IPR 1996/2
Hejmen ] Supren ] Dahlenburg ] Chaves ] Korelativoj ] Mazi ] Lingvo-simpligo ] Kukola ovo ] Notlibro 96/2 ] El la landoj 96/2 ] Reagoj 96/2 ] Leterkesto 96/2 ] Recenzoj 96/2 ]

 

IPR 1996/1
IPR 1996/2
IPR 1996/3
IPR 1996/4

Till Dahlenburg: Rimedoj por bona lernado kaj memlernado de E-o.........            1

Sylla Chaves: Baza didaktika minimumo..........                  3

F. Garcia Blázquez: Didaktikaj problemoj en la instruado de korelativoj     ...8

Carla De Lorenzi: Konsideroj pri Mazi – instrucele....................................      9

Georgo Macioszek: Por la suferanta komencanto.............                         11

El niaj metiejoj: Odette Scheidel: Kukola ovo.....................        14

El la landoj kaj sekcioj..................................... 15

Reagoj (L. Gados, H. Fechler, F.G. Rössler, M. Sadler)................................26

Leterkesto (E. Perevertajlo, F. Popa, D. Blanke, F. Cobben)......................                   30

Por via notlibro.......................................................                 32

Recenzoj (Stefan MacGill, Mike Sadler, Françoise Noireau)...                      34

Postparolo (Jozefo Németh)............................................... 36