Novaj Cseh
Hejmen ] Supren ]

 

Demandaro
Grazina
Lerni ludante
Cxu vojo irenda
Novaj Cseh
Francio
Germanio

[Supren]

Novaj Cseh-instruistoj

Kadre de la ILEI-Konferenco okazinta en Karlovy Vary (Cxehxio) 5 kandidatoj el 5 landoj ekzamenigxis por esti Cseh-instruistoj. El ili 4 sukcesis: S-ro Bill MAXEY el Usono, S-ino Graina Opulskienė el Litovio, S-ro Thierry SALADIN el Francio kaj S-ino Luz VASQUES SOUO el Hispanio.

Per tio la nombro de diplomitaj Cseh-instruistoj kreskis al 36. Aktuala listo estas havebla cxe Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando, <cseh@iei.nl>.

Atilio ORELLANA ROJAS

<iei001@worldonline.nl>