Lingvistiko
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro 1998
Instrufaka terminaro
Preter naciismo...
Lingvistiko
Novaj metodoj
El la landoj

Konferenco pri lingvo kaj praktiko

en urbo Szombathely, Hungario (16-18. 05. 1998)

[NdlR – sen la piednotoj, pro manko de loko]

La 8-a Hungaria Konferenco pri Aplikata Lingvistiko estas priraportita aux menciita eble de pli da personoj ol mi supozas - mi ne trarigardis la gazetaron. - Detlev Blanke en sia artikolo aperinta sub titolo “Interlingvistiko: samrajta cxeesto”, krom doni inventaron de la priesperanta programo (vd. ankaux sube), atentigis pri la sekvaj pozitivajxoj: kompetenta organizado fare de Katalin Smidéliusz, prezento de E-aj temoj ankaux ekstersekcie, por publiko lingvista-neesperantista, Ronda Tablo dedicxe al István Szerdahelyi (Esperanto, n-ro 1105, 1998, n-ro 7-8., p. 141).

 

La konferenco havis titolon kiu esprimas eble la eniremon en la noblasencan Euxropon de la organizantoj, kaj ankaux la utiligemon pri cxiaj konoj kaj kiu distingas la konferencon disde konferencoj gxenerale aux etne lingvistikaj: La lingvo kiel intelekta kaj ekonomia kapitalo.

La konferencaj lingvoj estis la lingvo Hungara kaj lingvo laux elekto de la preleganto: jen libereco pri lingvo, en kiu ankaux E-o trovis hejmon sen specialaj klarigoj (se mi ne eraras).

Pli ol klarigoj montros la karakteron de la konferenco simpla vicigo de la sekcionomoj (kiel Katalin Smidéliusz estis ilin, plus la tutan programon kaj aldonajn informojn) dissendinta, en E-o:

 

Interkultura komunikado kaj EU-dokumentoj

Sociolingvistiko kaj aplikata sociolingvistiko

Lingvaj rajtoj (de lingvaj komunumoj, instruistoj kaj lernantoj)

Komputilo kaj lingvistiko - Interreto

Psikolingvistiko kaj aplikata psikolingvistiko

Du- kaj plurlingveco

Specialaj komunikaj problemoj (afazio, disleksio, ktp)

Surdeco kaj aplikata lingvistiko

Kontrastiga lingvistiko

Tradukado, interpretado

Interlingvistiko, esperantologio

Esploro kaj instruado de faklingvo, evoluigo de akademiaj kapabloj

Lingvopedagogio

Historio de lingvoinstruado

Aplikata tekstolingvistiko, stilistiko

Aplikata lingvistiko en la gepatralingva edukado

La hungara kiel fremda lingvo

Entreprena komunikado

 

Oni organizis ankaux liberajn diskutojn "je" ronda tablo. Pri nia priesperanta rondatablumo mi skribos iom pli poste. Aliaj diskuttemoj estis la hungara lingva normo, kun la speciala demando, kiom da normocentroj ekzistas. Praktike oni demandas, cxu Hungaroj ekster Hungarujo rajtas sekvi normojn diferencajn de la Budapesxta. Interreto en lingvoinstruado estis alia temo (ankaux ni povus tie raporti pri kelko, sed ni ne uzis nian eblon). La Forumon de aplik-lingvistoj el Mez-orienta Euxropo - mi ne cxeestis, sed eble iuj demandis aliajn, kio propre estas lingvolegxo.

 

La programo de la sekcio pri interlingvistiko estis:

Detlev Blanke: Eugen Wüster kaj la naturalisma skolo

Ilona Koutny: Fonetikaj aspektoj de E-o

Péter Murány : La vorto E-o en komputilaj datumbazoj

Blazio Vaha: Duagradaj funkcioj de gramatikaj rimedoj en E-o

Otto Prytz Lingva komunikado kiel problemsolvado

Árpád Rátkai: Komencoj de la hungara E-movado

    Katalin Smidéliusz: Internaciaj eksperimentoj pri la propedeuxtika valoro de Esperanto

Giorgio Silfer: La esperantistaro: cxu lingva minoritato?

Zsuzsa Varga-Haszonits: Lingvistikaj konceptoj de István Szerdahelyi.

 

Tri el ni - Detlev Blanke, Ilona Koutny kaj Árpád Rátkai - prelegis ankaux en aliaj sekcioj - en la sekcio pri “La Hungara kiel fremda lingvo”, en la sekcio pri Lingvopolitiko kaj en tiu pri Leksikologio-leksikografio.

Ilona Koutny: La hungara kiel fremda lingvo

Árpád Rátkai: Pri lingva diskriminacio

Detlev Blanke: Pri la rilatoj inter terminologio-scienco kaj la Enciklopedia Vortaro de Eugen Wüster - en la Germana.

 

La kongreson partoprenis cx. 400 personoj, la programo estis abunda - tial estas grave mencii, ke oni planis tre zorge la dividon de la sekcioj – post antauxaj opini-esploretoj oni faris uzindan programkajeron, kaj disvolvis bonan informadon - afisxan kaj busxan - dum la kongreso mem.

Plendoj kaj memkritiko de la organizantoj okazis pri la prezento-tempo: 15 minutoj ne suficxas. Aliflanke, lingvistino ne partoprenema pretekstis (?), ke en cxi tiu serio de konferencoj oni tradicie ne observas tempolimojn. Nu, en nia sekcio estis konvena tempouzo - ni mem decidis distrancxi la tempon de la forestantoj.

 

Katalin Smidéliusz cetere - retkontakta kun la mondo - kunorganizis la konferencon kaj cxeforganizis la laboron de nia sekcio. Kaj estis sxia katedrestro kiu cxefis la tutan kongres-organizadon. En intervjuo de la departementa gazeto li menciis E-on kaj interlingvistikan sekcion kun kvazauxa pardonpeto: “tio... ne signifas, ke E-o havas sxancon kiel Euxropa lingvo aux mondlingvo, nur ke la sekcio allogis valorajn sciencistojn...” Nu, kion diri? Eble ni danku la gekolegojn venintajn aux sendintajn kontribuon. Kaj ni danku, ecx pli emfaze, Katalinan Smidéliusz.

 

Parto de la kongresanaro estas fidelaj partoprenantoj de jaro al jaro, kun komunaj rememoroj kaj komuna respekto al la kvazaux-fondinto, al la matematike-kompute-multflanka lingvisto, rusisto, leksikologo, eminenta pedagogo, Ferenc Papp.

Pri Detlev Blanke, doktoro de la sciencoj, oni devas nepre diri, ke tra la somero en pluraj medioj li sukcesis diskonigi , interalie, la sciencan agadon de Wüster kaj la problemaron de terminologia laboro por E-o  -

 

En la Sombatheja konferenco li demonstris klare, ke – malgraux la fakto, ke Wüster (akceptante la planlingvon E-o kaj evoluigante gxin deriveme) estis evidente skemismano se temas pri starpunkto pri planlingvoj - en sia gxenerala, internacia terminologia laboro, kie ja temas pri vortoj, terminoj, uzotaj en aux ankaux en etnaj lingvoj, li uzis elementojn de la naturalisma maniero de vortadaptado (Eugen Wüster kaj la naturalisma skolo).

Zsuzsa Varga-Haszonits prelegis pri lingvistikaj konceptoj de István Szerdahelyi. £i prave emfazis, ke li frue digestis kaj aplikis atingojn de pluraj modernaj lingvistikaj skoloj. £i opiniis, ke Ferdinand Saussure kaj János Zsilka efikis je Szerdahelyi speciale. - La efiko de Saussure montrigxas plej evidente en lia prezento de la historio de lingvistiko. La efiko de Zsilka je Szerdahelyi – laux mia opinio – apenaux estas rimarkebla, se oni ne konsideras speciale la instrulaboron kaj influon je la agado de la kursanaro - do la efiko karakterizas certe ne la cxefan lingvistikan laboron de Szerdahelyi. Lian laboron Varga-Haszonits prezentis, cetere, konkreteme. Prave sxi atentigis ankaux pri la lernilaro produktita de Szerdahelyi. Fine sxi informis la auxskultantaron pri faklaborajxo de studentino pri la agado de István Szerdahelyi.

Ilona Koutny klare resumis la diskuto-punktojn en la E-a fonemsistemo kaj alofonaro, apogante sin ankaux sur sia sperto pri la parolsintezo. £i iom tusxis ankaux eblan manieron karakterizi vortradikojn. - Certe, diskutoj reokazados... Mi mem devas zorge legi sxian tekston, postapere.

Péter Murányi evidentigis, ke la vorto Esperanto en la Hungara gazetaro estas multe pli ofta, ol ni – aux almenaux mi - supozis, sed ja – la plimulto de la uzoj estas uzoj metaforaj.

Otto Prytz klarigis kaj dokumentis, kiamaniere oni, apogante sin je vortosignifo kaj sintaksaj reguloj, konkludas, kvazaux deduktas, surbaze ankaux de la vivopraktiko kaj kultura fono, pri konkreta enteksta referenco de vorto, pri difinebla realajxo. Lia temo estis tre interesa kaj sxajnis tre proksima ankaux al la cxefaj problemoj de la konferenco, tial ni venis al la interkonsento aperigi gxin en la lingvo Hungara.

Estas tre valora kaj ricxa la materialo, alportita, kaj parte prezentita, de Árpád Rátkai pri la komencoj de la Hungaria planlingva movado. Temas pri laborajxo plena je konkretaj indikoj. Li komencas prezenti la historion de la Hungaria lingvo-apliko de la 16-a jarcento, kiam Latino komencas malfortigxi kaj en la bazgrada instruado aperas etnaj lingvoj. Sámuel Decsy en 1790 lancxas la ideon hungarigi hungarianojn. Károly Sasku en 1938-39 opinias, ke la Hungara lingvo devus farigxi internacia.

La historion de la ideo pri neuxtrala internacia lingvo Rátkai komencas de 1668, de la laboro de Comenius. Li prezentas indikojn pri György Bánfy, la unua Hungara volapukisto (1879). Rátkai versxajnigas, ke li en 1911 estis (jam) kasisto de E-grupo en urbo Sopron. Rátkai kritikas, pridubigas plurajn indikojn de la Enciklopedio de Esperanto, ekzemple tiun pri fondo de la unua E-grupo en Hungario, onidire en 1901. Laux Rátkai la gxusta dato estas la 1-a aux la 8-a de marto 1902-a - sabato. Mi ne dauxrigas, sed nur certigas pri la legindo de la eseo posttempete iel certe alirebla. S-ro Rátkai en urbo Szombathely donis al ni kelkajn multobligitajn ekzemplerojn de versio Hungarlingva.

La metodologia laboro de Katalin Smidéliusz estas sekvebla por la legantoj de Internacia Pedagogia Revuo. £i en la kongreso resumis la historion de la instru-eksperimentoj pri aux lige kun E-o, atentigis pri la bezono kompari la diversajn instru-eksperimentojn, kvalifiki ilin, kaj, cxefe, koni la bazajn postulojn de fidinda eksperimento. £i ilin prezentis al ni.

Mi (Blazio Vaha) en mia prelego provis demonstri, ke la sintaksa funkciado de la E-a difina artikolo estas simile grava, kiel gxia difina rolo. Ïi ofte indikas limon inter sintagmoj, jen faciligante, jen per si mem ebligante analizon kaj komprenon per nekonscia analizo. Mi prezentis ankaux modalan kromefikon de la uzo de la prefikso ek-.

Pri Otto Prytz mi mem skribis por Hungaraj Pagxoj, ke li *tre sukcese komprenigis la mekanismon, kiel, laux malmultaj elementoj de lingva kodo, auxskultanto rekreas por si adekvate la mesagxon.* Tio, kion Otto Prytz klarigis, aliemfaze stampis ankaux la cxefan temaron de la konferenco: rolo de la kultura fono cxe lingvouzo, interkulturaj faktoroj de komunikado.

Giorgio Silfer ne estis veninta. Lian prelegon vocxlegis, dankinde, Monika Molnár. Silfer rekonfirmis, ke E-o estas – ankaux - identigilo, kaj aldonis informojn kaj interpreton pri la nova jura situacio de malgrandaj lingvoj. Mi konsilas al mi mem kaj al la legantoj de mia raporto, provi sekvi, kiel Silfer, de tempo al tempo, reagas al la prilingvaj difinoj meze de la Euxropa kaj monda (sin)difin-febro. La temo, kiu cetere cxeestas aux aperas en plej diversaj anguloj de Esperantujo, povas iun interesi aux ne interesi laux du aksoj: 1) Komparo al propraj difinemoj, 2) Konsidero de la kategori-reto, laux kiu oni kvalifikas cxirkaux ni lingvojn kaj komunumojn por kompreni, kian trakton ni povas atendi deekstere.

En iu el la vesperoj, kiel dirite, ni rememoris kune pri la instruinto de pluraj kaj pristudito de cxiu el ni - István Szerdahelyi. Ni eksciis, interalie, kiel li kuragxigis Katalinan dauxrigi la laboron kun la gestudentoj

Problemo de preskaux cxiu el ni, cxeestintoj, estas, ke nian laboron ne aux apenaux konas la specialista rondo, nia strikta medio; samtempe ni, en la esperantista rondo, ne cxiufoje estas, lauxsubfake, specialistoj de la temoj de niaj kolegoj – reciproka pritakso ne cxiufoje eblas kontentige. Pri tiu temo havis ideojn Detlev Blanke.

Kiuj ne cxeestis, versxajne ne scios pli multe gxis aperos la konferenca volumo. - Jen la fino, venu vino.                                                                        Blazio Vaha