IPR 2000/3
Hejmen ] Supren ] Paca lernejo ] Lernu ludante 2. ] Kion ni bezonas? ] Germanaj universitatoj ] ILEI en UK ] IIK ] Konferenco 2000 ] Interkulturo (Pampaloni) ] Interkulturo (Petrovic) ] El la landoj 00/3 ] Bona Amiko ] Postparole 00/3 ]

 

IPR 2000/1
IPR 2000/2
IPR 2000/3
IPR 2000/4

Sabine Trenner: Vojoj al pli paca lernejo............... 1

Ton Verwoerd: Lernu ludante (2)............................ 8

Mauro La Torre: Kion ni bezonas por kio?.......................... 10

Detlev Blanke: Esperanto en germanaj universitatoj... 13

Kelkaj notoj pri ILEI  en UK (Mauro La Torre)............ 18

Infana Kongreseto subtenita de ILEI (Stefan MacGill)............. 20

34-a ILEI Konferenco (Jennifer Bishop, Boo Mee Kim-Lindblom)......21

Leonardo Pampaloni: Mallonga filmo en Interkulturo.................... 26

Radojica Petrović: Interkulturo – post unu jaro............. 27

El la landoj kaj sekcioj (AL, GB, JP, SE, CH, US).................... 29

Juna Amiko – bona amiko (Kurucz Géza)......... 34

Anoncoj (Katalin Smidéliusz, János Sárközi).. 36

Postparole, redakciaj informoj (József Németh).. 36