IPR 2000/2
Hejmen ] Supren ] Jarraporto 99 ] KCE002 ] Prelego de Mattos ] Notlibro 00/2 ] Libro de Melnikov ] Fabele pri IIK ] El la landoj 00/2 ] Johano Petik ] UEA Estrarkunsido ] Sekciaj raportoj ]

 

IPR 2000/1
IPR 2000/2
IPR 2000/3
IPR 2000/4

Geraldo Mattos: Instruo de lingvo kaj instruo de gramatiko (II-a, fina parto)

Nova sekretario ekagos (smg)

Eroj el la Jarraporto de ILEI 1999

bullet

   Ekzamenoj (Hans ten Hagen)

bullet

   Libro-eldonado (Stefan MacGill)

bullet

   Juna Amiko (Stefan MacGill)

bullet

   Kursoj (Carla de Lorenzi)

bullet

   Financa raporto (Boo Mee Kim-Lindblom)

bullet

   Konferencoj (Jennifer Bishop)

bullet

Sekciaj raportoj (Jozefo Nemeth)

Por via notlibro

    Ekzamenoj dum la Konferenco en Bouresse

    Internaciaj ekzamenoj (Hans ten Hagen)

    EKZAMENO de INSTRUKAPABLO de UEA/ILEI

    

Nova libro de ILEI: Valoraj konsiloj en konciza volumo (La cxefaj principoj de fremdlingvo-instruado, libro de Melnikov)

    

Ana-Maria Pinter: Fabela rakonto pri IIK (1999)

 

Vigla kongreso atendata (kun ilustrajxo de Karina MacGill, vidu apude)

    

Kompletigu viajn kolektojn de IPR

 

El la landoj kaj sekcioj (IN, GB, ES, HU, IT, PL)  

Ideoj kaj proponoj pri la evoluigo de Esperanto (Ja'nos Petik)

 

Instruista trejnkurso en KCE

 

Rezultoj de la estrarkunsido de UEA por ILEI

 

Redakciaj informoj