El la landoj 95/3
Hejmen ] Supren ]

 

Prezidanta saluto
Konferenco en Övik
Rezolucioj
Laborplano
Novaj estraranoj
El niaj metiejoj
La unua leciono
El la landoj 95/3
Notlibro 95/3
Leterkesto 95/3
Alvoko al la sekciestroj

Brazilo

Interlanda Konferenco pri Instruado

okazos en urbo Campos do Jordao de la 12-a gxis la 15-a de oktobro 1995. La pritraktota temo: „Uzo de modernaj instruhelpiloj”. Por la Konferenco jam sin anoncis tiel gravaj figuroj de la amerika E-instruado, kiel Sylla Chaves, Geraldo Mattos kaj Elvira Fontes. Por pliaj informoj oni povas turni sin al s-ino Symilde Schenk-Ledon, Caixa Postal 269, BR-Campos do Jordao SP, 12460-12460-000, Brazilo.                                                 Informis: Atilio Orellana Rojas

Senpaga Esperanto-kurso perkomputila

Antonio José Onofre Sampiao disdonas senpage (portugallingvan) Esperanto-kurson por komputilo. Sendu al li disketon de iu ajn modelo, kaj 3 respondkuponojn por ke vi ricevu la kurson. S-ano Onofre estas reprezentanto de Esperanto-Laborgrupo en Fortalezo. Lia adreso: Rua Padre Francisco Pinto, 677 (Benfica), BR-60020-290 Fortalezo-CE, Brazilo

 

Britio

Ne nur la frauxlino Barlastonas -  raporto pri la kurso en Barlastono

 

La plimulto el ni konatigxis kun la nomo Barlastono pro la nekompareblaj kongresaj aperoj de la fama frauxlino kun la brand-botela mansako. Sed la nomo same apartenas al mez-anglia vilagxeto, situanta meze inter Mancxestro kaj Birminghamo, kies logxantoj forte surprizigxus ekscii pri gxia tutmonda konateco. La ligo inter la du starigxis pro renoma cxiujara kultura kaj lingva kursaro organizata de britaj esperantistoj en Wedgewood Memorial College.

Denove en 1995, la kurso altiris kvindekon da studemuloj, kiuj tute plenigis la kolegion. La planitaj tri kursoj kreskis gxis kvar, pro surloka pritakso de la bezonoj. Cxiam almenaux unu gvidanto venas el eksterlando, cxi-jare du (Bert de Wit, Nederlando kaj Stefan MacGill, Hungario) suplementis la enlandan teamon de Pauxlo Gubbins, Rosalyne Edwards kaj Tim Carr, kun speciala unutaga kunlaboro de Marjorie Boulton kaj Kate Hall. La plimulto de la kursanoj estis britoj, sed internaciecon donis familio el Japanio kaj partoprenintoj el Belgio kaj Irlando. La internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI estis ofertitaj; ok komence interesigxis, sed nur du provis fine la tutan ekzamenon, ambaux sukcesis, je la meza nivelo.

La vesperaj programoj en Barlastono cxiam elstaras, kvankam defion starigas la granda vario en lingvo-scio de la publiko. Tion brile superis la faka prelego de profesia ekologo Bert de Wit pri bio-diverseco. Cxiu lernis ion novan pri la temo, kaj dank' al klara elparolo, logika strukturo kaj projekciita skemo kun sxlosilaj vortoj, ecx la A-kursanoj povis bone sekvi la prezentajxon. En alia vespero, li montris lumbildojn pri publikaj britaj gxardenoj.

Apogeo estis la prelego de Marjorie Boulton pri tiu prisilentata vorto-speco: la interjekcioj, kadre de kiu sxi regalis nin per akustika bankedo de bebo-ploroj, besto-blekoj kaj interjekcioj por alvoki, forpeli, trankviligi, konsoli, riprocxi vastan gamon da bestoj, birdoj kaj homoj. Multaj efektive uzatas, sed kiam vi lastfoje diris "tpr!" por trankviligi cxevalon?! Ni gxuis ne nur tiun observon, sed krome praktikan epitetigon de cxevalo: 'malkomforta en la mezo, kaj dangxera ambauxfine!'

Alia vespero malpli formalis, kun skecxoj kaj partopreniga kvizo. Kaj la lasta bunte plenigxis per adiauxa koncerto, kun bufedo, fine de kiu kursanoj rifuzis enlitigxi, sed enrondigxis por auxdi kaj kantadi cxefe anglajn kaj irlandajn kantojn je diversaj gradoj de deceo.

Tia bonetoso rimarkeblis ankaux dum la ekskursa vizito al la kastel-ruinoj de Stafford kaj la tradicia Esperanta drinkejo, "La verda stelo" en la apuda urbo Stoke-on-Trent. Tie, laux la kutimo, oni pendigis flor-kronon cxe gxia Zamenhof-sxildo. Videblas tie Esperanta montro-fenestro, kune kun 25-jare funkcianta vizitanto-libro entenanta multajn konatajn nomojn. La nuna verkanto trovis sian propran subskribon, kun nov-zelanda adreso, el marto 1976. Tio okazis pro gastigo cxe la tiama urbestro de Stoke-on-Trent, Horace Barks, kiu, kune kun Marjorie Boulton kaj aliaj, starigis, multjare funkciigis kaj famigis la kursojn de Barlastono.

Cxi tie vi trovos instigan semajnon en Esperantujo en agrablaj ejo (malnovstilaj sed tre tauxge ekipitaj domoj kun bonaj mangxoj) kaj situo (cxarma vilagxo, longboata kanalo, ceramika fabriko Wedgewood kun muzeo kaj ekspoziciejo). Informilo pri arangxoj tie en 1996 (26-28a jan., teatra semajnfino; 2a marto, Mezlanda Esperanto-tago; 19-21a SATEB-jarkonferenco; 10-16a auxgusto, 36a Esperanto-somerlernejo) jam haveblas de Pauxlo Gubbins, 3 Arden Court, Mossley, Congleton, Cheshire, CW12 3JH, Britio.                                                        smg

 

Germanio

Nun unuafoje en germanaj librovendejoj oni povas facile acxeti dudirektan Esperanto-vortaron, cxar la renoma eldonejo Langenscheidt aperigis „Kompaktwörterbuch Esperanto”, kiu estas represo de la konataj posxvortaroj de Erich-Dieter Krause en unu volumo. Gxi kostas 29,80 germanajn markojn.

Mikro-intervjuo kun Ursula Fiebert

(Ndlr -  Ni interparolis en la medioprotekta E-tendaro en Szõdliget - Hungario).

 

J.N. Vi estas profesia dungito de Germana Esperanto-Asocio. Kio estas via tasko kiel „Geschäftsführer”?

U.F. Mi plenumas la taskojn de gxenerala sekretario aux afergvidanto. Iom simpligite: mi estas tiu, ene de la asocio, kiu akceptas la informojn, prilaboras kaj poste disdonas ilin. La informojn mi kolektas ankaux el la ekstera, neesperanta medio. Ekzemple: cxu ie oni povus organizi ekspozicion, partopreni foiron, organizi kursojn...

J.N. Se vi jam menciis la kursojn: kion vi scias pri la E-instruado en via lando? En kiu formo vi kontribuas al la sukceso de la kursoj?

U.F. Fakte mi ne havas ankoraux tre grandan superrigardon, aux almenaux ne cxi tie, en la tendaro, ekster nia oficejo. Mia tasko estas koni la kursojn, kolekti la diversajn projektojn, informi la interesigxantojn pri la projektoj, proponi metodojn, arangxajxojn. Cetere ankaux mi mem kompilis projekton „projekttagoj Esperanto”. Gxi ampleksas 25 A/4 formatajn pagxojn kun 8 projekcieblaj pagxoj kaj gxi bazigxas sur la spertoj de kvartaga rapida kurso. Gxi tauxgas por kursanoj, kiuj jam finis la okan gimanizian klason. Gxi enhavas la lernomaterialon, la metodikajn sugestojn kaj cxiujn bezonatajn materialojn. La tuta materialo acxeteblas kontraux 20 DM en mia oficejo: Deutscher Esperanto-Bund - Geschäftsstelle, Immentalstr. 3. DE-79104 Freiburg.

J.N. Cxu vi mem sercxas la instruistojn aux inverse?

U.F. Mi kontaktas tiujn, pri kiuj mi scias, ke ili faras kursojn.

J.N. Kiel vi karakterizus la situacion de la E-instruado en Germanio?

U.F. Ekzistas kelkaj aktivaj instruistoj kaj regionoj. La instruado okazas parte en popol-altlernejoj, sed ankaux la lokaj grupoj kaj la federaciaj ligoj organizas seminariojn.

J.N. Eble ni klarigu al la legantoj, kion signifas popolaltlernejoj en Germanio...

U.F. Ili estas perfektigaj kursoj, kiuj gxenerale dauxras unu, aux - lauxdezire -plurajn semestrojn, kaj apartenas al la eksterlerneja kleriga sistemo. Ene de la popolaltlernejoj estas organizataj ankaux semajnfinaj, cx. 12-horaj kursoj (Schnupperkurse). Oni organizas ilin en plej diversaj temoj, ekzemple pri lingvoj, astronomio, komputado ktp. Ne estas iaj antauxkondicxoj por eniri la kursojn. La labordonantoj pli malpli agnoskas la scion akiritan en popolaltlernejoj. Ili gxenerale funkcias en kulturdomoj. Sed la E-organizajxoj, kiuj organizas kursojn ekster la popolaltlerneja sistemo, devas trovi tauxgajn ejojn por siaj kursoj. Ekzemple en la federacia lando Baden-Würtenberg  kurso okazos apud Aalen, en kastelo.

J.N. Cxu vi scias jam detalojn pri tiu kurso?

U.F. Gxin organizas BAVELO (Baden-Virtemberga Esperanto-Ligo) kaj nomigxas 18-a BAVELO-seminario kaj jarkunsido. Gxi okazos inter la 13-a kaj 15-a de oktobro en Niederalfingen bei Aalen. Cxi-jare estas organizota aparta kurso por studi la fakvortojn kun Wera Blanke. La alia grava arangxo, la auxtuna konferenco de BELO okazos en Aschaffenburg inter la 10-a kaj 12-a de novembro, kun instruista kaj asocia kunsido.

J.N. Cxu ekzistas ankaux korespondaj kursoj?

U.F. De longa tempo ekzistas la koresponda kurso de Ulrich Becker en Berlino, sed tiun taskon baldaux transprenos alia instruisto.

J.N. Cxu estas io, pri kio vi ne estas tute kontenta koncerne de la instruado?

U.F. Mi gxojus pri pli intensa kunlaboro kun la instruistoj. Se mi ne devus cxiam postkuri la kursdatojn, sed la kursgvidantoj sendus la datojn kaj la enhavon al mi. Mi gxojus pri cxiuj informoj pri iliaj metodoj, projektoj, cxar mi pensas, ke estus tre valore havi superrigardon pri la diversaj metodoj. Tiam mi povus kompili liston de cxiuj metodoj kaj materialoj, kaj pere de la oficejo mi povus transpreni la dissendadon. Mia celo estas, ke la oficejo funkciu kiel fakta informa centro de la instruistaro, cxar tiam ni povus labori pli efike kaj kun reciproka profito.

                                                                                                   Jozefo Németh

Hungario

Cxu pacxja lingvo? - REF ‘95

Malnova sperto, malnova devizo: Esperanto - edzperanto. Tio klarigas la originon de multaj esperantistaj familioj. Bone, bone, sed kio sekvos poste? Kiujn lingvojn uzu la familio, kiel parolu la infanoj? Cxu E-o funkciu kiel patra, patrina aux gepatra lingvo? Jen kelkaj teoriaj demandoj, kiujn la vivo mem respondas. Ekzistas ja pluraj familioj internaciaj, kiuj trovis siajn proprajn solvojn. Kaj ekzistas familiaraj renkontigxoj familiaj, kie ili povas intersxangxi spertojn. Ecx pli gravas, ke tie la infanoj havas okazon kune ludi, kanti, ekskursi, babiladi, amikigxi... eventuale kvereli - nature, en la komuna lingvo. Cxio cxi estas efika rimedo kontraux izoligxo, malcertigxo, rezigno.

Sed esperantistaj familioj fondigxas ne nur per internacia geedzigxo. Kelkaj verduloj konscie ekuzas E-on en sia hejmo. Por atingi la deziratan lingvan nivelon, cxe etuloj ne suficxas konscio, necesas ankaux konsekvenco: almenaux unu el la gepatroj cxiam parolu al ili nur esperante. Interesa, kvankam logika fenomeno: tiun rolon preskaux senescepte plenumas la patroj.

Renkontigxo de Esperantistaj Familioj (REF) cxi-jare okazis jam la 17-an fojon. Dank’ al la sindona organiza laboro de Anna Besenyei, patrino de du cxarmaj denaskulinoj, inter la 5-a kaj 12-a de auxgusto ni povis pasigi neforgeseblan semajnon en apudlaga kampadejo de pitoreska hungaria urbo Tata. Partoprenis pli ol 20 familioj, (de)venintaj el - laux mia kalkulo - almenaux 14 landoj.

Tro striktan tagordon oni ne povis pretendi, cxar multe da beboj kaj etaj infanoj cxeestis. (Ankaux la auxtoro helpis sian edzinon en la prizorgado de du filinetoj - unu el ili grave malsana -, do vane vi atendas tre detalan kaj objektivan raportom.)

Vekigxu, aligxu! - familio Wacha varbis la publikon al matena gimnastiko. La juna knabo, Mateo cxiutage fervore gvidis la ekzercojn, la volontuloj tamen iom post iom forvaporigxis. Eble pro la malbeligxinta vetero, eble pro elcxerpigxo post lacigaj programoj, eble pro malfruaj enlitigxoj, aux simple pro pigreco.

Post abunda matenmangxo sekvis komunaj kantado, ludado, desegnado, pentrado, lertaj manlaboroj. Okazis ankaux konkursetoj por la infanoj, ili ekz. verkis fabelojn laux bildoj. Posttagmeze - kiam la etuloj plejparte ripozis - la pli agxaj rigardadis la urbon, ekskursis al proksimaj fortikajxoj, trovis la spurojn de prahomo 500.000-jara en subcxiela muzeo de vilagxo Vértesszõlõs; iris nagxi, flugigis kajtojn. Dimancxe Krishna Kumar Bhatia prelegis pri Hindio, mi celebris diservon en la urbocentra pregxejo. Vespere ni gxuis video-filmojn (pri Mazi, la plej populara monstro en Esperantujo, krome pri REF de la pasinta jaro), skecxojn de Stefan MacGill, sxipekskurson, bivakfajron, konversaciojn pli aux malpli seriozajn. Mi mencias nur unu el la pritraktitaj temoj: hejmaj terminoj. Kiel la familioj nomas ekzemple diversajn specojn de vindajxoj, balanciloj, de modernaj kaj modaj mangxajxoj (hamburgajxo, puf-maizo), kion oni faras post uzado de la necesujo (forlavas gxin).

Paralele kun REF, en la sama kampadejo okazis ecx du junularaj arangxoj: MEJS kaj IJS. Fakte, sprite farite! Pluraj iamaj REF-infanoj aktivadis jam tie, ofte ecx ni miksigxis inter ilin por iom rejunigxi. Espereble ankaux ilin imponis la modelo de esperantistaj familioj. Tion mi nur konjektas ... sed tion certe scias, ke Amoro kun tre bona rezulto pafadis siajn sagojn inter ilin.

                                                                                            Johano Kirsch

Italio                                                                                                                             

Itala Interlingvistika Centro, Kooperativo de Literatura Foiro, Triesta E-Asocio   
                                                  bonvenigas al la

4-a Mediteranea Konferenco de Esperantologio en Triesto,

28-31 oktobro 1995 dedicxita al la temo La Esperanta leksikografio:

problemoj terminologiaj kaj frazeologiaj, la aktualigo de Plena Ilustrita Vortaro, la jxusa aperigo de Esperanto-vortaroj franca/ itala/ germana, la pretigo de aliaj (bulgara/ hispana/ hungara), la frazeologiaj demandoj, la fakaj terminaroj, la rolo de niaj lingvaj institucioj ktp. estos traktataj de auxtoroj kaj fakuloj dum cxi tiu unika konferenco pri la farado de vortaroj en nia lingvo.

Logxiga servo kaj postkonferenca turisma programo: Triesta Esperanto-Asocio, via Crispi 43, I-34131 Trieste, Italio. Pri la programo informas: Kongresfako de LF-koop, c/o Esperanta PEN-Centro Pf. 117, H-1581 Budapesxto, Hungario

 

2.000.000 liroj por universitata studo                                                           Premio!

Triesta universitato, kune kun la fame agema Triesta E-Asocio, lancxas ekde 1994/95 la premion Kastelo de Miramar. Gxi cxiujare estos asignata al doktora disertacio, pridiskutita cxe italia universitato, pri la jenaj temoj: lingva problemo, interlingvistiko, E-o kaj esperantologio. (Nu, la titolo „doktoro”, en sia simpla formo, en Italio ekvivalentas al la magistra; en la itala la premio estas premio di laurea). La unua premio Miramar estos aljugxita fine de 1995 inter disertajxoj ellaboritaj dum la akademia jaro 1994/95 pri la temo: La lingva problemo kaj adopto de neuxtrala lingvo.

La premio valoras 2.000.000 ITL (cx. 2000 guldenoj!).

Tiamaniere oni intencas favori la studadon kaj esplorojn pri lingvo internacia, donante krome la eblecon pliprofundigi la argumentojn laux lingvistika, socia, ekonomia kaj politika vidpunktoj. Imitinda ekzemplo, cxar ja draste mankas en naciaj lingvoj akademiaj pritraktoj pri E-o. Por pli da informoj: Triesta E-Asocio, C.P. 601, I-34100 Trieste-Centro, Italio.

                                                        Bruno Masala   (laux La Gazeto, aprilo 1995)

Seminario en Bolsena

De la 29-a de aprilo gxis la 1-a de majo okazis en la cxelaga urbeto Bolsena, 100 km-ojn norde de Romo, vigla seminario pri la temo: „Esperanto-instruado: metodoj kaj materialoj”. La seminarion organizis la roma katedro de la Itala E-instituto, do la trideko da partoprenantoj venis cxefe el centra Italio, sed ankaux pluraj norditaloj kaj kelkaj suditaloj cxeestis la kunvenon.

La seminarion malfermis la interesa prelego de d-ro Renato Corsetti pri la instruado de la fremdaj lingvoj en la historio de la sumera gxis Esperanto. Corsetti klarigis, ke la t.n. tradicia metodo, t.e. la gramatika metodo estas relative moderna, cxar gxi plene disvastigxis nur en la 18-a kaj 19-a jarcentoj, dum la „moderna” rekta metodo fakte estas ege malnova, cxar gxi estis uzata jam de la antikvaj egiptoj. La sekvan tagon okazis prelego de Elisabetta Formaggio pri la instruado de Esperanto en la elementaj lernejoj. Magistrino Formaggio, kiu, interalie, estas la auxtorino de Ludu kun ni!, propedeuxtika lingvokurso por infanoj aperinta en 1994, prezentis sian metodon, evidentiganta la multajn valorajn rezultojn de E-instruado al infanoj.

Poste Alessandra Di Donato prezentis sian metodon instrui E-on al malgrandaj infanoj. £ia metodo bazigxas precipe sur la fantazio de la instruisto kaj la helpo de ludiloj kaj bildoj. Ankaux du aliaj elementlernejaj instruistoj, Carlo Bourlot el Torino kaj Leonardo Pampaloni el Florenco rakontis siajn spertojn en la E-instruado al infanoj. La lastan tagon okazis prelego de Pier Luigi Cinquantini. Interalie, Cinquantini donis al la cxeestantoj mallongan ekzemplon de Cseh-leciono kaj tio estigis viglan debaton pri tiu cxi metodo. Fine, Michaela Lipari, UEA-estrarano parolis pri kulturo kaj pri la problemoj de la dua- kaj tria-gradaj kursoj. Oni vigle diskutis pri la materialoj kaj pri la maniero gvidi kursojn en Italio kaj oni proponis, ke la Itala E-Instituto gxisdatigu la kursprogramojn. Antaux ol ni veturis hejmen, ni cxiuj esprimis la deziron, ke tiu renkonto estu komenco de serio da fruktodonaj kunvenoj.                          
                                                                                            Fabrizio Pagliaroli

Kroatio

Euxropo en la lernejo

- konkurso sub auxspicio de la Euxropa Konsilantaro kaj la Euxropa Komunumo

Kroatio la unuan fojon partoprenis la konkurson, en diversaj brancxoj. Cxefaj celoj de la konkurso: veki la konscion de la euxropanoj, substreki la gravecon de la euxropa klerigado, instigi la komunikadon inter la euxropaj lernejoj kaj direkti la atenton de la lernantoj al la problemoj de la unuigxonta Euxropo. La cxi-jara cxeftemo: „estonteco profunde mergita en la histori-rememoron: defio por juna euxropano”. La temo ligigxas al la kampanjo de la Euxropa Konsilantaro kontraux rasismo, ksenofobio, antisemitismo kaj maltoleremo. La pritaksado okazis en regiona kaj landa niveloj. La landan komitaton atingis cx. ducent verkoj en cxiuj kategorioj. Kroata Esperanto-Unuigxo instigis siajn junajn membrojn partopreni la konkurson. De la regiona nivelo oni plusendis 16 E-verkojn al la nacia. Inter la 86 premiitaj verkoj fine trovigxis kvar esperantaj el tri urboj: Elizabeta Pajk, Nataša Galicx, Silvija Brezak kaj unu grupa verko. La premiitojn akceptis ankaux la vicurbestro de Zagrebo, Bozo Biškupic. Ni estas tre scivolemaj, cxu ankaux en aliaj landoj partoprenis la konkurson e-istoj? Ni tre volonte intersxangxos la spertojn. Adreso de KEU: Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio.

 

Fine  de  junio,  cx.j. oni organizis  solenan  transdonon  de  la diplomoj  al la sukcesintoj cxe la internaciaj konkursoj  István Szerdahelyi kaj Ivo Lapenna.

Post la disdono de la diplomoj, du junulinoj, Martina Gazdek  kaj Irena £kreblin per bela muziko regalis centon da vizitantoj.

                                                                                               Marija Beloševic

Nederlando                                             

La Nederlanda Grupo de Geinstruistoj pri Esperanto (NGGE) organizas porinstruistan seminarion por la membroj de la ILEI-sekcioj en Nederlando kaj najbaraj landoj.

La seminario estas planita en la semajnfino de la 15-17-a de marto 1996 kaj okazos en la naturamika domo Eikhold en la urbo Heerlen en la sudo de la nederlanda provinco Limburgo.

La temoj de la seminario estos: la instruado al rifugxintoj, auxdvidaj instrumetodoj. La enkondukontoj de tiuj temoj estos poste anoncataj.

La seminario komencigxos vendred-posttagmeze. La domo disponas pri 2-personaj cxambroj kaj kunven-salonoj kaj situas en bela regiono. Gxi estas facile atingebla per publika transporto kaj propra auxto.

La partoprenkotizo estas 150 NLG, kiu inkluzivas du tranoktojn, du maten-, du tag- kaj du vespermangxojn, kafon/teon kaj la seminari-dokumentojn. Interesitoj povas peti aligxilon cxe la sekretariejo de NGGE, Middenweg 587, NL-1704 BH Heerhugowaard, Nederlando, tel. +31 2207 17918.                

                                                                                                  Hans ten Hagen

Norvegio

El la Jarraporto 1994 de Norvega Esperantista Ligo

Fine de la jaro NEL havis 11 klubojn kun entute 360 membroj. Atilio Orellana Rojas kaj lokaj fortoj gvidis 6 kursojn kun entute 40 lernantoj. Kursoj estis en Oslo kaj Tromsø. Kunlabore kun NEFA kaj danke al fervora laboro de Rolf Bergh, eblis auxskulti la plibonigitan radiokurson de Jon Rømmesmo pere de Radio Hamar, Radio Hedmark, Solungen bygderadio, Radio Korgen, Radio Helgeland, Radio Torghatten kaj Radio Vefsn. En la radio kaj televido oni okfoje povis auxdi intervjuojn kaj menciojn pri E-o. La korespondan kurson de Folkets Brevskole partoprenis entute 7 kursanoj. En 1994 neniu kandidato plenumis ekzamenon de NEL. Unu membro trapasis elementan ekzamenon internacian. Pri lerneja instruado: Johan Hammond Rosbach prelegis kadre de Daghøyskolen, Sarpsborg por 18 auxskultantoj kaj en la liceo St Olav por 14 gelernantoj. Komisiono konsistanta el Bjørn Thuv, Odd Tangerud kaj Otto Prytz, ellaboris programon por instruado de Esperanto cxe la instruista altlernejo de Bergen. La programon devos aprobi la Ministerio pri edukado por ke gxi realigxu.                              (laux Norvega Esperantisto 2/1995)

 

Rusio

Pedagogia sperto el Moskvo: nur intensan kurson!

Mia trijara sperto en Moskvo montras, ke NUR ekspres- aux duonekspres-metoda E-instruado donas grandan elcenton da kursfinintoj. La kurso okazu 4-6-foje semajne, ne malpli ofte. Mi klarigas la aferon. Post priesperanta prelego cxe kursanoj aperas maksimuma entuziasmo lerni la lingvon. Poste la novaj informoj el la cxiutago surfalas la saman cerbon, kaj post kelkaj semajnoj la entuziasmo pri E-o malkreskas gxis plena velko. Tial necesas lauxeble rapide uzi la kulminon de entuziasmo por plene instrui la lingvon. Post tio la E-klubo kaj la asocio devas tuj denove levi priesperantan entuziasmon per interesa kluba vivo, korespondado, servoj, E-renkontigxoj, E-kulturo k.s.

                                             Anatolo Goncxarov     (laux Eksciu, ke..., februaro 95)

Ukrainio

En Slavjansk, Ukrainio dum kelkaj jaroj funkciis aparta E-katedro kaj vasta E-instruado en la Instituto pri Managxerado (privata altlernejo, nun jam nomata Akademio), kiu eldonis ecx apartan E-gazeton. La revuo „E-Centro informas” fakte mortis. La kauxzoj multis. Unue - gxia redaktoro, A. Goncxarov edzigxis kaj translokigxis en Krimeon, poste - Internacia Akademio pri Administrado en Slavjansk akceptis malmultajn studentojn en 1994 kaj tial gxi ne bezonis E-instruistojn kiel antauxe. La E-katedrestro G. £ilo fugxis Moskvon kaj nun rektoras en „Euxropa Instituto de Juro”. Finfine jenas la fakto: La E-katedro en Slavjansk malaperis. Mi restis la sola E-instruisto en la Akademio. Kaj ecx tio ne povus okazi, bonsxance la rektoro ege estimis mian patron M. Popov, kiu mortis en 1994. (M. Popov estis vaste konata e-isto el urbo Berdjansk - la red. de Eventoj).                           A. Popov     (el Eventoj 0083.)

 

„£angxigxas la adreso de Helianto, informilo de Ukrainia Esperanto-Asocio, unusola periodajxo, kiu dauxre ekzistas en nia lando” - informis nin la redaktoro. „La floro ne povas kreski sen sunradioj de via atento kaj kunlaboro.”
Abono: 5$ al UEA-kodo nivo-p, aux 10 IRK, aux vialandaj posxtmarkoj je la sama sumo, aux intersxangxe, abono de alia periodajxo. Adreso: UA-263018, Ukrainio, Luck-18, p.k. 26. Senpagan provnumeron vi ricevos kontraux simpla peto.”

                                                                                                                  Niko 

Uzbekio

NdlR - Nia redakcio ricevis fragmenton de la nova lernolibro de Euxgeno S. Perevertajlo. Tiel li skribis en sia letero:

„jen estas pagxoj el mia nova lernolibro por la unuaj klasoj de la lernejo. Mi kompilis la unuan parton konsistantan el 12 lecionoj. Gxi estas prespreta kun la literoj kaj desegnajxoj. La lernolibron eblas eldoni en ajna lingvo, cxar la reguloj kaj konsiloj por la instruistoj kaj ankaux la taskoj por la ekzercoj estas E-lingvaj. Mi sercxas eldonanton. Kiu povas helpi min?” Adreso de la auxtoro: Euxgeno S. Perevertajlo, ab/k 140, Pocxtamt, UZ-700000 Tasxkento, Uzbekio, CIS