Grant Goodall, lingvistika profesoro el la Universitato de Teksaso en El Paso; Duncan Charters, profesoro de la hispana kaj de rajtigo de instruistoj de fremdaj lingvoj; kaj Derek Roff, estro de komputoraj lerno-materialoj por fremdaj lingvoj cxe la Universitato de New Mexico.

 

Kvar nivelojn de perkorespondaj kursoj de la Esperanto-Ligo por Nord-Amerika partoprenas nun entute 159 homoj, 7 el kiuj aligxis cxi-jare. Nur unu finstudis. Kvankam eble kelkcent partoprenas per-retajn Esperanto-kursojn, statistikoj tiurilate mankas.

 

Per la Usona Ekzamena Servo, sub la auxspicio de AAIE kaj ELNA, la pasintan jaron sukcesis en la Baza Ekzameno 3 homoj; per la Duagrada, 6; kaj per la Supera Ekzameno, 4. La ekzamenoj estas parte en la angla lingvo kaj povas esti administrataj ie ajn kie trovigxas fidinda instruisto aux Esperantisto. Pasintjare oni ofertis ilin ankaux cxe la somera Esperanto-kursaro en San Francisko kaj cxe la ELNA kongreso.

 

Elstara pri-instruada evento en Usono estis la kolokvo kiu okazis aprile en Vasxingtono DC sub la auxspicio de la fondajxo pri Esperanto-Studoj (Esperantic Studies Foundation). Partoprenis gxin dudeko da edukistoj el Usono kaj eksterlando, inkluzive antauxajn kaj nunajn anojn de AAIE Duncan Charters, Ellen Eddy, Grant Goodall, Bill Maxey, kaj Derek Roff. Dum la kolokvo oni ellaboris planojn kaj asignis taskojn pri la jenaj rubrikoj:

1) Klascxambra instruado

2) Semajnfinaj intensaj kursoj

3) Familioj, hejmedukado

4) Telelernado

5) Uzado de Esperanto

S-ino Doroteo Holland

Usona Sekciestro de ILEI