KCE002
Hejmen ] Supren ]

 

Jarraporto 99
KCE002
Prelego de Mattos
Notlibro 00/2
Libro de Melnikov
Fabele pri IIK
El la landoj 00/2
Johano Petik
UEA Estrarkunsido
Sekciaj raportoj

[Supren]

Instruista trejn-kurso denove

Anstataux instruista trejn-kurso, ILEI organizis en 1999 metodikan seminarion kadre de la Konferenco en Karlovy Vary. Cxi-jare estas ofertata unu-semajna kurso pri didaktiko, kadre de la Plurnivelaj Intensivaj Kursoj (PIK) en Kultura Centro Esperantista (KCE). Tio okazos de la 8a is la 13a de augusto, 2000 kun gvidanto Stefan MacGill. Bonvenaj estas instru-istoj aux -antoj aux personoj ligitaj
kun edukado. La emfazo estos sur cel-lingva instruado, plej vaste interpretate.

Inter la temoj:

bulletSurvoje al nia propra didaktika gramatiko
bulletGxisnunaj klopodoj kaj atingoj
bulletLa kernaj kaj unikaj ecoj de Esperanto
bulletOptimuma ordigo de instru-temoj
bulletLigado de gramatiko kun situacioj kaj teknikoj
bulletPraktikaj konsiloj kaj spert-intersxangxo
bulletTeknikoj kaj aktivecoj en la cel-lingva instuado
bulletPrezento kaj pritakso de nuntempaj instruiloj (libroj, vidbendoj)
bulletKiel rapide evoluigi parol-kapablon
bulletStato kaj perspektivoj por E-instruado
bulletProjekto "Interkulturo"
bulletOficialigo de instruado kaj instruistaj trejnado
bulletStarigo de ekzameno pri instru-kapablo.

Kursanoj ricevos taskojn prepari kaj prezenti model-lecionojn. Aligxontoj au interesatoj rajtas kontakti la gvidonton rekte/rete (vidu la duan kovrilpagxon) por klarigi siajn instru-kondicxojn, bezonojn kaj atendojn, por ke la kurso spegulu tiujn.
Cxiujn praktikajn demandojn pri aligxado, kostoj, logxigo ktp bv. direkti al KCE, C.P. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando; rete
kce.esperanto@bluewin.ch