Okulo
Hejmen ] Supren ]

 

Indigxenaj dialogoj
Fabelkomencoj
Vivu la konflikto!
Interreta instruado
El la landoj 99/4
Urso-kurso
Okulo
Plupo

Ni anoncas la aperon de NOVA LERNILO por la projekto INTERKULTURO:

OKULO

Jen abunde ilustrita internacia lernolibro por junaj komencantoj, kun multaj plenkoloraj bildoj. Celataj estas ne nur "Ok-uloj" - sed "uloj" de ses- gxis dek. La verko estas tute en Esperanto kaj kuragxigas dialogadon pere de simplaj frazoj, tuj de la komenco.

Unuapagxe, oni salutas, tuj renkontante transitivan verbon kaj la akuzativon: "Li salutas min." La kajero enhavas 280 radikojn, el kiuj 40 estas verboj - transitivaj kaj ne, sed precipe konkretaj kaj aktivaj, (preni -on, levi -on, montri -on, porti -on, doni -on al -o ktp) kies signifon infanoj povas bone ekzerci pere de fizikaj movoj.

Ene estas kanto, poemo, modelaj letero kaj ret-letero kaj komenco de bild-stria serio "Mira - aventuroj de detektivo". Oni renkontas diversnaciajn rolulojn, la kontinentojn kaj komputilojn, esencaj partoj de la interkultura projekto. Prononc-helpiloj troveblas.

La 8-forma figuro "Okulo" estas la gvidanto. Aperas ankaux Zumplo: strangforma ekstertera gasto (kun kvar oreloj, kvin kruroj, ses brakoj)

Kajero-fine troveblas alfabeta vortlisto kaj enhav-tabelo de bezonataj vortoj kaj prezentitaj strukturoj. Aperos en la komputila biblioteko de la kvazauxa lernejo "Tibor Sekelj", tabelo kun detala skemo de la libro (gramatiko kaj komunikaj celoj), kune kun suplementaj ekzercoj kaj ideoj por la instruistoj. La libro estas rekomendata kaj speciale verkita por la pli junaj lernantoj en la projekto "Interkulturo".

Okulo, kajero 1, Stefan MacGill, ILEI, Budapest, 1999. Ilustris Mónika Molnár, kun plen-koloraj pagoj. 22cm. 44p. Prezo cxe UEA kaj ILEI: 4,50 EUR. Sesona rabato ekde 3 ekz. La prezo cxe ILEI inkluzivas surfacajn sendokostojn. Cxe UEA aldonu 10%. Lernejoj en la projekto Interkulturo ricevas minimume trionan rabaton (prezo: 3.00 EUR) mendante de ILEI. Trionan rabaton ILEI donas al libroservoj kaj al la propraj sekcioj. Skribaj mendoj: ILEI, pf. 193, HU-1368 Budapest, Hungario. Rete: stefan.macgill@galamb.net