IPR 1999/3
Hejmen ] Supren ] Konferenco 99 ] Rezolucio 99 ] Komitatkunsido ] Biografio de Boo Mee ] Kvazaulernejo ] Seminarioj ] El la landoj 99/3 ] Eseo lauxtlegita ] Lingvaj ludoj ] El niaj metiejoj 99/3 ] Nian karan... ] Propedeutiko ] Notlibro 99/3 ] Urso-kurso ] Kvarteto ]

 

IPR 1999/1
IPR 1999/2
IPR 1999/3
IPR 1999/4

La 33-a ILEI-Konferenco (Gbeglo, Cibulevskij).... 1

Rezolucio de la Konferenco....... 5

Decidoj de la Komitatkunsido en Karlovy Vary (S. MacGill)..... 6

Biografieto de Boo Mee Kim-Linblom............. 6

Mauro la Torre: Multaj klasoj – unu kvazaulernejo... 7

Rudolf Fischer: Responde al “Propede...kio?” de Renato Corsetti 10

Dimitar Hagiev: Eseo pri Esperanto lautlegita antau klaso................ 12

Nian karan al la infanoj (Valdas Banaitis) 12

Ulrich Matthias: Instruistaj seminarioj cxe popolaj altlernejoj ...13

Por via notlibro (La Torre, Malezieux-Hunninck, IEI, Rauhamaa).................... 15

Urso-kurso (Stefan MacGill)

Esperanto-kvarteto (Ulrich Matthias).................... 20

El la landoj kaj sekcioj (AL, BA, CN, FI, FR, DE, ES, HU, IR, IT, YU, HR, NP, NO, PL, SE, UA, US, UZ, ZW).......... 21

El niaj metiejoj

Li Weilun: Rolo de ludoj en instruado.................... 32

La sorto mokas (Dieter Berndt)... 34

Redakciaj informoj.... 36

 

 

Estraro de la Ligo en 1999

 

Prezidanto: Mauro La Torre, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Terza Universitá di Roma, Via del Castro Pretorio, 20, IT-00185 Roma, Italio.

Tel. +39-06-4957805, fakso: +39-06-4452642. <m.latorre@uniroma3.it >
Interlernejaj projektoj, komunikiloj, terminaro, reprezentado.

 

Vicprezidanto: Stefan MacGill, Bethlen Gábor u. 2, HU-2030 Érd, Hungario.

Tel. +36 23 364 198. <stefan.macgill@galamb.net>

Lerniloj, komunikiloj, eldona agado.

 

Sekretario: Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag. Tel. +31 70 355 6677, fakso: +31 70 358 4422. Membraro, ekzamenoj.

 

Vicsekretario: Jennifer Bishop. 39 Hill Street, Hawthorn, AU-Victoria 3122, Australio. Tel. +61 3 9818 7358, fakso: +61 3 9905 3668.

<esperanto@education.monash.edu.au> Lernejoj, konferencoj, gimnazio.

 

Kasisto: Boo Mee Kim-Linblom, Stenbockensgata 102, SE-136 62 Haninge; tel. +46 8 777 4175, <boomee.kimlindblom@swipnet.se>

 

Membro: Carla De Lorenzi, via Boston 65, IT-10137 Torino, Italio.
Tel. +39 011 390 787. Trejnado, lerniloj.

 

Membro: Antonio Leoni de Leon, 1 rue Chandieu, CH-1202 Gèneve, Svisio. Tel. +41 22 734 2996. <katina.de-leon@ties.itu.int> au <leoni8@etu.unige.ch> Trejnado.