Albanio

Jarraporto 2001/2002

La iama albana ILEI sekcio estas kunfandita kun la Albana Esperanto Instituto kaj estas ricevinta la nomon de tiu lasta, cxar tiu estas jure agnoskita enlande. Okazis ankaux estrarsxangxigxo: estro estas doc. Vasil Pistoli, sekretario Bardhyl Selimi, kasisto Rita Permeti.

Dauxris la laboro pri E-kursoj. Tiel malfermigxis unuafoje E-lernokurso cxe la blindulejo de Tirana kie akiris la atestilon por la elementa nivelo almenaux sep gelernantoj. Estas jam decidite ke la lernokursoj en tiu blindulejo malfermigxu pli amplekse la venontan septembron.

Aperis regule nia Bulteno cxiun duan monaton enhavante cxiam pli da materialoj diverstemaj. Dauxris la laboro por verki la grandan Albana-Esperantan Vortaron, je auxtoro doc. Vasil Pistoli, kiu atingis gxis nun 7000 vortojn. Estas antauxvidite ke la vortaro ampleksu 30mil vortojn. Gxis nun estas aperintaj pli malgrandaj vortaroj duflankaj enkadre de kelkaj lernolibroj por albanoj. Paralele, s-ino Eli Luli estas laborante por aperigi la alian grandan vortaron Albana-Esperanta kaj Esperanto-Albana verkita jam de s-ro Zef Mjeda, honora membro de UEA, jam forpasinta.

Nia Instituto dauxre zorgis pri la progreso de niaj gestudentoj cxe la klerigejo de Monda Turismo kaj AIS en Bydgoszcz, kie lastan septembron diplomigxis niaj sep unuaj studentoj. Bedauxrinde ili ankoraux ne estas ricevintaj la promesitajn kvinlingvajn diplomojn de AIS pro kelkaj kontrauxdiroj inter MT kaj AIS. Tio estas granda demand-punkto pri la estonto de tiu klerigejo, tiom grava por la E-movado.

Nia Instituto dauxrigis sian propagandan laboron per radio kaj TV pri kaj por Esperanto. Estas registritaj du gravaj elsendoj en Radio Tirana kaj Tutlanda TV stacio.

Estas tradukita kaj eldonita de Esperanto versio la cxefverko de s-ro Jxeliu Jxelev, eksprezidento de Bulgario "Fasxismo aux la totalisma sxtato". Antaux gxi estas tradukita kaj eldonita alia verko filozofia de s-ro Bruno Vogelmann "La Nova Realismo".

La membraro estas iel plijunigita per novaj membroj, niaj jam bakalauxrigitaj studentoj en Pollando: Ariel Myrazi, Matilda Sokoli, Fjoralba Ceno, Faela Mezini, Ereid Dhimitri.

Bardhyl Selimi, sekretario de Albana Esperanto-Instituto

Cxinio

La 1-an junio 2002 okazis la Tria E-ekspozicio por infanoj en la elementa lernejo Fuzimiao en Nankino, Cxinio. La ekspozicion de diversaj libroj, kolektoj kaj instruaj materialoj pri Esperanto vizitis pli ol 200 instruistoj, lernantoj, kaj esperantistoj. Oni povis utiligi la ekspozicion por intersxangxi spertojn pri la la lingvolernado kaj uzado de Esperanto. La organizanto, Zhuang Rui ricevis pli ol 100 gratulojn el 36 landoj.

Informis: Zhuang Qixiong, zhuangespero@sina.com

Finnlando

Kunlaborantoj sercxataj

Ni en Finnlando planas instrumaterialon pri EU. Estus priskribo pri la evoluo de EU, la nuna stato kaj kompreneble pri la lingvopolitiko. Cxu iu jam havas tian materialon aux volas kunlabori kun ni? La instrumaterialo samtempe funkcius kiel dauxriga kurso. Por komencantoj ni plejparte uzos Mazi, por kiu ni ankaux planas ampleksan ekzercaron kaj gvidlibron por instruistoj. Cxu tia laboro okazas ankaux en iu alia lando? Cxu ni povus kunlabori?

Carola Antskog, prezidanto de ELFI , cantskog@kolumbus.fi

Hungario

Formado de E-instruistoj en Universitato ELTE Budapesxto

En ELTE inter 1966...2006 estis kaj estos formado de filologoj de 'lingvo kaj literaturo Esperanto'. En 2001 registara ordono transformis la hungaran superan edukadon, kaj modifis la kondicxojn ankaux por Esperanto. Laux tio studentoj jam akceptitaj al la E-fako rajtos fini siajn studojn gxis 2006. Ekde 2001/02 oni ne povas akcepti novajn studentojn por la universitatnivela filologia formado. Oni zorgos pri la studentoj (lauxnombre 18), kiuj iam komencis kaj ankoraux ne diplomigxis.

Ekde 2002/03 funkcios altlernejnivela formado. La celo estas formi instruistojn de Esperanto kaj aliaj lingvoj en nova kadro. Do la estontaj instruistoj de ekz. la angla, Esperanta, franca, germana, itala, kroata k.a. lingvoj havos 4-jaran samnivelan (95-kreditan) formadon, same devas elekti ankaux alian, paralele studatan lingvon kaj ili finos kiel diplomitaj instruistoj de po du lingvoj.

La bedauxrinda diferenco estas, ke por Esperanto ne eblos, sed por aliaj lingvoj plu eblas (ankaux) universitatnivela formado de diplomitaj filologoj (kaj instruistoj). Samtempe auxtomate donigxas la eblo, ke pro la malpli multa tempo bezonata lerni la lingvon mem, oni povas pli detale okupigxi pri esperantologiaj, gxeneralaj lingvistikaj, interlingvistikaj kaj aliaj studoj.

Vi povas vidi la modelan studprogramon por la 4 altlernejnivelaj jaroj en la hejmpagxo: http://www.extra.hu/vaganto.

laux informoj de Iván Bujdosó kaj Ottó Haszpra

Germanio-Armenio

Germana kaj Armena E-Asocioj cxi-printempe efektivigis belan ekzemplon de ambauxflanke utila laboro: Ni, du armenaj geesperantistoj, estis invititaj prelegvojagxi, prezentante armenan kulturon, historion, tradiciojn en pli ol 20 esperantaj kluboj de Germanio.

Dekomence ni partoprenis PSI (Printempa Semajno Internacia), kiu estas tradicia arangxo de GEA. Gxin partoprenis 170 esperantistoj el 18 landoj. Cxi-jare PSI okazis en Domo “Maria Rozenberg”, kiu situas en pitoreska distrikto Pirmasens.

Programo de PSI estis ricxa kaj abunda: Paska festo, ekskursoj al germanaj kaj francaj regionoj, lingvaj kaj danckursoj, Mazi-horo kaj manlaboro por infanoj, koncertoj k.t.p.

Por prezenti Armenion en programon estis metitaj leciono pri armena lingvo, kuirarto, trarigardo de vidbendo, kie 16 “Ave Maria”-j de diversaj auxtoroj estas prezentitaj de kvar kantistinoj, unu el kiuj estas esperantistino, prelego pri Armenio kun demonstrado de diapozitivoj, kantado de armenaj kantoj armene kaj esperante. Dum adiauxa vespero ni prezentis kelkajn kantojn kaj nacian dancon.

De 5a de aprilo komencigxis nia prelegvojagxo tra la urboj de Germanio. Dum vojagxo interesaj kaj bonkoraj homoj konatigis nin kun historiaj vidindajxoj de la lando. Ni havis felicxon viziti la plej grandan germanan Esperanto-bibliotekon en urbo Aalen, cxeesti esperantlingvan diservon en Konstanco, ni estis akceptitaj de urbestro en urbo Detmold. En Freiburg oni invitis nin al radiostacio “Triangulujo 102,3 MHZ “, kie nin intervjuis mem d-ino Ursula Niesert, en urbo Hameln ni tagmangxis kun jxurnalisto, kiu poste skribis artikolon pri nia prelegvojagxo en loka revuo.

Antaux nia alveno en diversaj germanlingvaj gazetoj organizantoj anoncis pri tiu arangxo, kaj dank’al tio dum prelegoj cxeestis ankaux neesperantistoj, por kiuj nia prelego estis tradukita al germana lingvo.

Dank’al niaj gastigantoj ni ekvidis originalan panoramon de Nordlingen, suprengrimpis al 32a etagxo de turo en Frankfurto, trarigardis Olimpikan parkon de Munkeno, starante sur artefarita altajxo, malnovajn partojn de urboj Nürnberg, Kolonjo, Heidelberg, Halle, Bremen.

Nia vojagxo estis ege strecxa, kun oftaj translokigxoj kaj prelegoj. Gxi sukcesis veki intereson kaj deziron de niaj novaj geamikoj viziti Armenion.

Post nia reveno al adreso de AOKS (Domo de Amikeco) ni ricevis dankleteron de estraranoj de GEA pro sukcesa laboro.

Nian vojagxon kaj esperantan movadon en Armenio ni nun reklamas en centro de urbo Erevan sur surstrata stando apud AOKS.

Ni, Lida Elbakjan kaj Stepan Sargsjan, deziras danki niajn germanajn geamikojn Martin Schaefer, Ursula Niesert, Wolfgang Loose, Franz Kruse kaj aliajn por la altnivela organizado de la prelegvojagxo.

Lida Elbakjan, prezidantino de AEA; Stepan Sargsjan, Membro de AEA. , LIDELB @ freenet.am

Svislando

Jarraporto de la Svisa ILEI-Sekcio 2001

En Svisa ILEI-Sekcio (SIS) estas 16 membroj. Mireille Grosjean estas la sekciestro. Foje la membroj instruas en lokaj grupoj. Ankaux aliaj personoj instruas en lokaj grupoj.

Nome de SES Svisa Esperanto Societo Mireille Grosjean komencis informi la jxurnalistojn en Romandio. Sxi sendis la saman materialon al la centroj de dokumentado de la instruistoj, al universitatoj kaj al priedukaj instancoj, cxar la instruistoj estas la plej grava celpubliko de SES.

En La Chaux-de-Fonds estas Kultura Centro Esperantista, gvidata de Giorgio Silfer kaj similaj. KK personoj frekventas KCE kaj aliajn arangxojn, sed malmulte. En la urba biblioteko de La Chaux-de-Fonds estas tre grava esperanto centro: la Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia CDELI. Tie laboras Claude Gacond, iama direktoro de KCE kaj SIS membro. Li zorgas pri perkoresponda kurso, li akceptas la studentojn dum studsabatoj interesegaj. Li ankaux akceptas pedagogojn kaj lertigas ilin. Tiuj estas ege valoraj renkontigxoj. Venas multe pli da homoj al CDELI ol al KCE... Ofte 25 gxis 30 personoj.

Laux mia scio ne okazas kursoj en publikaj lernejoj nek en universitatoj. Estas kurso en privata lernejo La Grande Ourse.

Dum 2001 Mireille Grosjean konceptis plenan instruprogramon pri „edukado pacen”, kiu entenas lernadon de Eo. Tiu plano estos prezentata en UK. Gxi estas sur la hejmpagxo de ILEI en Eo kun ligo al franca versio. La hispana versio kaj la itala ekzistas kaj baldaù estos ankaù atingeblaj sur la pagxo de ILEI.

Brosxuro "langues, opération survie" de Claude Longue Epée estis sendita al cxiuj romandaj instru-departementoj. Venis unu reago ne tre pozitiva. Ni povas konstati, ke la homoj ne kutimas pensi pri la invado de la angla kaj la minaco al la lingvodiverseco. Tamen la situacio estas ege malbona en Svislando, cxar la varbistoj ofte kontentigxas pri anglalingva versio de frapfrazo anstataux ol traduki gxin al 3 lingvoj. Ecx registaraj oficejoj faras tion. Mireille Grosjean konsekvence skribe reagas kaj kuragxigas la esperantistojn fari la samon. Sxi konvinkis du parlamentanojn, kiuj reagos per demando al Federa Konsilio dum la auxtuno.

Mireille Grosjean, sekciestro

Usono

Jarraporto de la Usona ILEI-Sekcio 2001/2002

Dum la pasinta lerneja jaro (sept. 2001-junio 2002) pli ol mil Usonanoj lernis Esperanton, laux Kent Jones, la Eduka Sekretario de la Amerika Asocio de la Instruado de Esperanto (AAIE). Cxe la jarkunsido de AAIE la 22-an de junio 2002, elektigxis nova Eduka Sekretario, June Fritz.

Cxe la ILEI-konferenco en Lovran lastan someron, reprezentis AAIE-on kiel komitatanoj nia prezidanto Ron Glossop, nia koresponda sekretario Sally Lawton, kaj Bill Maxey. Danke al la diligenta laboro de Phil Dorcas, la vic-prezidento de AAIE, pasintjare AAIE akiris 10 novajn membrojn (nun estas entute 54). Kaj kiel antauxe, cxiu membro de AAIE dauxre estas auxtomate ano de ILEI (cxirkaux 62% el cxiu AAIE-kotizo de USD 25, estas pagita kiel ILEI-kotizo). Sekve, cxiu AAIE-ano ricevis la Internacian Pedagogian Revuon de ILEI, kaj kiel AAIE-ano, la kvaronjaran dulingvan (Esperanto kaj angla) ’AAIE-Bulteno’-n. Inter ties rubrikoj estas Instru-sugestoj, Esperanto-instruado Alilande, Esperanto kaj la Reto, Rekomendinda Legado, Volas Korespondi, ILEI-Aferoj, kaj De kaj pri Niaj Membroj.

AAIE-prezidanto Ron Glossop cxi-jare igxis la estro de Infanoj Cxirkaux la Mondo, kaj tiurilate korespondis kun infanoj kaj instruistoj en Usono, Kanado, Britio, Meksiko, kaj Rusio.

Dum la pasinta jaro AAIE dauxre kunlaboris kun la Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko (ELNA). Jen ekzemploj:

1) AAIE-membro Lusi Harmon estras la ELNA instru-vidbendan projekton ’Pasporto al la Tuta Mondo’, kies 15 lecionoj estas preskaux finpretaj por uzi tutmonde en televido, klascxambroj, klub-kunvenoj, ktp.

2) Tuj post la ELNA-kongreso pasintan junion, antauxa AAIE-prezidanto Duncan Charters kondukis elstaran 6-horan instrukurseton pri kiel instrui Esperanton surbaze de la vidbendo ’Pasporto al la Tuta Mondo’. La kurson oni filmis por estonta uzado.

3) La eks-Eduka Sekretario de AAIE, Kent Jones, ankoraux dejxoras kiella Komisiito de Edukado de ELNA.

4) Phil Dorcas, vic-prezidanto de AAIE, nun estras ELNA-programon ’Intergrupa Atingo-Programo’, kiu celas plibonigi la agadojn de lokaj grupoj, inkluzive instruadon kaj ekzamenigxon.

5) Denove cxi-jare estis inkluzivita en la ELNA somera kursaro NASK pedagogian kurson por instruontoj de Esperanto.

6) La Usona Ekzamena Servo, sub la auxspicio de ELNA kaj AAIE, denove administris ekzamenojn, kiuj estas nur por anglalingvanoj. Sukcesis 3 per la Komencgrada, 1 per la Duagrada, kaj 1 per la Supera.

7) En la ELNA perkoresponda kursaro, kiun administras AAIE-membro Doroteo Holland, 128 ankoraux lernas, kaj dum la pasinta jaro 4 novaj aligxis kaj 4 finstudis. Multaj, aparte junuloj, preferas ret-kursojn, pri kiuj malmultaj informoj haveblas. 

En sia jarraporto Pil Dorcas, AAIE vic-prezidanto, rekomendis auxdacajn plibonigojn, inkluzive la kreadon de ret-kurso kiu havas auxdeblejn prononcon kaj dialogojn, kaj kiu preparas la lernantojn por sukcesi en la baza ekzameno de Usona Ekzamena Servo.

Doroteo Holland, sekciestro