IPR 1999/4
Hejmen ] Supren ] Indigxenaj dialogoj ] Fabelkomencoj ] Vivu la konflikto! ] Interreta instruado ] El la landoj 99/4 ] Urso-kurso ] Okulo ] Plupo ]

 

IPR 1999/1
IPR 1999/2
IPR 1999/3
IPR 1999/4

Katalin Smidéliusz: Indigxenaj dialogoj............. 1

Sabine Trenner: Traktado de malsxatata gxenajxo: vivu la konflikto............ 8

Márta Kovács: Interretaj helpoj en la instruado de Esperanto.. 15

Blazio Wacha: Fabelkomencoj.......................... 18

El la landoj kaj sekcioj (AU, FI, PL).................... 24

Eldonajxoj, recenzoj............. 25

..... Europa Kalendaro (Dr. Vera Barandovská-Frank) 25

..... Kalendaro por la jaro 2000............. 26

..... PLUPO kaj la gruoj…. (Katalin Smidéliusz)........ 26

..... Okulo (smg)... 27

..... Ursokurso: lernokajero 1 (Stefan MacGill)............. 28

ILEI proksimigxas al la Infanaj kongresetoj (Stefan MacGill)....... 30

Kasistaj informoj (Boo Mee Kim-Lindblom, Bertil Andreasson).................. 31

E-INS diskutlisto; ILEI-pagxaro en la reto (Mauro La Torre)...... 32

Urgxega alvoko (Doroteo Holland) 33

Informoj kaj aligxilo de la 34-a ILEI-Konferenco.................... 34

Redakciaj informoj.... 36

 

 

Estraro de la Ligo

 

Prezidanto: Mauro La Torre, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università Roma Tre, Via Castro Pretorio, 20, IT-00185 Roma, Italio.

Tel. +39-06-4957805, fakso: +39-06-49385673. <m.latorre@uniroma3.it >
Lernejoj, komunikiloj, terminaro, reprezentado.

 

Vicprezidanto: Stefan MacGill, Bethlen Gábor u. 2, HU-2030 Érd, Hungario.

Tel. +36 23 364 198. <stefan.macgill@galamb.net>

Lerniloj, komunikiloj, eldona agado.

 

Sekretario: Nova oficanto ser¤ata! Intertempe, bonvolu direkti koresponda¢ojn pri financaj temoj al la kasisto, al aliaj estraranoj konforme kun iliaj laborterenoj, kaj pri ceteraj demandoj al la prezidanto.

 

Vicsekretario: Jennifer Bishop. 39 Hill Street, Hawthorn, AU-Victoria 3122, Australio. Tel. +61 3 9818 7358, fakso: +61 3 9905 3668.

<esperanto@education.monash.edu.au> Lernejoj, konferencoj, gimnazio.

 

Kasisto: Boo Mee Kim-Lindblom, Stenbockensgata 102, SE-136 62 Haninge; tel. +46 8 777 4175, <boomee.kimlindblom@swipnet.se>

 

Membro: Carla De Lorenzi, via Boston 65, IT-10137 Torino, Italio.
Tel. +39 011 390 787. Trejnado, lerniloj.

 

Membro: Antonio Leoni de Leon, 1 rue Chandieu, CH-1202 Gèneve, Svisio. Tel. +41 22 734 2996. <katina.de-leon@ties.itu.int> au <leoni8@etu.unige.ch> Trejnado.