IPR 2002/2
Hejmen ] Supren ] Instruado de E-o ] Paco en niaj manoj ] Auxstralio ] Kvizoj de Juna Amiko ] Lars Forman ] Instruiloj ] El la landoj ] ILEI-aferoj ] Internacie ]

 

IPR 2002/1
IPR 2002/2
IPR 2002/3
IPR 2002/4

Ronald Gates: Pri la instruado de Esperanto al infanoj........... 1

Intervjuo kun Lars Forsman (Katalin Kováts)....... 7

Pri E-instruiloj

    Gvidilo por la lernolibro Okulo (Stefan MacGill); 

    Lernolibroj de Lars Forsman (Raita Pyhälä); 

    Softmemor (Thierry SALOMON); 

    www.edukado.net (Katalin Kováts)  ............ 12

Pri kursoj: 

    Profesiigxu pri esperantologio studante cxe UAM (Ilona Koutny);  

    E-kursoj en Valamo, Finnlando

    18a Auxstralia Somer-kursaro (J. Bishop); Nord-Amerika Somera Kursaro.. 18

Pri konkursoj: 

    Tutmonda Fabelkonkurso (FI); 

    Konkurso por element-lernejanoj (HR); 

    Kvizoj de Juna Amiko (HU).............. 23

El la landoj kaj sekcioj (GB, FR, HU, CH) 25

Internaciaj eventoj: 

    CALICO 2002 (Stefan MacGill); 

    Konferenco de NROj cxe UNESKO (laux Renée Triolle) 29

ILEI-informoj: Nuligo de KF; Kvazauxa Lernejo; Dankanonco; Financa Raporto 2001, Financa Plano 2002 (Boo Mee Kim-Lindblom).............. 33