IPR 2004/2
Hejmen ] Supren ]

 

IPR 2004/1
IPR 2004/2
IPR 2004/3
IPR 2004/4

ENHAVO DE IPR 2004/2

bullet

Ĉefartikole (Atilio Orellana Rojas)

bullet

Estrara raporto pri la jaro 2003 (Atilio Orellana Rojas, Radojica Petroviĉ)

bullet

Financa raporto pri 2003 (Ulla Luin)

bullet

Raporto pri (ne)eldonado 2003 (Stefan MacGill)

bullet

Estrarkunsido en Sarajevo (Radojica Petroviĉ)

bullet

La distra momento dum la lecionhoro de matematiko II. (Bardhyl Selimi)

bullet

Kiel mi instruas tempojn kaj participojn al ĉinoj II. (Liu Xiaojun)

bullet

Esperanto en universitataj medioj (Germain Pirlot)

bullet

Forpasoj

bullet

El la landoj kaj sekcioj: Aŭstralio (Penny VOS PYM), Brazilo (Rodrigo de Méo), Francio (Renee Triolle), Hungario (Jozefo Nemeth), Italio (Luigia Oberrauch Madella), Serbio kaj Montenegro (Boriša Milićević)

bullet

Por via notlibro: Aperonta Edu-KoDo (Katalin Kovats), Pliaj paŝoj por la subteno de E-instruado (Duncan Charters)

bullet

Informoj pri la ILEI-Konferenco en Bratislavo (programoj, konferenca urbo, servoj, aliĝilo)