ILEI-aferoj
Hejmen ] Supren ]

 

Instruado de E-o
Paco en niaj manoj
Auxstralio
Kvizoj de Juna Amiko
Lars Forman
Instruiloj
El la landoj
ILEI-aferoj
Internacie

1) Nuligo de ILEI-Konferenco 2002

La sekvan tekston (aperintan en IPR 2001/4) ni ripetas, cxar kelkaj membroj evidente ne rimarkis la averton: „La estraro kun bedauxro anoncas ke ne povos okazi ILEI-konferenco en 2002; anstatauxe proponos pli ricxan edukan programon kadre de la Universala Kongreso kaj la “Tago de la Lernejo”, i.a. por atenti la dezirojn de la brazilaj kolegoj. La nuligon kauxzas cxefe la maleblo garantii suficxan parto-prenantaron.”

Samtempe – laux estrarana sugesto – ni aldonas, ke la nuligon kauxzis ne nur la eventuala financa risko, sed la neatendita manko de konferenca respondeculo en la estraro.                                                         J.N.

 

2) La enirpagxo al la Kvazauxa Lernejo Tibor Sekelj fine de marto 2002 komunikis la jenajn rezultojn: dum la lastaj 9 monatoj nia Lernejo ricevis 1500 VIZITOJN (do mezume po 166 vizitoj monate): 40% el nekonata deveno; senkonsidere de tiuj la ceteraj je distribuitaj (lando + %): FI 14, FR 14, IT 9, RU 7, BE 6, BR 6, SE 5, PL 5, JP 4, ES 3, DE 3, HU 3, NL 3, sekvas aliaj 28 landoj.                               Mauxro La Torre

3) Dankanonco

Elkoran dakon al s-roj G. Pirlot (BE) kaj P J Desailly (AU) por donacoj (en jaro 2001) al nia Projekto Interkulturo.

Boomee Kim-Lindblom, estrarano de ILEI pri financoj

 

4) Financa Raporto de ILEI 2001[1]

 

Rezulto                                                                                 2001.12.31

 

Rimedoj                 EUR                                       Kostoj                                    EUR

 

Membrokotizoj      7405                                       IPR’00                                   1500

Konferenco               927                                       IPR’01                                   5170

Libroj                        942                                       Afranko, tel,reto                    1333

Subvencio ´99/00    1350                                       Materialoj                                393

Divers., donacoj       810                                       Estrarkostoj                           1285

Interezoj                   364                                       Fakaj kotizoj                            307

Ekzameno                   12                                       Bankkostoj                               319

JA-pruntopago                      1955

Perdo                                     - 452

Sumo (EUR)           11810                                     Sumo                                      11810

 

Bilanco                                                                                 2001.12.31

Aktivo                                    EUR                        Pasivo                    EUR

 

Kaso                                           26                       Interkulturo              328

Bankoj: SEB-35,581 SEK      3901                       Erika Linz                 480

   FSB-14,595 SEK                1600                       Szerdahelyi             1375

   PG-16,315 SEK                  1788                       Koleghelpo               276

UEA , ilek-a                             324                       Dazzini                       86

JA, juna-l                                 168                      

Nepagitaj fakturoj                   357

Stoko Eldono                            273                       Propra kapitalo      6800

Stoko Libroj                             907

Posxtmarkoj                                 1

 

Sumo (EUR)                           9345                       Sumo                      9345

 

Ekzameno 2001 (EUR)

Saldo 2000.1231                    - 66

Enspezoj                                               189

Kostoj                                    111

 

Saldo 2001.12.31                     12

                                               189          189

 

Interkulturo-rezulto 2001 (EUR)

Saldo 2000.12.31.                  291

Donacoj                                                 249

Kostoj                                    212

Saldo 2001.12.31.                  328

                                               540          540

 

Rezulto IPR 2001 (EUR)

 

Presado, afranko 1-4/01         4710

Resto de la jaro 2000             1500

Honorario                                 460

IPR-kosto                               6670        (Por 2001: 5170)

 

 

Juna Amiko 2001 (EUR)

 

 

Enspezoj                                                               Kostoj

Saldo 2000.12.31.                  1439        Presado 1-4/01                       2929

Abonoj 2001                          4713        Ekspedo                                 2790

Prunto repago                        1955        Honorario                                 436

Resto de presado ’00             1724

Varbilo                                     197

Aliaj                                           31

Sumo                                     8107        Sumo                                      8107

 

Fonduso Erika Linz (SEK)                     Fonduso Dazzini (SEK)

Saldo 2000.12.31               141367                       Saldo 2000.12.31                   4755

Donacoj                                    551                       Interezo                                        6

                                              Donacoj                                    292

Interezo                                  5531                       Koleghelpo, KF      4255

Saldo 2001.12.31              147449*                      Saldo                      798 SEK (= 86 EUR)

 

*Nominala valoro de Obligacio: 140000 SEK. Interezo 5531 SEK. 80 %, 4425 SEK/ 480 EUR (al Pasivo) 

 

Fonduso Szerdahelyi (SEK)               Koleghelpa kaso 2001 (SEK)

Saldo 2000.12.31                   14141                     Saldo 2000.12.31   1756

 

Donacoj                                  1303                       Donacoj                                  1526

Librovendo ’01                      3078                       Koleghelpo             736

Interezo                                    165                      

Antauxpago de eldono 5640                                  Saldo 2001.12.31   2546

Korekto                        376                                                                  3282        3282

Saldo 2001.12.31     12671

18687                     (2546 SEK / 276 EUR)

 

Financa Plano 2002

 

Rimedoj                 EUR                                       Kostoj                                    EUR

 

Membrokotizoj      6000                                       IPR                                         5600

                                               Afranko, tel, fakso ktp.         1200

Libroj                      1000                                       Estrarkostoj                           1300

Eldonajxoj                700                                       Materialo, kopiado                  600

Subvencio UEA      1300                                       Eldono                                      600

Interezoj                   700                                       Fakaj kotizoj                            500

Juna Amiko              700                                       Interkulturo                            1000

Diversajxoj               600                                       Diversajxoj                               200

                                                              

 

Sumo                      11000                                     Sumo                                      11000

 

Boo Mee Kim-Lindblom, Kasisto de ILEI


horizontal rule

[1] Por kompari: vidu „Financa Plano 2001” en IPR 01/2 sur p. 35. (NdlR.)