Financa raporto
Hejmen ] Supren ]

 

Analizado de IPR
El la landoj 96/4
Pestalozzi
Survoje al...
Konferenca Regularo
Usonaj lernejoj
Pasporto
Recenzoj 96/4
Reagoj 96/4
Ni kondolencas
Financa raporto

Financa raporto de ILEI por la jaro 1995 

RIMEDOJ

      SEK

KOSTOJ

SEK

membrokotizoj

51.876:34

IPR

69.030:17

libroj

1.953:43

Konferenco

4.890:95

eldonoj (profito+stoko)

21.167:90

afranko

5.896:04

kompenso UEA ‘94

12.415:50

estraraj kostoj

13.094:67

kompenso UEA ‘95

12.415:50

fotokop., materialoj..

3.532:19

ekzamenoj

1.073:17

faka kotizo UEA

1.204:30

interezo

5.250:50

bankkostoj

839:40

Koleghelpa konto*

1.172:54

gazetoj

1.110:34

Fondajxo Szerdahelyi*

2.243:10

Koleghelpa konto*

1.440:00

diversajxoj

7.045:22

oficejaj iloj

2.152:02

 

 

honorarioj

590:49

 

 

UK

662:16

 

 

Azia agado

860:00

 

 

profito

6.990:47

Sume:

116.613:20

Sume:

116.613:20

 

* Cxiuj sumoj estas netaj escepte Fondajxo Szerdahelyi kaj Koleghelpa konto. Bonvolu vidi la detalan raporton.

AKTIVO

SEK

PASIVO

SEK

en kaso

0

Koleghelpa konto

67:85

banko SE

57.773:14

kreditoroj:

 

          Färs&Frosta

3.077:14

Fondajxo Szerdahelyi

11.306:02

          Postgxiro

5.293:16

GCA

20.059:34

UEA, ilek-a

56.249:95

privatulo

5.794:40

cxe sekcioj

1.703:79

 

 

librostoko

14.500:00

 

 

nepagitaj fakturoj

4.713:75

 

 

oficejaj ajxoj

4.500:00

propra kapitalo

110.585:12

sume:

147.812:73

sume:

147.812:12

 

Koleghelpa konto

Saldo 94.12.31 

Donacoj                 

18 membrokotizoj

Saldo 95.12.31.

 

335:31

1.172:54

-1.440:00

67:85

Fondajxo Szerdahelyi

Saldo 94.12.31.

Repago de prunto

Auxkcio (Övik)

Donaco

Interezo

Saldo 95.12.31.

 

10.036:65

413:85

587:70

1.241:55

117:60

12.397:35

 

 

Fonduso Erika Linz

Saldo 94.12.31.

Administrado

 

 

136.340:60

- 250:00

 

Stipendioj

Interezo

Plivalorigxo de oblig.

Saldo 95.12.31.

- 5.828:00

6.658:10

2.876:00

139.796:70

 Juna Amiko

RIMEDOJ

SEK

KOSTOJ

SEK

Abonoj

30.637:35

Afranko

8.272:82

Vendo

451:95

Honorarioj

739:32

Interezo

29:89

Presado

6.575:38

 

 

Ekspedo

790:60

 

 

Gajno

14.741:07

Sume

31.119:19

Sume

31.119:19

 

 

 

 

AKTIVO

SEK

PASIVO

SEK

En banko

489:55

ILEI

7.158:51

UEA: juna-1

30.637:35

Kreditoroj

2.520:00

Nepagitaj fakturoj

380:00

Propra kapitalo

21.828:39

 

31.506:90

 

31.506:90

 

Rimarkoj:

IPR: Dum 1995 ni pagis por 6 numeroj. En 1994 ni pagis nur por 2 numeroj. La normala ritmo estas 4 numeroj jare. Se oni dividas la kostojn per 2, oni ricevas la sumon 44.310:25 SEK, kiu bone korespondas kun la membrokotizaj enspezoj.

Konferenco: La sveda krono estis tre malforta gxuste tiam kiam ni devis pagi la konferencajn kostojn kompare al la tempo kiam ni fiksis la kotizojn, tial ni iom malgajnis.

Eldonado: Por la unua fojo la eldonado montras plusan rezulton.

 Financa plano de ILEI por la jaro 1997

RIMEDOJ

SEK

KOSTOJ

SEK

Membrokotizoj

56.200

IPR

50.000

Libroj

1.000

Konferenco

5.000

Koleghelpa kaso

500

Afranko, telefono

8.000

Fondajxo Szerdahelyi

500

Estraraj kostoj

14.000

Kompensoj UEA

12.000

Fotokop., materialoj

3.500

Eldonado

15.000

Honorarioj

2.000

Ekzamenoj

1.000

Bankkostoj

1.000

Interezoj

5.000

Oficejaj iloj

5.000

Donacoj

1.000

Kotizo UEA

1.200

Diversajxoj

2.000

UK

500

 

 

Azia agado

1.000

 

 

Eksteraj rilatoj

1.000

 

 

Reprezentado

2.000

 

94.200

 

94.200