plene kaj idilie ni konferencis

Cxiuj el la kvindek lokoj en la idilie izolita centro Övik estis okupitaj dum nia 29a konferenco komence de auxgusto. Komuna auxtobuso portis cxiun el la UK gxis la konferencejo, 50 km. oriente de Helsinki. La grupo estis negranda, sed tre internacia kun kvar kontinentoj reprezentitaj, ekz.: el Japanio, Koreio, Usono, Argentino, Kostariko, Kubo, Tagxikistano, Makedonio, Bulgario, la orkniaj insuloj kaj Auxstralio.

Dum la malfermo, salutletero kaj pritema artikolo de la prezidanto, Duncan CHARTERS estis lauxt-legitaj. En la enkonduka faka prelego, pri la propra instru-programo, rakontis la italo Carlo BOURLOT, (v. IPR 94/3, p. 21) tusxante iom la konferencan temon 'la propedeuxtika valoro de Esperanto', dum samlandano d-ro Mauxro LA TORRE prelegis pri pedagogia terminologio. Dum tuta vespero ni spektis kaj reagadis al la nova vidbenda kurso Mazi en Gondolando, dum alia cxiu montris siajn elstarajn geografiajn konojn pere de partopreniga kvizo. En la lasta vespero, ni gxuis koncerton prezentita de la malmultaj sed mult-talentaj partoprenintoj de la paralele okazinta Tria Gimnazio de ILEI (pri kio vidu apartan raporton) kune kun auxkcio kaj loterio.

Dum la komitat-kunsidoj la diversaj raportoj estis akceptitaj. Tri estraraj lokoj estis vocxdonendaj, rezultante en du novuloj: Atiljo ORELLANO-ROJAS el Argentino (kiu vojagxos vaste en la venonta jaro, duone en Euxropo, duone en Latin-ameriko) kaj la eldonisto Brucxjo CASINI el Italio.  Nova honora membro de la Ligo farigxas la antauxa prezidanto, Edward SYMOENS. 

Dum la konferenco funkciis libroservo, kie la plej nova eldonajxo de la Ligo estis lancxita, nome la ilustrita porinfana kantlibro de s-ro Jon RŘMMESMO el Norvegio, kies preparlaboroj estis iniciatitaj reage al propono farita en la konferenco de Voss (Norvegio), tri jarojn pli frue.

La bela natura situo kaj atenta prizorgo flanke de la konferenca centro efektive memorigis pri Voss, sed nun kronita per lago-simila maro kiu invitis al remado kaj nagxado. Duontaga ekskurso al la apuda haven-urbo Porvoo inkluzivis interesan fakan viziton al finna lernejo, kiu emfazas metian kaj artan instruadon. Okazis ekzamena sesio kun du sukcesintoj, serio de 10-minutaj prezentoj de konferencanoj kaj model-lecionoj (vidbendaj kaj vivaj) preparitaj por la gimnazianoj. Tiuj montris frapan diversecon en la aliro al uzo de Esperanto por instrui fakajn temojn. Interalie, oni eklernis la finnan lingvon, enkapigis proverbojn kaj rol-ludis pri energi-politiko.

Pluraj bedauxris, ke la anoncita konferenca temo ne ricevis pli da atento. Tamen,  cxi  tiu  iom familieca konferenco lasos belajn memorojn cxe la plimulto de  la  partoprenintoj.  Kiu  estonte  ne rebildigos al si la cxirkaux-fajran kantadon kaj sxercadon en la preskaux nokto-meza krepusko.                                                             
                                                                                             smg