IPR 2001/3
Hejmen ] Supren ] El la landoj 00/3 ] ILEI dum UK ] IIK 2001 ] Interkulturo ] Potenco al la lernanto ] edukado.net ] Al lingva demokratio ] Konferenco 2001 ] Rezolucio 2001 ] Financoj ] Konferencaj impresoj ] Novaj estraranoj ]

 

IPR 2001/1
IPR 2001/2
IPR 2001/3
IPR 2001 /4

Al lingva demokratio (alvoko)............. 1

Ralf Gion FrŲhlich-Katalin KovŠts: Edukado.net..... 2

Stephan MacGill: Potenco al la lernanto............. 5

Jekaterina Ignatieva: Ideoj kaj proponoj pri Interkulturo...... 8

Stephan kaj Hajnal MacGill: Krioj sur deklivoj (IIK 2001)............... 12

Mauro La Torre: (Duon)tago de la Lernejo 2001.. 14

El la landoj kaj sekcioj (AL, AU, BR, FR, JP, US).......................... 16

Konferencaj aferoj............... 22

..... [Konferenca raporto] (Jennifer Bishop)............. 22

..... Rezolucio de la 35-a ILEI-Konferenco........... 25

..... Financa rezulto, donacintoj (Boo Mee Kim-Lindblom)......... 26

..... Personaj impresoj pri la 35-a Konferenco (Rob Moerbeek)......... 26

Niaj novaj estraranoj (Biografioj de Emanuelsson, Petrovicí, Trenner).. 31

Grava anonco al la legantoj, redakciaj informoj.... 34

Aligxilo por la 36-a Konferenco en Brazilo. 35