Notlibro 95/1
Hejmen ] Supren ]

 

Interlingvistiko
Intervjuo kun Rössler
Pedagogiaj Tagoj
El la landoj 95/1
Vidbendo de IEI
Deviga instruado
Notlibro 95/1
Postparolo 95/1

Rondo Familia

En la lastaj monatoj Rondo Familia, la nova organizajxo por esperantistaj fa­milioj, sukcesis lauxgrade solvi siajn komencajn ekzisto-problemojn.

Nun gxi ekrigardas al la estonteco.

Ni sercxas membrojn. Se vi estas esperantista familio (prefere uzata Esperanton hejme almenaux dum parto de la tempo, almenaux kun parto de la familianoj) anoncu vin! Ni registros vin kaj vi ricevos senpage la kunligan bultenon „Cirkulajxo”. Ne ekzistas membrokotizoj pagendaj, oni nur esprimu la deziron eniri la rondon.

Se vi havas energion kaj ideojn kaj volas labori por Rondo Familia, anoncu vin kiel kandidaton por la estraro de Rondo Familia. La elektoj okazos perposxte dum la venonta somero.

Ni bezonas estraranojn kun sperto pri la movado (tre tauxgas eksaj TEJO-funk­ciuloj) kaj kun intereso pri Esperanto en la cxiutaga vivo.

La adreso de Rondo Familia estas cxe: UEA, Nieuwe Binnenweg, 176, NL-3015, Rotterdam, Nederlando, E-posxto: uea@wammes.erc.eur.nl

 

Renkontigxo de E-Familioj

La 17-a REF okazos inter 5-12 de auxgusto en Tata, Hungario, cxarma, pito­reska eturbo kun monteta cxirkauxajxo 80 km-ojn de Budapesxto.

REF-ejo: junulara kampadejo kun 4- kaj 6-litaj cxambroj sur la bordo de lago. La programeroj estos flekseblaj, dependantaj de la bezonoj kaj la vetero: komuna ludado, kantado, nagxado. Samloke kaj preskaux samtempe (8-15.07.95) okazos Internacia Junulara Semajno kaj Mezeuxropa Junulara Semajno, do estos ankaux komunaj programeroj.

Kotizoj (inkl. la tranoktadon, trifojan mangxon tage kaj programkostojn): por „A”-landoj: 120-170 DEM, por „B”-landoj: 6000-8000 HUF.

Ni atendas la Esperante parolantajn familiojn, parojn kaj tiujn unuopulojn, kiuj volonte okupigxas pri infanoj kaj pretas organizi kaj partopreni programerojn. Pliaj informoj, aligxoj cxe:  Anna Besenyei, Szerémi út 21. IV/20, H-1117 Budapesxto , Tel.: +36-1-626440

Heroldo de Esperanto

La printempa duobla numero de Heroldo de Esperanto enhavas detalan liston de cxiuj plej gravaj feriaj renkontigxoj, seminarioj, internaciaj kursoj, kunvenoj kaj kongresoj, kiuj okazas en Esperanto cxie en la mondo.

La listo por 1995 detaligas datojn, adresojn kaj programojn kaj nombras pli ol 200 arangxojn. Oni povas senpage ricevi la supre menciitan numeron, mendante gxin cxe la redakcio (Via Sandre 15, I-10078 Venaria Reale, Italio).
Kiel konate, Heroldo de Esperanto, fondita en 1920 estas la plej populara gazeto en la Internacia Lingvo kaj estas eldonata de lauxlegxe registrita kultura societo sen profita celo.

                                                  A. Fighiera-Sikorska, redaktorino  

Cxu vi auxdis?

Antauxnelonge aperis la dua eldono de la instrukompleto „Cxu vi auxdis, ke...” verkita de Katalin Smidéliusz.

La instru-kompleto enhavas tekstojn de mezgrada lingvonivelo por evoluigi kaj kontroli la komprenon de 25 E-storioj, auxdeblaj sur la akompana kasedo.

La kompleto acxeteblas en E-libroservoj, en Hungario ili troveblas ankaux en la plej grandaj librovendejoj. La kasedo kaj la libro mendeblas ankaux cxe la auxtorino, kontraux 26 NLG aux por ekssocialismaj landoj kontraux 550 forintoj (inkluzive la sendokostojn):

                           Katalin Smidéliusz, H-9700 Szombathely, Apáczai sétány 10.

 

Komputila matematika instruprogramo

Cxiuj, kiuj havas bazlernejan infanon, konscias pri la neceso de multa ekzer­cado de matematikaj operacioj. Por parkerigi la bazajn operaciojn, la multiplikan tabelon ktp. tre oportunas komputila programo. La eldonejo Peranto aperigis tian instruprogramon sub la nomo Kalkulo bazitan sur Esperanto.

La programo konsistas el du partoj - ekzerca kaj kontrola, kaj scipovas pro­poni taskojn en 5 elekteblaj niveloj, por lernantoj de (elekteblaj) 1-4 klasoj de elementa lernejo. Per gxi estas ekzerceblaj la operacioj adicio, subtraho, multi­pliko, divido kaj kelkaj bazaj frakciaj operacioj. Oni povas difini ankaux la kvan­ton de demandoj, kaj povas savi kaj kompari la diverstagajn rezultojn.

La kontrola parto de la programo pritaksas la respondojn, mezuras la tempon elspezitan por la solvado, kvocienton de la gxustaj respondoj, kuragxigas sol­vantojn.

La klare arangxita menu-sistemo ebligas la tujan komprenadon de la program­funkciado ankaux por komputile komencantoj. Kalkulo senprobleme ludigxas (ja la infanoj konsideras gxin kiel ludo...) en ajna IBM-kongrua komputilo (de XT gxis Pentium) kun ajna monitora sistemo. Gxi povas esti utiligata ankaux de neespe­rantistoj, ja la respondendaj taskoj estas komprenataj de cxiu (ekz. 9*8=72 en cxiu lingvo...)                                                                   

La programo sur disko (5, 1/4 kaj 3, 1/2) estas mendebla kontraux nur 950 HUF (8 $) cxe la eldonanto:                         

                              Peranto Bt, Budapesxto, H-1136, Tátra u. 4.

Retaj kursoj

Laux informo de Derk Ederveen en TEJO Tutmonde (1/1994), nun ekzistas tri enkondukaj korespondaj Esperanto-kursoj en elektronika formo cxe komputilaj retoj en la angla, franca kaj germana.

Entute aligxis dum du kaj duono jaroj pli ol 1.000 komencantoj! Laux TT ili povas dauxrigi la lernadon per elektronika versio de la kurso Gerda malaperis de Claude Piron.

Por pliaj informoj turnu vin al: Derk Ederveen, Fidonet: 2:283/327.7

                                                 Internet: derk@saluton.hacktic.nl

(La rubrikon mi kompilis uzante la artikolojn  de Eventoj. La Red.)