Interkulturo (Petrovic)
Hejmen ] Supren ]

 

Paca lernejo
Lernu ludante 2.
Kion ni bezonas?
Germanaj universitatoj
ILEI en UK
IIK
Konferenco 2000
Interkulturo (Pampaloni)
Interkulturo (Petrovic)
El la landoj 00/3
Bona Amiko
Postparole 00/3

Radojica Petrović:

Interkulturo – post unu jaro

Onte al la projekto Interkulturo depost la UK en Adelaido 1997 kaj ekde gxia oficiala lancxo en la simpozio/kolokvo "Esperanto en lernejoj" dum la UK en Montpeliero 1998, iuj povis supozi gxin ankoraux unu ne tre promesa provo disvastigi esperanton tra enlerneja instruado. La gxisnuna evoluo de la projekto kun vico da renkontigxoj sine de Interkulturo (Pale en decembro 1999, Cxacxak en januaro kaj julio 2000, Bjalsko-Bjala en januaro, Krakovo en aprilo/majo, Kopaonik en julio), aliaj agadoj kiujn interkulturanoj entreprenas kaj ree§o en eksteresperantujaj medioj atestas ke gxi eliris la kadron de lerneja edukprojekto kaj farigxis pli vasta agadkampo inspiranta al novaj programoj kaj projektoj. Tio pliigas gxiajn sxancojn kaj riskojn.

Esence, Interkulturo estas bone gvidata kampanjo pli ol projekto en rigora senco. Krom bone difinitaj celoj kun gxeneralaj gvidlinioj kaj agadtrajtoj, en la projekta dokumentaro mankas detalaj agadplanoj kun precizigitaj plenumontoj kaj necesaj rimedoj, procedaroj, priskriboj de esplor- kaj agadmetodoj k.s. Sed, pli grave, rezultoj ne mankas, rezultoj de investitaj energio, scio, volo kaj motivigxo de la teamo kiu formigxis en ILEI kaj cxe la Laboratorio por Eksperimenta Pedagogio de la Tria Roma Universitato kun kunlaborantoj dise en la tuta mondo. Gxia cxefcelo – kontribui konkrete al interkultura edukado en lernejoj – altiris al la projekto entute 97 klasojn el 28 landoj, de la plej ricxaj gxis la plej malricxaj, el cxiuj partoj de la mondo, el diversaj kulturoj kaj kun diversaj civilizaj radikoj. En la unua projektojaro ili lernis esperanton kiel rimedon por realigi la cxefcelon, prezentis sin en la Kvazauxlernejo "Tibor Sekelj" – la cxefa komunikejo en la projekto kaj elektis interkulturajn esplortemojn en la esplorkampoj de nutrado, vestado, lernado, lingvo, muziko, komunikado, klimato, sano, bestaro, tradicioj, medio aux eble io alia, pri kiuj ili intersxangxos esplormaterialojn kun aliaj klasoj en formotaj temringoj.

Dume en iuj landoj la projekto gajnis konkretan materian subtenon de koncernaj ministerioj. Gxi estis prezentita dum EEU-Kongreso en Ostendo kaj altiris indan atenton de aro da eminentuloj el provincaj kaj urbaj instancoj en EU, kiuj promesis subtenon. Gxi produktigis novan lernolibron kaj inspiris aux ensorbis aliajn interkulturajn agadojn.

Entute, la projekto farigxis iom pli ampleksa ol origine planita kaj tial malpli rapide evoluanta ol estis esperate kun problemoj kiuj iom ombrigas la komencan vervon. Malfruas kompletigo de la elektotabeloj pri interkulturaj esplortemoj kaj funkciigo de la temringoj kiel kerna agado en la projekto. Prokrastigxis eko de la iam anoncita kultur-geografia sliparo kun revata spektakla rezulto en formo de siaspeca kulturgeografia enciklopedio.

Pluraj klasgvidantoj deklaris, ke iliaj klasoj disfalis, aliaj ne anoncis sian elekton pri esplortemoj kaj tre malmultaj respondis al invito de la prezidanto de ILEI raporti pri stato de sia agado fine de la unua projektojaro.

Cxiuj cititaj problemoj kaj relativaj malsukcesoj ne malpliigas la gravecon de la projekto kaj gxiajn palpeblajn efikojn, sed pruvas kiom grave estas aktivigi novajn agantojn kaj certigi seriozan materian subtenon al la projekto por gxia dua lauxplana jaro kaj por gxia dauxrigo post la planita dujara periodo.

Unue planita kiel dujara projekto, Interkulturo en tiuj du jaroj fakte travivas sian provperiodon. Pluraspekte gxi ekfluis alie ol unue konceptite. Iuj celoj montrigxis pli seriozaj kaj praktike nerealigeblaj sen adekvataj materiaj rimedoj kaj homaj fortoj. Samtempe aliaj, neprojektitaj celoj kaj sxancoj aperis. Pro sia amplekso kaj ne egala preteco de cxiuj partoprenantoj, Interkulturo bezonos du jarojn ne por plene efektivigxi, sed por almenaux atingi plenan funkciivon. Multe da energio kaj pacienco necesis, ekzemple, por arangxi la pagxaron de Kvazauxlernejo "Tibor Sekelj" aux, aliflanke, por konvinki iujn esperantistojn kaj neesperantistojn pri la graveco de la projekto, pri la sxancoj kiujn gxi naskas, pri la neceso akcepti gxin. Estus domagxe forlasi cxion tion jam post du jaroj. Prefere gxi farigxu longdauxra agadformo, kun nove aligxantaj klasoj, kun cxiam novaj ideoj, vervo kaj enhavoj, des pli cxar gxia naturo kaj gxiaj celoj plene korespondas al la celoj de Kampanjo 2000 kaj al la cxefintencoj de nove preparata strategia plano de UEA.

Nekompleta projektoteamo sen taskigitoj por cxiuj projektaj agaderoj kaj sen suficxa financa subteno povas esti la cxefa obstaklo al plena realigo de la projektitaj celoj de Interkulturo, des pli al efektivigo de novaj instigaj sxancoj kiujn la projekto kreis. Cxiukaze nun gravas, ke en la sekva studjaro realigxu la cxeffluaj elementoj de la projekto: plena funkciado de la pagxaro de Kvazauxlernejo "Tibor Sekelj" kaj interkultura esplorado laux elektitaj temoj kiun la partoprenantaj klasoj faros en difinotaj temringoj per intersxangxo de interkultura esplormaterialo kolektota kaj kreota. Tiucele la estraroj de UEA kaj ILEI devas kunlabore kaj senprokraste mobilizi kompetentan teamon de kunordigantoj laux difinitaj taskoj kaj esplortemoj. Okazigo de regionaj IK-seminarioj povas, per reala renkontigo de IK-klasoj, pliefektivigi ilian kunlaboron en la virtuala lerneja medio de "Tibor Sekelj". Esence grava povas esti efektiva funkciigo de la nun formale ekzistanta Scienca Komitato por aldifini sciencajn esplorcelojn de la projekto, esplormetodojn, kriteriojn kaj mezurilojn. Komunikado de la tiel atingotaj rezultoj al neesperantistaj simpozioj kaj revuoj pri, ekzemple, moderna instruado kaj edukado, estas mallasenda sxanco por levi la prestigxon de esperanto en la sciencaj rondoj. Fine de la planita dua jaro de la projekto estas necese organizi gxeneralan simpozion aux interkonsiligxon (cxu: kongreson de inter-kulturanoj kun festivalo de ties atingoj) kiel memstaran arangxon, ekster UK kaj ILEI-konferenco, por resumi rezultojn, analizi mankojn kaj problemojn kaj plani pluan disvolvigxon de la projekto.

Radojica Petrović, <radp@ptt.yu>