Kion fari
Hejmen ] Supren ]

 

Kion fari
Tilleux-Craenhals
Bo Sandelin
Sinsekvo
El la landoj 99/1
Notlibro 99/1
Bosnio-Francio
Kooperativa lernado

Mauxro La Torre

Kion fari por (kaj per) ILEI?

 

Karaj gekolegoj,

jarkomence kutime oni bondeziras ... felicxajxojn. Sed konkrete kion bonan deziri por nia organizo? Cxu ni kundeziras la samon?

Ekde kiam last-auxguste kelkaj el ni konferencis en la franca Montpeliero jam pasis preskaux jarduono.

Dume pluraj labor(eg)is diversmaniere redaktante gazetojn, verkante lerno-materialojn, instruante esperanton aux prelegante pri gxi, korespondante internacie, plenumante organizajn kaj administrajn laborojn. Kelkaj tamen ne tiom kontentas pri la atingitaj rezultoj, almenaux kompare kun la imagitaj celoj.

Cxu niaj celoj estas tro ambiciaj kompare kun niaj fortoj? Eble jes.

Sed je tiu konstato oni povas reagi plurvoje:

- redukti la celojn;

- klopodi kreskigi la fortojn;

- pli efike ekspluati la havatajn rimedojn.

Kompreneble la plej racia elekto dependas de la konkretaj situacioj. Sed - cxiukaze - cxu ne konvenas iom diskuti pri tio, kiuj estu niaj celoj kaj kiuj estas niaj eblaj rimedoj?

Evidente cxi tie en IPR, internacia gazeto, ni ne povos konsideri cxiujn lokajn situaciojn; tamen ni povas skizi komunajn vojojn, ireblajn de multaj, kvankam per malsamaj ... veturiloj kaj rapidoj.

 

Kiam oni demandas nin pri tio, kiuj estas la cxefaj temoj pri kiuj okupigxas ILEI, ni povas respondi per pli-malpli jena listo:

1) lernejoj, lernomaterialo, ekzamenado, trejnado;

2) komunikiloj, renkontigxoj, varbado de membroj kaj apogoj.

Cxu ni komencu iel analizi almenaux iujn el la cxisupraj temoj?

 

LERNEJOJ

Kiel asocio de “instruistoj” (ankaux se, kiel konate, inter ni cxeestas multaj kaj kapablaj neprofesiaj “instruantoj”), ni ne povas ne alfronti unuarange la temon “lernejoj”.

Kiel sciate, ekde la komenco gxis nun, la Internacia Lingvo estas instruata cxefe ekster lernejoj, en privataj, klubecaj situacioj. Tio kompreneble estis ofte la sola realigebla instruado, sen kiu ni nun simple ne ekzistus kiel e-parolantoj.

Tamen, se esperanto ne eniros la organizojn, kiuj pro sia institucia celo devas instrui al la homoj (t.e. la lernejoj), gxi plu estos konsiderata nur hobio, kaj ne serioza alternativa lingvo.

Memkompreneble, en la 2000-aj jaroj, parolante pri instituciaj instrusistemoj, temas ne nur pri la tradiciaj lernejaj domoj, vizitataj de la infanoj kaj junuloj; temas ankaux pri la novteknologiaj sistemoj, kiuj povas alinstrui hom-amasojn ecx de malproksime, ecx hejme, helpe de komputilaj retoj kaj instru-auxtomatoj.

Cxiukaze, sendepende cxu temas pri tradiciaj lernejoj, pri teleinstruaj sistemoj, aux pri kombinajxo de ambaux, ni instruistoj devas iel okupigxi pri la rolo de esperanto en tiaj precipaj instrumedioj.

Ni travivas fazon, kiam la opinifarantoj klopodas konvinki nin, ke la mondo rapide fandigxas laux moroj kaj kulturoj, cxiam pli parolante kaj kantante la anglan lingvon: tiuj, kiuj ne tuj adaptigxos je tia kodo, rapide perdos sxancojn ludi signifan rolon en la socio.

Cxu vere? Cxu devige? Cxu tia komunika solvo kongruas kun la bazaj principoj (ekzemple la “Homaj Rajtoj”), kiujn cetere ni instruas en la lernejoj kaj universitatoj?

En mondo kie ankoraux vole/nevole la kulturoj kaj lingvoj ankoraux multas, cxu la esperanto-instruistoj ne povas proponi edukmodelojn (alternativajn je la supre menciita), kie la I.L. estu peranto inter egalrajtaj popoloj kaj lingvaj komunumoj?

 

Kion ni povas fari konkrete??

 

1. Cxu ni estas aktuale informitaj pri la eventuala (ecx se tre modesta) cxeesto de esperanto en la lernejoj de nia regiono? Povas temi ecx nur pri vespera libervola grupeto aux pri malregulaj informaj “prelegetoj”, kiujn iuj instruistoj (aux simple esperantistoj) iam arangxas en lerneja medio. Cxu pri tio ekzistas landa listo, cxiujare aktualigata? Cxu la tutmonda interreta pagxaro pri e-lernejoj enhavas kompletajn kaj gxustajn datumojn pri nia regiono?

2. Cxu en niaj propraj lernejoj (aux en la najbaraj lernejoj, se ni ne estas dejxorantaj instruistoj) ni ne povas konsideri la eblecon, trovi konvenan spacon por esperanto, eventuale en aparta eduk-projekto, kiel la legxaro de multaj landoj permesas?

2a. Internacia ekzemplo en tiu direkto estas nia projekto Interkulturo (v. IPR 98/3, pgxj. 3-11). Gxia plano komencis realigxi per la pretigado de lernomaterialoj kaj per jama aligxo de pli ol deko da lernejoj el Argentino, Brazilo, Uzbekujo, Usono, Ukraino, Rumanujo, Jugoslavio, Kroatujo, Albanujo, Italujo.

2b. Krome en pluraj landoj ekzistas aliaj lernejaj projektoj aux instru-eksperimentoj iel koncernantaj esperanton (Ekparoli en AUXstralio, Mondorondo en Usono, Semejo en Brazilo, ktp.). Cxu la esperantistoj konas kaj subtenas tiujn e-lernejojn?

3. La interlerneja projekto Interkulturo bezonas ankaux kontribuon de instruistoj sen lernejaj klasoj, kiuj emas kunlabori en kompilado de informaj slipoj pri sia lando aux regiono. Ankaux por tio jam alvenis deko da sinproponoj, sed ja bonvenos aliaj, por havi en la sliparo cxiujn landojn, kie vivas esperanto-parolantoj.

4. Alia agado, kiun en kelkaj landoj niaj membroj faras en lernejoj, estas arangxado de unuopaj prelegoj (aux prelegaroj) pri la lingvopolitikaj problemoj kaj/aux pri la signifo kaj ecoj de la esperanta propono. Tiaj iniciatoj estas facile arangxeblaj, kaj ili meritas disvastigxon kaj sisteman ripetadon.

 

 

LERNOMATERIALOJ

Se oni komparas (kvalite kaj kvante) la instru-rimedojn je dispono de niaj e-instruistoj kun tiuj troveblaj por la angla lingvo, la kontrasto memorigas nin pri la biblia lukto inter la eta Davido kaj la giganta Goljato. Tamen eble konsolas nin la fakto, ke la regulaj strukturoj de nia lingvo konsistigas fortikan bazon por konstrui efikajn lecionarojn, per kiuj la lernantoj - se lerte gvidataj - povas relative rapide atingi mirindajn komunikajn kapablojn.

Fakte, kiaj estas la lerniloj (manlibroj, auxdvidaj materialoj, vortlibroj, ekzercaroj, ktp.) troveblaj por esperanto en la nuna merkato? Kvankam versxajne ankoraux ne ekzistas sistemaj komparaj studoj por respondi al tiaj demandoj, tamen, se oni simple vizitas la libroservon de Universala Kongreso aux foliumas kompletan librokatalogon, oni facile konstatas rimarkindan malhomogenecon. En iuj landoj uzigxas materialoj iom profesiecaj kaj relative similaj je tiuj por instruado de la aliaj grandaj lingvoj, dum en aliaj mondopartoj troveblas nur imitajxoj de malnovaj gramatikoj pri klasikaj lingvoj. En kiom da kazoj, ekzemple, la lerniloj bazigxas sur scienca komputado de la bezonata vortprovizo por ia celata lernonto-tipo? Kiom da auxtoroj planas sian verkadon, konsiderante la komunikkapablojn, kiujn ili volas akirigi al la kursanoj? Kia estas la kvalito de niaj naciaj kaj internaciaj vortaroj?

Tamen per cxi tiuj miaj komentoj mi neniom celas plendi pri la nuna situacio, kiu rezultas el granda laborado (pasinta kaj nuna) de multaj niaj lingvaj fakuloj kaj instru-praktikantoj. Male, mi volas esprimi la bezonon, ne nur pri nova produktado, sed antaux cxio de scienca analizado, katalogado kaj oportuna diskonigado de la diverstipaj ekzistantaj lernomaterialoj.

Kial ne fondi, eventuale ecx kunlabore kun prilingva instanco kiel la Akademio, ian internacian komisionon kies tasko estos instruike kaj lingvike analizi la ekzistantajn lernilojn (presajn kaj auxdvidajn), kun la celoj:

a) liveri al la instruontoj de la Internacia Lingvo objektivan bazon por elekti instruilojn, bonajn por sia celo;

b) sugesti al la verkontoj de novaj instruiloj, la ecojn posedindajn fare de la novaj materialoj.

Mi kredas ke la unua tasko de asocio kiel ILEI, kiu okupigxas pri instruado de lingvo, estas science informi pri la ekzistantaj rimedoj, ties kvalito kaj fakta uzado.

Krome, ecx se ne estas nia tasko arangxi lingvosciencajn esplorojn pri esperanto, tamen cxu ni, kiaj uzontoj de la lingvosciencaj produktajxoj, ne devas pripensi kaj proponi al la esplorinstitucioj problemojn kaj postulojn de la instrua agado, kiuj bezonas sciencan laboron? Ekzemple cxu esperanto-instruistoj bezonas (kaj eventuale pridisponas) fidindajn oftecajn vortarojn pri nia leksiko, por plani kaj kontroli la vortprovizan evoluon de niaj klasoj?

 

Por hodiaux ni haltu cxi tie, kvankam mi apenaux tusxis iujn el niaj eblaj laborceloj, kaj preskaux neniom ni parolis pri niaj modestaj rimedoj.

Dum la venontaj monatoj ni diskutu pri tiuj kaj aliaj demandoj, klopodante konstrui niajn vojojn ...

Bonan 1999an jaron, kiu - malgraux la onidiroj - ne estas la lasta de nia 20a jarcento!

 

Romo, 1999.01.17