IPR 2000/4
Hejmen ] Supren ] Proverbante ] Barcsay Zsuzsa forpasis ] Lerni kaj instrui ] Interkulturo en YU ] El la landoj 00/4 ] Notlibro 00/4 ]

 

IPR 2000/1
IPR 2000/2
IPR 2000/3
IPR 2000/4

Mauro La Torre: Proverbante,… oni lernas.......... 1

Memore al BARCSAY Zsuzsa (Kovács Márta).......................... 15

Jean Berbaum: Lerni kaj instrui.......................... 18

Interkultura julio en Jugoslavio (Radojica Petrović)....... 22

El la landoj kaj sekcioj (AL, GB, CN, FI, DE, HU, CU, PL) ........... 26

Por via notlibro............. 31-32, 36

    ..... Sercxata: Varba direktanto por”Juna Amiko”(smg)...... 31

    ..... ILEI-Bulteno: aperas 365-foje jare! (smg)... 32

    ..... ILEI kontribuis ekzercoj al Pasporto (smg).... 32

Aligxilo por la 35-a ILEI-Konferenco en Lovran (Rijeka) 33

    ..... Senpaga E-kurso por anglalingvanoj... 36

    ..... Familiajxoj............. 36

    ..... Donacintoj por ILEI en 2000 (BM).... 36