El la landoj
Hejmen ] Supren ]

 

Cxu ni riskas...?
Instrukapabligo
Instrui rete
Postnoto
Socioniko
El la landoj
Lerniloteko
Nekrologo

Argentino

Informetoj pri la E-instruado

(1) Kurso de 12 lecionoj finigxis la 15-an de decembro (en Urbo Rosario). Dum la jaro tie okazis tri aliaj kursoj.

(2) Nia dauxriga jara kurso en la E-sidejo de Bonaero havis pli malpli konstante 20 gelernantojn dum la jaro.

(3) Nia ret-kurso (kun gvidado de D-ro M. Casartelli el Kordobo) <www.institutoesperanto.com.ar> havis centojn da aligxintoj.

(4) La oficialan korespondan kurson de Argentina E-Ligo prizorgis s-ino Nilda Suarez, el Rosario.

(5) En Urbo Bariloche, Patagonio, BER, delonge funkcias jaraj kursoj de D-ro Werner Schad.

(6) Same en urbo Neuken, kie logxas nia cxefdelegito.

(7) Same en urbo Saenz Penjo – Chako - kie la Prezidanto de AEL, R. Diakonu dauxre instruadas.

RoSartor, <esperanto@fibertel.com.ar>

 

Brazilo

Esperanto en lernejoj

La pordoj malfermigxas. La novaj legxoj estas favoraj. Kaj simpatiantoj laboras en la gxustaj lokoj. Tiaj estas la kondicxoj nun en Maceió. Post dujara disvastigado de Esperanto en la lernejo, kie mi instruas, nun gelernantoj petas E-kurson. Tial, mi kontaktis geamikojn, kiuj laboras en la sekretariejoj pri Edukado kaj ili pretas helpi min en la enkonduko de Esperanto kiel nedeviga lernobjekto.

Nun mi preparas projekton por prezenti gxin al la auxtoritatuloj. Se vi scias, pri lernejoj, kie oni instruas la internacian lingvon kaj pri legxoj favoraj, bonvolu skribi al mi. Cxiaj kontribuoj estas tre bonvenaj. Al tiuj, kiuj deziras fari la samon, mi povas sendi kopion de la projekto, post kiam gxi estos preta.

Aristóphio A. Alves Filho

AAE - C.P. 396 - Maceió – AL, BR-57020-970 <ariknubxxi@ig.com.br>

 

Britio

Lerneja klubo sercxas kontaktojn

Lerneja Esperanto-klubo en Anglio sercxas alilandajn lernantojn por grupa korespondado. Gxi esperas partopreni ankaux en "Euroscola en Esperanto" http://e.euroscola.free.fr en 2003. Skribu al: Esperanto-Klubo (c/o Elizabeth Stanley), Sir Thomas Rich's School, Oakleaze, Longlevens, Gloucester, GL2 OLF, Anglio.

 

Francio

E-instruado en francaj lernejoj

NdlR: Nia redakcio ricevis ampleksan tabelaron pri francaj lernejoj, kie Esperanto estas prezentata kaj/aux instruata. Grupo de Esperantistaj Edukistoj (GEE) redaktis tiun tabelaron laux la informoj resenditaj al la respondeculo dum majo 2002. La tabeloj donas informojn pri la agxo kaj nombro de la lernantoj, nombro de horoj semajne, pedagogia materialo kaj pri nomoj de projekto, kontakto-permeso kaj instruistoj. Ili estas ne kompletaj, cxar kelkaj kolegoj ne partoprenis la kompiladon. Pro manko de spaco jene ni listigas nur la lernejojn kaj instruistojn.

 

Infanlernejoj

Instruistoj

Ecole Maternelle Les 4 Vents – Martin Luther King, Rue John Kennedy

36000 Châteauroux

Maryvonne Houviez

Ecole Maternelle J. Ferry, 30250 Sommières

Nicolas Karatzaféris

 

 

Elementaj lernejoj

Instruistoj

Ecole Louis Vignol, 13600 La Ciotat

Renée Triolle

Ecole Publique, 24210 Limeyrat

Balesta Didier

Jacques Ravary

Ecole élémentaire, 315, route de Serres

06570 Saint Paul

Sandrine Menei

Ecole Jean Moulin, 2, rue d’Alexandrie

16000 Angoulême

Conde-Rey Marie-France

59650 Villeneuve d’Ascq

Michel Dechy

Ecole Bethinger Salengro

Rue Salengro, 93140 Bondy

Elisabeth Barbay

 

Mezlernejoj

 

Instruistoj/Kursgvidantoj (k)

Collège Peiresc, 83000 Toulon

Renée Triolle

Collège Charles le Goffie,

22300 Lannion

Nicole Rizzoni

Gabrielle Tréanton

Collège Hervé Faye

36170 St Benoist du Sault

Raurich Raymond kaj

Anne (k)

Collège Ste Geneviève, Asnières

Michèle Abada Simon

Collège Molière, 1, av de Paris

59650 Villeneuve d’Ascq

Michel Déchy

Collège de St Bonnet

05500 St Bonnet en Champsaur

Monique Arnaud

Collège Fulrad

Rue Fulrad, Sarreguemines

Armand Hubert

Collège L’Epine, 73470 Novalaise

Christian Garino

Collège P. Curie

128, Route de Villemonble, 93140 Bondy

Elisabeth Barbay

Collège Porte d’Anjou, 49490 Noyant

Paulette Naulet

 

 

 

 

Liceoj

Instruistoj

Lycée Bertrand de Born, 24000 Périgueux

José Manuel Soria

Lycée professionnel Simon-Lazard, Rue Jean-Jacques Kiesser, Lycée Technique Henri-Nominé, Rue M-al Foch, Lycée Collège Ste Chrétienne, Rue Ste Croix, 57200 Sarreguemines

Armand Hubert

 

 

Instruisto

IUT: Institut Universitaire Technologique

«Services et Réseaux de Communications»

64, rue Creuzot, 38010 L’isle D’abeau

Guillaume Lanier (k)

 

Universitatoj

Instruistoj

Université Lyon III, Faculté des Langues

15, quai Claude Bernard, 69003 Lyon

Kurso en ‘Manufactures des Tabacs’

Paul Vincent

JC Caraco

 

Université Lyon II

Kurso en ‘Bron Parilly’

Guillaume Lanier (k)

CUEEP: Centre Universitaire d’Enseignement et d’Economie permanent

Campus Lille I – Sciences, 59650 Villeneuve d’Ascq

Michel Dechy

 

Germanio

Antaux studentoj de lingviko

Dum la unua oktobra semajno okazis cxi-semestra rapid-kurso de E-o en la universitato de Münster (Germanio). Gxi dauxris 5 tagojn, cxiutage de 14h15 gxis 18h00. Partoprenis 22 komencantoj, cxefe studentoj de gxenerala lingviko (pasintjare, kiam mi la unuan fojon faris tion, estis 7). Gxis la fino de la kurso restis 19, por mi nekutima sukceso. Ni tralaboris kvar lecionojn de mia nova lern-materialo, per kiu mi iom eksperimentas kaj kiu ankoraux estas kompletigebla kaj polurenda.

En mia kurso mi ne prisilentis, ecx akcentis — antaux studentoj de lingviko! — fojajn neregulajxojn kaj neperfektajn ecojn de Esperanto kaj malsamajn opiniojn de E-parolantoj pri kelkaj lingveroj (naturalismo-skemismo, majuskligo, esperantigo de propraj nomoj, ktp.)

La kurso estis kompreneble senpaga (oficiala arangxo de la universitato) kaj la atesto pri partopreno uzeblas por kalkuli unu semestran studhoron en la kadro de la studoplano…

Al la fino de la kurso mi invitis usonanon, kiu ne komprenas la germanan, kaj miaj kursanoj intervjuis lin Esperante. Li respondis per simplaj frazoj (sed ne tro simplaj) — kaj ili komprenis lin senprobleme! Mi vidis el la ekbrilantaj vizagxoj, ke la partoprenintoj entuziasmigxis pro tiu sukceso! Sekve oni petis min dauxrigi la kurson dum la semestro.

La dauxrigan kurson, kiu dauxros dum la tuta vintra semestro 2002/03 (2 horojn semajne), frekventas je mia surprizo 14 de la 22 partoprenintoj. Ankaux tiu kurso estas oficiala kaj kunkalkulatas en la studhoroj. Oni ricevas oficialan atestilon pri partopreno por pruvi la studhorojn.

Cxar temas pri universitata kurso, mi ne bezonas konsilojn kaj instigojn, kiel peli la studentojn al Esperantujo. (Nome, tio okazis je mia gxeno intertempe plurfoje.)

Rudolf Fischer

(Fonto: La Ondo de Esperanto 2002/11, http://ttt.esperanto.org/Ondo/97-lode.htm#97-06)

 

Hungario

Esperanto antaux la franca!

En perfektiga kunveno por ekzamenantoj – la 23-an de novembro 2002 – reprezentanto de ITK (Perfektiga Centro Fremdlingva) raportis pri la stato de ekzamenitoj pri lingvoj en la jaro 2002. Ekzamenitaj estis 154.000 personoj pri 20 akredititaj lingvoj en 73 ekzamenejoj de 28 urboj en Hungario: en la gradoj supera (5%), meza (70%) kaj baza (25%). La plej altnombre elektitaj lingvoj estis la angla (53,1%), la germana (33,8%), la ceteraj (13,1%). La proporcio de Esperanto 11-obligxis dum la lastaj kvin jaroj jene: 1998: 0,4; 1999: 0,6; 2000: 1,4; 2001: 2,3 kaj en 2002: 4,6. Per tiu cxi sukceso nia Lingvo Internacia, nun en la tria loko, estas antaux la franca lingvo! En la jaro 2002 sume iom pli ol 7000 personoj enskribigxis por sxtate rekonitaj lingvoekzamenoj pri Esperanto (ni ne prisilentu: kun 59 %-a sukceso je la unua provo).

La E-instruado en Hungario – kompreneble – havas ankoraux multe da problemoj, tamen ni diru kun ioma fiero, ke tiu cxi jaro estis sukcesa por nia E-movado. Estu gratulataj tiuj, kiuj kontribuis al tio.

Tibor PAPP, < db@satrax.hu>

Meksiko

Universitata Kurso en Meksiko

Profesoro Ruben Feldman Gonzalez komencis en decembro 2002 kurson de Esperanto cxe la Universidad Autonoma de Baja California en Mexicali-Meksiko. La kurso konsistas el 18 gelernantoj, cxiuj estas pli junaj ol 24. 11 el la gelernantoj estas junulinoj 20-jaraj.

La Vidbenda Kurso "Pasporto al la Tuta Mondo" estas uzata kun granda sukceso.

Laux informoj de Ruben Feldman,<rufegon@mxl.cablemas.com>

 

Nederlando

Seminario pri la Cseh-metodo

Inter la 1-a kaj la 3-a de novembro 2002 en la Internacia Esperanto Instituto (IEI) en Den Haag okazis A-seminario por eduko de Cseh-metodaj instruistoj. Gxin partoprenis 12 personoj el Belgio, Germanio kaj Nederlando.

La seminarigvidanto, Atilio ORELLANA ROJAS, preparis la intensan kaj varian programon. La partoprenantoj ricevis fundamentajn teoriajn sciojn pri la rektmetoda instruado: pri la historio de la metodo, biografio de Andreo Cseh kaj historio de IEI; pri la bazaj principoj, fundamentaj reguloj kaj karakterizaj ecoj de la metodo. Dum la lecionoj li akcentis la ecojn de Cseh-instruisto - ne nur la profesiajn ecojn, sed ankaux la gxeneralan konduton, ecx la vestajxojn en la leciona tempo. Tre grandan atenton Atilio donis por la instruhelpiloj: la skribtabulo, bildoj, kasedoj, videofilmoj k.a. Ankaux diversaj ludiloj estas bonaj helpantoj dum la lecionoj laux la rekta metodo, cxar ili helpas ne nur pli facile ellerni novajn vortojn, sed ankaux klarigi kaj varii la lecionan programon.

Laux la seminaria programo okazis diskutoj pri la rolo de la kantoj kaj ludoj en la instrua procedo, pri la lernolibroj, la teknikeroj de la prezentado (demandoj, gestoj, anstatauxigoj, kontrastigoj k.s.). Okazis ankaux vigla diskuto pri la plej oftaj eraroj kaj la maniero por korekti, konsilinda por Cseh-metoda instruisto.

Fine de la seminario okazis la provleciono, en kiu la partoprenantoj plenumis la hejman taskon: ili rektmetode instruis al la samgrupanoj gramatikajxojn.

A. Cseh kutimis diri, ke li gvidis “konversaciojn”, ne “kursojn”. Mi opinias, ke ankaux Atilio majstre faris tion: tenante la fadenojn de la konversacio en la manoj, li kreis laboreman kaj samtempe amikeman atmosferon, kiu regis ne nur dum la lecionoj, sed ankaux dum la vesperoj, en la geamika rondo, en marborda restoracio.

Ginta Uittenbogaard-Liatukaitė, Nederlando

 

P.S. IEI okazigos inter la 7-a kaj la 9-a de marto 2003 seminarion pri E-Literaturo en la urbo Den Haag. Gxi estas ero de la novaj programoj de IEI por pretigi E-instruistojn. Pliaj informoj: IEI, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando; telefono +31 70 355 66 77, fakso +31 70 358 4422 kaj rete:< iei001@tiscali.nl>

 

Pollando

Esperanto en Politekniko

En Politekniko Lublina oni instruas Esperanton ekde 5 jaroj. Gxi estas unu el la kvar elekteblaj lingvoj, kaj cx. 30 %-oj de la studentoj elektas E-on. En 2002 ekstudis E-on cx. 40 studentoj (du grupoj). La studado dauxros du semestrojn, 30 horoj po semestre. La unua instruisto estis Jaroslav Fotyga, poste dr Marczak, kaj nun Tomasz Chmielik.

Mi enkondukis E-on, kiam mi estis vicdekano por studentaj aferoj en la Fakultato de Civila kaj Sanitara Enginierii.

 

prof. Witold Stepniewski, vicrektoro de Lublina Politekniko

<stepw@fenix.pol.lublin.pl>

Rumanio

AIS-kurso en Sibiu

Kadre de la internacia kaj internacilingva katedro pri informadiko, kiun estras AIS-senatano Prof. Quednau, en la "Universitato Lucian Blaga" en Sibiu (Hermannstadt), la 14-an kaj 15-an de decembro 2002 okazis gastdocenta kurso enkonduka al datenprilaborado kaj Interreto. Estis prezentitaj 12 lecionoj en du tagoj fare de Reinhard Fössmeier, ano de la menciita katedro, el Munkeno (Germanio). La kurso okazis Esperante; la komenca parto estis ripetita en la germana lingvo por tiuj, kiuj ne komprenas E-on.

Kvardeko da studentoj oferis sian liberan semajnfinon por partopreni, kaj duono el ili submetigxis al fina ekzameno, en kiu la plimulto sukcesis kun bonaj aux tre bonaj rezultoj. Partoj de la kurso estas disponeblaj en la retpagxaro de AIS (http://www.ais-sanmarino.org/kursoj/).

Laux informoj de Don Harlow

 

Rusio

Miloj da personoj komencis lerni Esperanton

Cxi-auxtuno estos por la rusia reta E-instruado rikoltodona kiel neniam antauxe. Cxiuj retaj E-kursoj estas amasaj kaj la nombro de tiuj kursoj igxis pli granda.

Nu, unue pri la malnovaj kursoj cxe „subscribe.ru”, kie dauxre funkcias du retaj E-kursoj: "Ŝkola Esperanto" nun gvidata de krimea aktivulo Mevo, kiu mem lernis Esperanton per kompakt-disko "Izucxajem esperanto" – li havas cx. 1400 lernantojn. La dua kurso nomigxas "Intensivnyj kurs esperanto" kaj gxin partoprenas simile, iom pli ol 1400 membroj. Krome, en la sama „subscribe.ru” funkcias la plej malnova rusia ruslingva dissendolisto pri Esperanto "Novosti esperanto-dvijxenija". Nun gxin gvidas Slavik Ivanov (Vladikavkaz/Sankt-Peterburg), kiu mem lernis E-on memstare per lernilo trovita en biblioteko. En lia dissendolisto membras momente 1431 personoj, kiuj ricevas interesajn informojn pri E-o kaj samtempe havas etajn lecionojn pri la lingvo.

 

Do, entute en subscribe.ru en E-dissendolistoj anas 4200 personoj, sed konsiderante, ke iuj abonas ambaux studajn listojn kaj ke "Novosti" estas legata ne nur de tiuj, kiuj lernas E-on, la kvanto de E-kursanoj versxajne estas cx. 2.5-3 mil.

Kaj preskaux tiom estas la partoprenantoj de "Oznakomiteljnyj kurs esperanto" en servilo ’maillist.ru’ – cx. 2530. La kvanto de la aligxantoj tie relative rapide kreskas – cxiutage aligxas 15-20 personoj. La kurso aperis antaux unu jaro, gxin, same kiel "Intensivnyj kurs" en ’subscribe.ru’, gvidas mi.

Antauxnelonge mi kreis plian retan E-kurson en la plej nova dissendolista retejo ’content.mail.ru’. La kurso nomigxas "Esperanto. Kurs dlja mejxdunarodnogo obsxcxenija".

Sume en la tri menciitaj retservoj nun E-on studas 5-6 mil personoj. Al tiu nombro necesas aldoni 250 personojn, partoprenantajn la plej efikan ruslingvan retan kurson, 'esperanto-kurso@yahoogroups.com' kaj preskaux tiom en 'rus-esper-instru@yahoogroups.com'. Ne malbone, cxu?

Andrej Grigorjevskij, < andreo@esperanto.msx.ru>

 

Katedro de Esperanto en Mahacxkala

Ekde septembro 2002 en la Kaukazia Laika Instituto (Mahacxkala, Respubliko Dagestan, Rusio) oficiale funkcias Katedro de la internacia lingvo Esperanto. La estro estas Abdurahman Junusov. Studas E-on studentoj el fakultatoj: metiarto-projekta, religioscia, komputila k.a. Estas tre dezirataj kaj bonvenaj kuragxigaj leteroj, informoj ktp.

Adr.: Ab/k 74, RU-367000 Mahacxkala, Resp. Dagestan, Rusio; tel.: +7-8722-630643; fakso: +7-8722-630643

Abdurahman Junusov, <junusov@dagestan.ru>