IPR 2004/1
Hejmen ] Supren ]

 

IPR 2004/1
IPR 2004/2
IPR 2004/3
IPR 2004/4

ENHAVO DE IPR 2004/1

Stefan MacGill: Plumira.............. 1

La Estraro kunsidis en Beogrado, La Komitato voĉdonas (A. Orellana Rojas) ........ 3

Katja Ignatieva: Interkultura lernado kaj edukado: bezono kaj defio............. 4

Forpasis Boomee (anstataŭ nekrologo)...... 11

Hokan Lundberg: Flugiloj de Malfacila Vento.......... 13

Bardhyl Selimi: La distra momento dum la lecionhoro de matematiko (I-a p.)...................... 15

LIU Xiaojun: Kiel mi instruas tempojn kaj participojn al ĉinoj (I-a parto)........................... 24

Petik János: Pri la instruo de vortoparoj ...... 28

Katja Bodnarova: Ĉe la tombo de Komenio ......... 30

El la landoj kaj sekcioj (GB, BG, JP, TG).............. 31

Reago (Felix Garcia Blazquez)..... 33

Konferenco 2004 ­– informoj, aliĝilo (Atilio Orellana Rojas)........................... 33