Johano Petik
Hejmen ] Supren ]

 

Jarraporto 99
KCE002
Prelego de Mattos
Notlibro 00/2
Libro de Melnikov
Fabele pri IIK
El la landoj 00/2
Johano Petik
UEA Estrarkunsido
Sekciaj raportoj

Ideoj kaj proponoj pri la evoluigo de Esperanto

En la Pedagogiaj Tagoj de la Hungara sekcio prelegis s-ro János Petik. Sekve de tio, li sendis tri-pagxan artikolon por IPR kun la supra titolo: La Komitato de ILEI en Tabor decidis, ke IPR ne aperigas artikolojn kun kontrauxfundamentaj reform-proponoj. Tial, por ne silentigi membron de la Ligo, ni aperigas resumon kaj inviton:

La unua alineo motivigas la decidon lancxi la temon per IPR; unuflanke "pro manko de ceteraj kaj pli kompetentaj forumoj ofertantaj la povon pridiskuti ankaux lingvistikajn demandojn de E" kaj pro manko de reehxo el la Akademio. Aliflanke, cxar "de la instruistaro oni povas la kleritecon kaj konscion […] pri lingvistikaj aferoj atendi."

Cxu la evoluigo de E-o estas necesa? Demandas la dua alineo. S-ro Petik respondsas jese, asertante, ke erare estas atendi, ke E-o evoluu kiel etnaj lingvoj, kaj ke gxi bezonas konscian evoluigon.

Kiel evoluigi E-on? Demandas la tria alineo: "Akademio devas ne malhelpi sed fermenti la evoluon de E." Gxi decidu "Cxu E estos lingvo nur Euxropa, nur hindo-euxropa aux universala?" La akademio kolektu kaj diskutu cxiujn proponojn kaj publikigu siajn opiniojn kaj konsilojn pri cxiuj problemoj, tiel kontrolante sed ne malhelpante la lingvo-evoluon.

La auxtoro fine listigas 5 leksikajn kaj 16 gramatikajn proponojn. Inter la leksikaj: aboli finajxon "-aux", vortojn du-etimajn (sxangxi, sxargxi, forgesi) kaj malsuficxe internaciajn (dungi → emploji; sxajni → sembli; kaj → et) kaj forigi la supersignojn. Inter la gramatikaj: kreo de ne-difinita artikolo, afiksoj -ag, kon-, novaj vort-ordaj principoj, limigo de la uzoj de ig/igx, abolo de "ne plu", kreo de nova emfaza formo de genetivo, ekz. "Mi vidis Karloz amikon", aparta pronomo por  la dua persono plurala kaj "kelkgrada apliko de la sistemo de verba transi-tiveco en kelkaj (precipe la angla) lingvoj."

Kiu volas ricevi la plenan tekston de la artikolo, sendu leteron kun 2 irkp al la auxtoro. Eblas diskuti kun li la temojn kaj proponi tiajn lingvistikajn kaj reformemajn forumojn kie tiaj artikoloj kaj diskutoj bonvenos.

 

János Petik, Szontágh P u 9/7, HU-2660 Balassagyarmat, Tel (+36-35) 301-479