El la landoj 99/1
Hejmen ] Supren ]

 

Kion fari
Tilleux-Craenhals
Bo Sandelin
Sinsekvo
El la landoj 99/1
Notlibro 99/1
Bosnio-Francio
Kooperativa lernado

El la landoj kaj sekcioj

 

Bulgario

Cxu restarigo de la Instruista Sekcio cxe BEA?

Bulgara Esperanto-Asocio trovigxas en malbona stato. De kie ni devas komenci nian laboron por ke la stato plibonigxu?

Miaopinie, gxi devas esti la restarigo de la Instruista Sekcio cxe BEA, al kiu Bulgara E-movado sxuldas multe. La instruistoj agis aktive, kaj ili, kiel pioniroj, devas okupigxi pri eltiro de BEA el la abismo. La sekcio havas suficxe da aktivuloj, sur kiuj ni devas apogi nin, kaj la vigleco baldaux venos. De kie simila optimismo? Pro du kialoj:

Unue, ekzistas Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kun sekcioj en 25 landoj, kiu povus esti instiganto por la Instruista Sekcio en Bulgario. En 1998 gxi organizis simpozion post UK en Montpeliero (Francio) je la temo "Lingva politiko kaj interkultura eduko" (revuo "Esperanto", junio-oktobro 1998) kun subteno de UNESKO. (Interesitoj povas skribi al la Centra oficejo de BEA kaj peti kopion de tiu cxi publikajxo. Estas necesaj pli da opinioj pri ILEI kaj la Instruista Sekcio cxe BEA). Venontjara konferenco okazos en Karlovy Vary (Cxe§io). La sxangxo de sperto inter kolegoj estos utila por cxiuj.

Due, la Instruista Sekcio cxe BEA havas specialistojn, kiuj sukcese povas ekpreni la organizadon de lernojaro enkadre de Bulgara E-movado. Ankoraux estas fresxaj la memoroj pri la eksperimento en la Oka lernejo en Sofio, la kursoj en la Internacia E-kursejo en Pisanica k.a. Menciindaj estas ankaux aliaj arangxoj kaj iniciatoj, sed tion ni lasu al la historiistoj. Ni ekrigardu estonten!

Ni helpos al ni mem, al BEA, se ni restarigos la Instruistan Sekcion cxe BEA. Mi alvokas la esperantistojn-instruistojn, ke ili partoprenu cxi tiun iniciaton. Se ekfunkcios la Instruista Sekcio, tio signifos, ke BEA estas savita. Gxi havos estonton!

laux Dimitar Mutusxev (el Bulgara E-isto)

 

Cxilio

E-kurso por hispanlingvanoj

Ekde marto 1998 Cxilia E-Asocio havas sian elektronikan perposxtan E-kurson por hispanlingvanoj, kiu fakte arigis jam 208 homojn el la plej diversaj landoj kaj kontinentoj, kiuj parolas la hispanan lingvon. Argentino, Bolivio, Brazilo, Cxilio, Kubo, Kolombio, Urugvajo, Paragvajo, Peruo, Venezuelo, Meksiko, El Salvadoro, Honduraso, Gvatemalo, Respubliko Dominikana, Porto Riko, Kanado kaj Usono trovigxas inter la atingitaj landoj. Ankaux Italio, AUXstralio, Malajzio, Francio kaj Hispanio estas lando kie nia kurso havas lernantojn. Kiel cxiam okazas, ne cxiuj lernantoj finas la kurson. Proksimume 10% el ili atingas la celon, kaj komencas perfektigxi. Sed la aliaj almenaux ekkonis la lingvon.

Estas tempo por vidi la eblecon plibonigi aux plibeligi la kurson. Viaj konsiloj estos bonvenaj. Elsxutu la dosieron el <http://www.geocities.com/Yosemite/7266 /prononco.html> Ni multe dankas la helpon kiel korektantoj de Javier Garcia (Cxilio), Jorge Gutiérrez, (Meksiko), Cvi Solt, (Israelo), Manuel Pancorbo (Hispanio) Mi restas atendanta viajn sugestojn kaj kritikojn pri la kurso.

Héctor R. Campos Grez

strigo@ctcreuna.cl

 

Finnlando

Eduka semajnfino en julio 1999

Finnlanda ILEI-sekcio, ELFI organizas semajnfinan 11-horan kurson EDUSEM por instruantoj, -istoj kaj -emuloj la 2-4-an de julio 1999 en Tampere, Finnlando. Post la kurso eblas dauxrigi la lernadon en semajna kurso "Semajno de 12 steloj", kiun arangxas E-societo Antauxen. La kursloko estas malnova bienego, kie nun funkcias agrikultura instituto. La trankvila cxirkauxajxo estas kampara, sed tamen en la urbo, kelkajn kilometrojn for de la centro. Instruisto en ambaux kursoj estas dr-ino Katalin Smidéliusz.

Kontaktu s-inon Sylvia Hämäläinen , Teivaalantie 85, FI-33400 TAMPERE,

rete: <veli.hamalainen@kolumbus.fi>

E-kurso en Enontekio

En la lernejo de Enontekio en finnlanda Laponio instruisto pri fiziko organizis 38-horan E-kurson dum la auxtuna semestro. Aligxis 15 volontulaj partoprenantoj agxaj 16-18 j. Estis uzitaj Mazi-kurso, muzikoj de Joelle Rabu kaj Nikolin, la lernolibro Via dua lingvo de V. Kolari kaj interreto. Fine de la kurso okazis ekzameneto (tradukado, skriba esprimado de pensoj) kaj vizito al kafejo, kie la kursanoj devis paroli E-on kaj cxiuj devis preni la parolvicon. La kursanoj gajnis 1 krediton el la 75 devigaj por trapasi liceon. Ili entuziasmigxis pri la lingvo sed plendas pro manko da tempo kaj la laborsxargxo kauxzita de la aliaj fakoj. Kelkaj intencas partopreni la kongreson en Berlino kaj/aux dauxrigi la studadon pri E-o post la liceo, kutime 3-jara kaj finigxanta per sxtata maturiga ekzameno.

laux la informoj de Pekka Välimäki kompilis Raita Pyhälä

 

Francio

Internacia korespondado en Briançon

De oktobro 1997 gxis junio 1998 la 5-a klaso de la publika bazlernejo Sainte Catherine iniciatis leterintersxangxon kun 20 landoj. Cxiu lernanto korespondis kun sia preferata lando pere de Esperanto kiel pontlingvo.

Paulette Naulet (FR) provizis nin per 9 valoraj adresoj, Henri Menard (FR) per 1, Ronald J. Glossop (US) sendis la liston de la projekto Fundapax.

Cxiu lernanto elektis adreson, fakte landon, pri kiu li/sxi respondecos. La tuta klaso devis elekti temon por komenci la korespondadon, mi fakte proponis 2 eblajn temojn : „Cxu en via lando oni batas infanojn?” aux „Kia estus via ideala lernejo?” Ni planis ekspozicion de desegnajxoj por montri ilin al la gepatroj kaj aliaj klasoj.

En letero unu linio estis en la franca, unu linio libera por mia E-traduko kaj la 3-a linio por la eventuala traduko fare de la instruisto.

Nia celo estis ricevi respondon de fora lando. Ni estis centoble pli surprizitaj ol antauxvidite. La eksterlandaj kolegoj/samideanoj bonege reagis kaj sendis mirindajxojn. Kelkaj infanoj jam tro dorlotataj aux male tro tauxzitaj (aux ambaux) estis postulemaj, ecx venis patrino nur pro tio, ke la filo ankoraux ne ricevis respondon.

En la 2-a sendo de letero la klaso gxenerale montris pli da intereso pri la elektita lando, la infanoj acxetis per sia propra mono posxtkartojn kaj ecx donacetojn.

Forta premo pezis sur mi: la ne-respondo de kelkaj landoj estis tre grava problemo. La gelernantoj senpacience gvatis la posxtiston. Ili deziregis ricevi respondon de la fora lando, kiun ili elektis kaj amis. Ili volis montri al siaj samklasanoj, al siaj gepatroj kaj geamikoj koverton alvenintan de tre malproksime kaj plenan je mirindajxoj: letero, desegnajxoj, surprizoj. Sed ili ankaux plendis kaj ne fidis. Esperanto, antauxe nekonata de ili nepre devis montri sian utilecon. Mi promesis internacian korespondadon danke al Esperanto, do nun mi respondecis pri la fido de miaj gelernantoj pri E-o.

Intertempe, kolegino faka pri komputado proponis helpi min por ke mia klaso faru kodoromon. Gxi estas interaktiva libro, multimedia dokumento. En la unua pagxo, oni elektas per musklako la landon (1 el la 20 kolorigitaj sur la mondomapo.) Poste venas la elektita 2-a pagxo, kie la infano respondeca pri la elektita lando prezentas diversajn dokumentojn: sian foton, la mapon de la amata lando, pejzagxon, klarigojn kaj per musklako oni denove povas fari elekton. Laux la ricevitaj dokumentoj kaj la intereso de la infano, li/sxi proponas montri (sur la pagxoj numero 3) belajn PM, skribmanieron en la japana aux desegnajxon, posxtkarton, gazeteltondajxon de le eksterlanda E-grupo kun la vizagxo de la plumamik(in)o k.t.p. Praktike, ni uzis skanilon por enkomputiligi la dokumentojn ricevitajn de cxiu infano.

Malgraux la 5 ne-alvenintaj respondoj: AUXstralio, Benino, Kubo, Togolando kaj Kongo (Zairo), ni venigis jxurnalistinon de la regiona jxurnalo kaj sxi admiris la ekspozicion (ecx la gelernantoj sen respondoj kreis belan kaj interesan afisxon pri sia elektita lando). £i lernis uzi nian softvaron por vojagxi tra la mondo. £i verkis poste favoran artikolon.

La inspektoro vizitis min kaj verkis tre favoran raporton pri la kultura ricxeco en nia klaso. Mi senhezite parolis al li pri la korespondado sed ne rekte propagandis E-on, kaj li mem ne demandis pri E-o. Li sciis, ke mi instruis gxin en la kulturdomo, jam gratulis pro tio, kaj versxajne memoris pri hazarda renkonto antaux iu lifto, dum mi estis babilanta E-lingve kun mia filineto.

Tiu unika projekto malfermis la horizonton de miaj gelernantoj kaj espereble instigas ilin:                1) pozitive rilati al fremdajxoj kaj fremduloj,

                                2) pozitive rilati al E-o, kreante kondicxojn por plua informado,

Dankegojn al la samideanoj kaj la klasoj, kiuj respondis el Brazilo, Bulgario, Cxinio, Kanado, Hungario, Japanio, Kolombio, Nederlando, Pollando, Rumanio, Rusio, Svedio, Usono, Uzbekistano.

Françoise Noireau

Les Pommiers 14 B, Chemin de la Tour, FR-05100 Briançon

 

Germanio

                        Pedagogia seminario en Berlino

                        "Eksedzinigxinto estas

a) viro, kiu neniam havis edzinon,

b) virino kiu jam ne havas edzon aux

c) virino, kiu neniam havis edzinon."

Cxu vi scias la solvon? Kaj cxu vi povus klarigi la gramatikan fonon al viaj gelernantoj se vi instruus E-on? Kiel oni povas klarigi gramatikon kaj aliajn temojn rilatajn al la instruado de E-o? Gxuste tion ni pritraktis dum la seminario pri instrumetodiko, kiu okazis de la 23-a gxis la 27-a de oktobro 1998 en Berlin. De nia gvidantino - Katalin Smidéliusz el Hungario - ni lernis dum kvar tagoj interalie pri la jenaj temoj: planado kaj organizado de lecionoj, la trovo de tauxga lernolibro, prilaboro kaj uzo de tekstoj, bildoj kaj vidbendoj (Mazi kaj Pasporto al la tuta mondo) por instrui, instrumetodoj en la pasinteco kaj nun, rolo kaj taskoj de bona instruisto, E-literaturo kaj interkulturaj diferencoj. Sed la partoprenantoj (kiuj venis el Britio, Danio, Pollando kaj Germanio) ricevis tiujn informojn simple ne nur per auxskultado de prelegoj kaj legado de tekstoj. Male, ni multe diskutis en rondoj, grupetigxis kaj interagadis - kaj ni ludis multe. La ludoj estas aparte menciindaj, pri ili respondecis Sabine Trenner el Germanio, kiu organizis kaj kungvidis la seminarion. Per la ludoj ni vekigxis kaj varmigxis je la komenco de la taga laboro kaj kiam ni lacigxis dum la studado, ni grupigxis kaj kunlaboris kaj amuzigxegis. Do, entute ni ricevis multajn ideojn kaj instigojn ne nur pri ludoj, sed ankaux pri aliaj rimedoj por pli interesigi kaj efikigi la lingvoinstruadon. Resume mi volas diri ke Katalin kaj Sabine ambaux estis tre bone preparitaj, kompetentaj kaj simpatie sukcesis krei laborigan, kreeman, rideman grupan etoson en kiu mi mem (sed mi kredas, ke ankaux la aliaj) tre bone fartis. Ili sukcesis doni al mi la emon dauxrigi la studadon kaj pli edukigxi kiel instruantino de Esperanto.

Birke Dockhorn

<birkedockhorn@hotmail.com>

 

Hispanio

Kurso en mezlernejo

La 9-an de decembro komencigxis en IES Serrallarga, sxtata mezgrada lernejo en Blanes (Girona), tri-monata kurso de E-o kiel oficiala, devige elektebla studobjekto. Gxi estas unu el la t.n. "Variaj Kreditoj" kiujn la lernejo ofertas por ke lernantoj elektu kelkajn. Post la elekto partopreno en la kurso estas deviga kaj la lernantoj ekzamenigxas kaj ricevas noton (vidu artikolon pri tiu temo en IPR 2/98 p.19).

Aligxis 7 gejunuloj inter 14- kaj 16-jaraj (averagxa nombro por tiaj kursoj estas 12). La kurson gvidas Pedro M. Martín, instruisto pri fremdaj lingvoj en la lernejo. Krom se estos malfavoraj reagoj de la lernantoj, la kurso ripetigxos en 1999. Por pliaj informoj pri la kurso ne hezitu kontakti min.

Pedro M. Martín

pmarti@pie.xtec.es

 

E-semajnfinoj de Kataluna E-Junularo

Jam gxislace oni auxdadas plendojn pri manko de strategio (aux ecx preskauxa malapero) de la junulara movado en Katalunio. Jen iniciato kiu pretendas inversigi tiun tendecon per fresxa rimedaro: la t.n. "Esperanta semajnfino".

Kio do estas la Esperantaj semajnfinoj?

Kunveninte, kelkaj KEJ-veteranoj konstatis ke la instruado de E-o al gejunuloj estas ankoraux tro disa, malkunordigita kaj misprezentata. Plejofte la kursoj ofertas klasojn unu solan fojon semajne, kaj tial estas longa intertempo kiu faciligas kaj forgeson de lecionoj kaj, precipe, malvarmigxon de la lerno-entuziasmo. Aliflanke, ofte la bonvolaj instruantoj ne kapablas respondi kontentige al cxiuj demandoj de la gelernantoj, cxu pro nekompetenteco pri novaj aspektoj (Interreto, ktp), cxu cxar la instruanto ne posedas aktualigitajn informojn rilate al la junulara tutmonda movado. Krome, malabundeco de kursoj implice limigas la nombron de partoprenantoj. Entute do, la eblaj lernontoj estas malmulte kaj mise informataj pri la kursoj kaj pri E-o mem.

Esperanta semajnfino estas forumo per kiu cxiuj homoj iam ajn interesigxintaj pri E-o povas ekhavi pli gxustan komprenon de la internacia lingvo kaj de la komunumo kiu gxin uzadas. Malmultekosta prezo (cx. 6.000 pesetoj / 36 euxroj) estas plia allogajxo por cxiuj.

Kompreneble, per tri-taga kvazauxkurseto ni ne pretendas (cetere, estus stulte) instrui la samon kiel en ordinara kurso, sed gxi estas suficxa tempo por atingi tri jenajn celojn:

·         Klarigi misideojn kaj dubojn pri la E-fenomeno

·         Informi kaj instrukcii pri la funkciado de la lingvo

·         Transdoni al la lernantoj ilojn kaj rimedojn por dauxrigi la lernadon de la lingvo kaj gxian aplikadon, cxu auxtodidakte, cxu per helpo de aliaj aktivuloj.

Cxar la kurseto estas intensiva, gravas ke la lernant(in)o sentu sin malstrecxa kaj ne "tro-doze" instruata. Tion oni atingas per miksado de tre diversaj programeroj, ecx se kelkaj el ili ne estas rekte esperantecaj. Ekzemple, oni povas organizi laborgrupojn pri jogo, kampoludoj, teatrajxoj, ktp., laux la kompetento de la organizantoj kaj la emoj de la partoprenantoj.

Rilate al la E-rimedoj, ili devas esti kiel eble plej buntaj, tiel ke panorama prezentado realigxu: cxiuspecaj libroj, gazetoj, junularaj bultenoj, kasedoj kaj diskoj, domenoj kaj aliaj tabloludoj, vidbendoj kiel la Mazi-kurso aux dokumentoj, aligxiloj, kongreslibroj, pluraj aliaj esperantajxoj, persona dosiero kun tekstoj kaj ekzercaro, ktp... Gravas ankaux la vizitoj de E-veteranoj, kiuj alportas novajn ideojn kaj vidpunktojn dum la renkontigxo. Tiuj E-lingvaj vizitantoj mem povas profiti el tio, cxar la semajnfino permesas refresxigon kaj utiligon de E-scio. Iel, do, gxi estas ebleco por renkontigi konatojn kaj konotojn.

Gxis nun ni okazigis kvar tiajn semajnfinojn kun malsimilaj rezultoj, sed gxenerale la sperto estas tre pozitiva kun averagxa nombro de po 9-10 partoprenantoj.

Carles Berga kaj Pako Belmonte

<pabe@adam.es>

 

Hungario

Aperis la memorlibro

La volumo Memorlibro - Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjarigxo de la universitata fako Esperantologio - Budapesxto, 17/18-04-1997 estas preta. Cxefredaktoro - Tamás Gecső, Respondeca redaktoro kaj faka kontrolisto Zsuzsa Varga-Haszonits, Te§nika redaktoro Lariko Golden, Kunlaboranto - Anita Renkecz.

Informis: Blazio Vaha (n. s. Wacha)

 

E-ekzameno en urbo Debrecen

La 14-an de januaro 31 gestudentoj sukcese trapasis t.n. studfinan E-ekzamenon en KLTE (Scienca Universitato "Lajos Kossuth") en Debrecen. La kursestro estis Tibor Papp, ekzamenis d-ro József Szabó kaj la kursestro. Kompreneble, la E-kurso estos anoncita ankaux por la dua semestro en 1999.

Tibor Papp <db@satrax.hu>

 

Irano

Komence de 1998 en la matematika fakultato de Universitato „Ferdosi” en la urbo Masxhad (gubernio °orasan, orienta parto de Irano) ekfunkciis E-kursoj. La kursojn gvidas s-ro Mohamad Moafi kaj gxin partoprenas matematikaj studentoj, profesoroj kaj komputer-studentoj.

Mojtaba Kheir-Khah, 37, k. 135, 10Metry Dowom, Javadieh, IR-13657 Tehrano

 

Pollando

Didaktika Esperantologia Jarkonferenco en Krakovo, 1999

La Konferenco okazos la 24-25-an de aprilo 1999.

El la programo:

-          metodika seminario laux la nivelo kaj bezonoj de la partoprenantoj

-          Jadwiga Gibczynska – aktorado en la lingvoinstruado

-          diskuto pri lingvaj problemoj en Esperanto

-          ekskurso aux vizito de Muzeo en Collegium Maius de Jagiellona Universitato

Partoprenkotizo: 3 zlotoj.

Aligxadreso: Maria Majerczak, Pola Sekcio de ILEI (adreso sur la 3-a kovrilpagxo)

 

Prof. d-ro Tyburcjusz Tyblewski mortis

Kun grandega doloro ni informas pri la forpaso de Tyburcjusz Tyblewski (1.04.1933-1.12.1998) psikologo-sciencisto, verkisto, tradukisto, instruisto de Esperanto kaj la pola lingvo, Profesoro, Senatano kaj dekano en Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, cxefredaktoro de „Pola Esperantisto” kaj „Eªroponto”, ILEI-membro kaj aktiva kunlaboranto, grandanima homo, tute sindona por Esperanto.

Pola Sekcio de ILEI

 

Usono

Somera E-kursaro en SFSU, 1998

Instruistoj estis: Katalin Smidéliusz (Hungario), John Wells (Britio), Aleksandro Shlafer (Rusio/Usono, cxefinstruisto). Kanae Hirose (Japanio) estis respondeca pri ekster-kursa instruado.

Kelkvorte pri la cetero: La kvanto de kursanoj estis cx. 60 (versxajne rekorda nombro!). Tiu cxi estis jam la 29-a (!) jaro de oficiala Somera Esperanto-kursaro en SFSU (San Francisco State University = £tata Universitato de San Francisco) – la motoro de la programo de la komenco estis kaj restas nia kara Cathy Schulze, honora membro de UEA kaj tre cxarma homo. En 1998, la unuan fojon, neniu el la instruistoj estis "vera" usonano (mi ja vivas en Usono, sed nur kelkajn jarojn), kio certe aldonis ecx plian internaciecon al la tuta arangxo. Post la fino de la kursaro mi ricevis multajn ree§ojn, tre favorajn kaj dankajn pri la organizado kaj pri la instru-nivelo. Ne temis pri nura instruado. Preskaux cxiutage estis organizataj aldonaj arangxoj: kunvenoj de literatur-amantoj, internaciaj (UEA/ILEI) kaj usonaj E-ekzamenoj, prelegoj, informaj, muzikaj kaj distraj vesperoj, konversacia rondo por komencantoj ktp. Konklude: bonvenon al la cxi-jara, 30-a, jubilea kursaro en San Francisco!

D-ro Aleksandro Shlafer,

<alexs@esperanto.org>