ILEI en UK
Hejmen ] Supren ]

 

Paca lernejo
Lernu ludante 2.
Kion ni bezonas?
Germanaj universitatoj
ILEI en UK
IIK
Konferenco 2000
Interkulturo (Pampaloni)
Interkulturo (Petrovic)
El la landoj 00/3
Bona Amiko
Postparole 00/3

Kelkaj notoj pri ILEI en la Universala Kongreso de Esperanto

1) En la UKE (Telavivo, julio 2000-a) partoprenis milo da homoj, suficxe "motivitaj": bedauxrinde la prave timataj varmego kaj altkosteco forte selektis la partoprenemon. Relative granda ono de la kongresanoj estis ILEI-anoj kaj/aux instruistoj.

2) Dum preskaux la tuta kongresa dauxro funkciadis nia ILEI-budo, danke al la malavara sindonemo de niaj aktivuloj: unuavice Boo Mee Kim-Lindblom (SE) (kiu kunordigis la dejxorplanon kaj mem longe dejxoradis), sed ankaux pluraj aliaj (Mireille Grosjean (CH), Mihai Trifoi (RO), Luisa Oberrauch (IT), Doroteo Holland (US), H. Green (AU), Agneta Emanuelsson (SE), k.t.p.

Multaj kongresanoj haltis, informigxis, aligxis, interbabilis ...

En la Libroservo estas prezentita nia nova lernolibro OKULO.

3) Tre utila estis la jxus bakita alloga varbilo pri ILEI/Interkulturo, mirakle alveninta el Budapesxto zorge de Stefan MacGill, spite de cxiaj malhelpoj.

4) Dum la inauxgura tago okazis la ILEI-kunsido en solena salono kun bona partopreno, kie ni resume prezentis la ecojn kaj farojn de nia asocio, kun intervenoj de divers-landanoj.

Cxefe oni interesigxis pri la kunligado de lernejoj kaj universitatoj kie oni instruas aux iel traktas esperanton, pri niaj konferencoj pasinta kaj venonta.

Aparte oni tusxis la problemon de "Euroskola".

Mi opinias ke tia tradicia kunsido estas utila kaj necesa, sed gxi bezonas pli da tempo ol la nuna 1,5 horoj. Cxu ni postulu almenaux unu horon plian aux cxu ni distingu prezentan kunsidon por eksteruloj disde faka kunsido por la membroj?

5) La "Tago de la Lernejo" cxi-jare havis je dispono nur 3,5 horojn.

Gxia temo estis precipe nia (kaj de UEA) projekto INTERKULTURO: la nuna stato de la laboro kaj la perspektivoj. Pri tio oni povas legi artikolon de Radojica Petrovi en cxi-sama kajero de IPR.

Ankaux la TAGO DE LA LERNEJO ricevis bonan atenton:

la Kvazauxa Lernejo "Tibor Sekelj" estis prezentata grand-ekrane;

intervenis kelkaj instruistoj partoprenantaj en IK el pluraj landoj (RO, TG, JP, IT);

iam envenis ankaux la etuloj de la Infana Kongreseto, kiuj prezentis siajn kantajxojn;

oni ricevis aliajn kontribuojn pri lernejaj temoj (ekz. la israela instrusistemo kaj pri nova eblo por esperanto en Japanujo.

Niaimprese la "Tago" estis sukcesa, kaj espereble gxi vekis novan apogon al nia agado.

6) Ankaux dum Komitatkunsido de UEA ni prezentis la laborstaton de nia komuna projekto, kaj ricevis iometan subtenon.

Tie ankaux definitive aprobigxis la nova konsisto de IEK (Internacia Ekzamena Komisiono), la regularoj por instru-kapabliga ekzameno kaj por la IIK.

7) Malgraux ke en la strategiaj planoj de UEA edukado kaj instruado cxiam menciigxas kiel tre gravaj, dum la oficialaj inauxguro kaj fermo, oni tute malmemoras alvoki la saluton de ILEI. Tio versxajne estas kroma signo de la kontrauxdiro inter "diro kaj faro", kiu pro inercio ankoraux regas.

8) Tre grava brancxo de la kongresumado estas la maloficialaj (koridoraj) kontaktoj. Ankaux cxi-jare tiu grundo estis plugata, semata kaj liveris rikolton.

Pri tio mi skribos iom post tiom dum la tagoj, sed jam mi povas aludi pri iuj kazoj:

kunlabor-interkonsento kun la budapesxta ELTE-universitato pri Interkulturo;

ebla eksolvo de la germansekcia problemo;

konkreta kaj solida pretigo al starigo de korea sekcio;

reveko de la itala sekcio;

ekiro al solvo de nia reprezentigxo cxe Unesko kaj partopreno en EJL (Euxropa Jaro de Lingvoj);

eble trovo de novaj kontaktoj kun rusoj kaj armenoj;

diskuteto kun homoj de amerikaj UEA/LA pri ILEI en tiu kontinento kaj interkunlaborado de niaj hispanlingvaj sekcioj (per komuna materialoj) kaj eltrovo de reprezentantoj en "novaj" amerikaj landoj;

parta ekdiskuto por la kompletigo de nia estraro.

9) Post la ILEI-kunsido okazis tuja telefona intervjueto cxe Radio Varsovia.

Alian tagon okazis longa magnetofona intervjuo por la sama Pola Radio pri Projekto Interkulturo, pri ILEI, pri la estonta LIL, kaj pri kial la Tria Roma Universitato interesigxas pri Esperanto.

                                                                  Mauxro La Torre