Kukola ovo
Hejmen ] Supren ]

 

Dahlenburg
Chaves
Korelativoj
Mazi
Lingvo-simpligo
Kukola ovo
Notlibro 96/2
El la landoj 96/2
Reagoj 96/2
Leterkesto 96/2
Recenzoj 96/2

El niaj metiejoj

NdlR – Nia redakcio ricevis du plastajn dosierujojn kun manuskriptoj de 70 ekzercoj kompilitaj de Odette Scheidel (Betschdorf, Francio). Jene mi citas el sxia letero: „La ludoj, kiuj estas al vi proponataj estas nur aro da ideoj, kiujn mi kore donacas al vi... La infanoj en Francio lernas 3 gxis 4 lingvojn en la lernejo, sincere, oni ne povas trudi al ili listojn da vortoj, gramatikajxojn ktp. Ili laboras la tutan tagon, do, mi venis al la konkludo: E-o devas igxi plezuro, distro, amuzo. La senditaj ekzercoj konsistas el slipetoj, de-segnajxoj, eltonditaj bildoj, fotoj. Gxuste pro tio nia revuo povas aperigi nur kelkajn tipojn de la ekzercoj.

La unua, simpla ekzerco, kiun ni nun el la ekzercaro prenos nomigxas Kukola ovo: Divenu kiu vorto ne apartenas al la grupo?

 

A 

B

C

D

E

1.

lupeo

mikroskopo

episkopo

binoklo

lenso

2.

jxudo

bokso

amboso

teniso

skermo

3.

orgio

hobojo

klarneto

mandolino

tubjo

4.

rombo

ovalo

cilindro

cirkelo

triangulo

5.

asterisko

komato

punkto

krisigno

apostrofo

6.

karpo

salmo

turdo

tinuso

haringo

7.

cilindro

tiroido

kubo

piramido

konuso

8.

abio

acero

ardezo

kverko

akacio

9.

monedo

emuo

papago

mopso

pingveno

10.

opalo

smeraldo

safiro

rubuso

ametisto

11.

lieno

tibio

tonsilo

miogalo

hepato

12.

gerilo

makako

cximpanzo

gibono

mandrilo

13.

diri

deklami

rakonti

strabi

babili

14.

kuiristo

maristo

aoristo

kukisto

vendisto

15.

dianto

peonio

soleo

siringo

irido

16.

kuiri

baki

agnoski

brogi

spici

17.

turbo

globo

domeno

trogo

sxako

18.

sxipo

boato

pramo

kulo

floso

19.

Tokio

Barcelono

Kairo

Ateno

Varsovio

20.

pizo

kukurbo

kukumo

melongeno

fibolo

21.

kariofilo

dieso

cinamo

muskato

pipro

22.

pasero

fringo

gruzo

kukolo

merlo

23.

daktilo

licxio

frambo

cikado

cidonio

24.

avelo

juglando

pepo

ternukso

kokoso

Solvoj: 1C, 2C, 3A, 4D, 5B, 6C, 7B, 8C, 9D, 10D, 11D, 12A, 13D, 14C, 15C, 16C, 17D, 18D, 19E, 20E, 21B, 22C, 23D, 24C