Leterkesto 96/2
Hejmen ] Supren ]

 

Dahlenburg
Chaves
Korelativoj
Mazi
Lingvo-simpligo
Kukola ovo
Notlibro 96/2
El la landoj 96/2
Reagoj 96/2
Leterkesto 96/2
Recenzoj 96/2

A) „...Al mi placxas la ideo de Hans Fechler, kiu deziras rubrikon kun 3-4-liniaj reagoj de legantoj pri la materialoj de la revuo. Tio mankas. Kial?...

Laux mi la revuo ne devas doni sian spacon por la artikoloj, kiuj ne rilatas al pedagogiaj aferoj. Sed ili regule aperas.... Mi estas kontraux ecx prilingvaj, tro teoriumaj, multpagxaj diskutejoj, tiuj de B. Golden, G. Kurucz, J. Petik, P. Rulofido. La artikoloj estas tre interesaj kaj necesaj, sed ili devas aparteni al cxiuj esperantistoj, ne nur al pedagogoj. Eble por ili tauxgus pli Heroldo aux Esperanto... S-ro Hans Fechler skribas: „estas tre alloga por mi la rubriko El landoj kaj sekcioj”. Mi plene konsentas kun li. La informoj de la rubriko ne nur donas superrigardon, sed ili incitas al imitado de la bonaj aferoj, vokas al kunagado...” 

 Euxgeno S. Perevertajlo, Ab. kesto 140, UZ-700000 Tasxkent, CIS

 

B) „Mi tutkore dankas al vi pro la regula ricevado de IPR, kiu informas min pri la diversaj problemoj de E-instruado, pri la agado de E-instruistoj el la mondo. La revuo helpas al ni, cxar pro la altigxo de la kostoj de eldonado de E-revuoj ni ne plu kapablas aboni ilin. Se viaj financaj rimedoj permesas, mi petas vin sendi gxin dauxre. Mi disdonis la revuon en la tuta lando. Ni promesas informi vin pri nia E-agado, pri niaj spertoj en la instruado de E-o.”

prof. Florica Popa, str. Eroilor 29, ap.7. RO-1900 Timisoara, Rumanio

 

C) „Kiel regula leganto de via periodajxo mi rimarkis, ke gxi ne havas ISSN-numeron. Mi forte rekomendas al vi havigi al vi la tre utilan ISSN-numeron cxe via nacia centro, kiu versxajne trovigxos cxe via nacia cxefa biblioteko. Gxi estas komparebla kun la ISBN-numero por libroj. Nur per tiu numero via periodajxo eniros en la diversajn katalogojn de periodajxoj, bibliografiaj informiloj k.s.

En Germanio mi rimarkis, ke estas tre facile akiri la ISSN-numeron. Ne ekzistas iuj kondicxoj rilate al enhavo, eldonkvanto, aperritmo, amplekso k.s. Oni devas nur sendi po eldono du ekzemplerojn al la germana registra biblioteko en Frankfurt/Main. Sen ISSN-numero via periodajxo restos ekster la profesie registritaj eldonajxoj.

D-ro Detlev Blanke, Otto-Nagel-str. 110. D-12683 Berlin, Germanio

 

D) „En kelkaj revuoj kaj brosxuroj de nia movado mi legis la opinion ke oni devas devigi lernantojn lerni E-on. Tiel oni povus pligrandigi la nombron de parolantoj de nia lingvo, almenaux tia estas la penso de la apogantoj de tiuj cxi arangxoj. Sed mi devas averti vin ke vi , tiel agante, faras la futurajn malamikojn de nia kara lingvo. Se vi nepre devus mangxi prunojn, cxu vi tiukaze sxatus la prunojn? La respondo al la demando estas klara, mi pensas. Versxajne al la plimulto de la lernantoj E-o estos nur ekstra sxargxo. Ili ne havos plezuron, kaj ili malsxatos nian lingvon eterne. Nur kelkaj lernantoj igxos fervoraj anoj de nia movado, sed por ili oni ne bezonas arangxi devigitajn lecionojn, cxar ili versxajne aligxus ankaux sen tiaj arangxoj. Se ni faras la kalkulon, certe la nombro de malamikoj superos la nombron de novaj amikoj, do la supozata profito fakte estos malprofito al nia movado. La apogantoj de tiaj arangxoj forgesas ankaux tion, ke nia movado (ankoraux) ne povas liveri suficxan kvanton de instruistoj de nia lingvo. Komparu la okcentmil lernantojn al la mil aktivaj esperantistoj.

Resume: ni neniam devas devigi aux altrudi nian lingvon al aliaj personoj, cxar tiel ni neniam vere gajnos ilian koron. Ni mem ne devas agi tiel kiel multaj defendantoj de naciaj lingvoj (ekzemple la franca lingvo), ni ne devas uzi iliajn metodojn kiuj fakte estas speco de subpremado.”                       

Frans Cobben, Artilleriestraat 87, NL-4611 GC Bergen op Zoom, Nederlando