Paca lernejo
Hejmen ] Supren ]

 

Paca lernejo
Lernu ludante 2.
Kion ni bezonas?
Germanaj universitatoj
ILEI en UK
IIK
Konferenco 2000
Interkulturo (Pampaloni)
Interkulturo (Petrovic)
El la landoj 00/3
Bona Amiko
Postparole 00/3

Sabine Trenner:

Vojoj al pli paca lernejo

Cxiam denove pedagogoj kaj lernantoj havas problemojn pro mankanta konflikta kompetenteco. Necesas pedagogiaj konceptoj kaj personoj, kiuj kaze de konflikto kapablas krei pozitivajn konflikto-solvojn. La nuna kontribuo traktas la gxeneralajn antauxkondicxojn kaj necesajn flankajn agadojn, por enkonduki la tielnomitan PEER-MEDIATION (grupana mediaciado aux interperado) en lernejojn. La artikolo ne proponas kompletan koncepton (kiel antauxe planite). Pli detalan priskribon, kiel instali mediaciadon, mi liveros nur en la sekva numero de IPR.

Mediaciado en lernejoj

Kiu tion ne konas: kverelado inter gelernantoj estas interrompita pere de instruisto, tiel evitante plian dangxeron. La kvereluloj – por la momento – ne plu kverelas, pardonpetas duonkore aux punigxas la evidente kulpa persono eble pere de gvidaro de la lernejo. Per tio la incidento lauxforme estas pacigita, sed la baza konflikto, kiu kauxzis la malpacigxon, ofte restas nesolvata. Jen povus helpi mediaciado.

Tiu metodo celas trovi justan kaj realigeblan solvon por la estonteco, dum oni prilaboras la ekzistantan problemon. Cxar la konfliktuloj helpe de mediaciisto ellaboras mem siajn solvojn, ili traktos estonte versxajne serioze la inter-konsentojn. Ekde la fruaj okdekaj jaroj ekzistas en USONO klopodoj enkonduki mediaciadon en lernejoj. Intertempe evoluis largxa pedagogia movado sur tiu kampo kaj miloj da lernejoj enkondukis "peer mediation programs" [Cohen 1995, p. 44]. Intertempe la movado instali tiajn programojn en lernejoj plivastigxis ankaux eksterusone.

Gravege por la lerneja mediaciado estas, ke gxi povas esti uzata kaj de gelernantoj kaj de geinstruistoj. Por instruistoj la perado en konfliktoj ja nepre apartenu al la pedagogia taskaro, sed ofte malpli gravas la lernado de socialaj kompetencoj ol la lernado de (lernej-)faka kompetenco dum ilia kvalifiko.

La rolo de mediaciisto grave diferencas de la tradicia rolo de instruisto, cxar la mediaciisto rajtas nek prijugxi, nek taksi, nek doni solvproponojn.

Cxe "peer mediation" la gelernantoj mem funkcias kiel perantoj. Kungeler-nantoj, kiuj kune havas problemon, povas uzi la servojn de la junaj mediaciistoj. Tiamaniere lernas reguli inter si konfliktojn gejunuloj, kiuj pro sia agxo kaj siaj pli fruaj spertoj kapablas pli bone kompreni siajn samklasanojn ol tion kapablas fari plenkreskuloj. Krome, ili lernas de la "peer mediator" aux "konflikto-piloto" (rekte tradukita el la germana: Konfliktlotse) novajn kompetecojn rilate al konflikta traktado.  

 

 


Celo: kreo de kuna agado estonte, ne pritraktado de la estinteco

 

Enkonduko de "Peer Mediaton Program"

Aliaj, flankaj akompanantaj agadoj en la lernejo necesas, por stabiligi la enkondukon de ia tia programo.

La pedagogia heksagono [laux Faller, 1998]

Tiuj ses elementoj estas memstaraj, do ilin oni unuope prilaboru, sed samtempe ili reciproke influas unu la alian kaj la tutan sistemon lernejan.

Celo estas krei sistemon de konflikta prilaborado, kiu plej atentas la interesojn de cxiuj koncernuloj kaj kiu bazigxas sur metodo de mediaciado. Krome la pozitiva traktado de konfliktoj speciale al gejunuloj kaj infanoj donas potencon, kiun eblas pedagogie uzi.

 

Kial gelernantoj kiel mediaciistoj?

La aliro de "Peer Mediation" ne nur traktas la efikon de la mediacia metodo, sed opinias, ke gelernantoj kiel perantoj havas pli da sukceso cxe siaj samagxanoj, ol ekz. plenkreskuloj. Kial do?

bulletCxu vi opinias, ke la gelernantoj pri ni (kompare al ili pli oldaj pedagogoj kaj instruistoj) pensas, ke ni havu la kompetentecon, iliajn specifajn junulajn problemojn pritrakti kaj vere kompreni? Cxu la gelernantoj opinias, ke ni interesigxas pri iliaj problemoj? Cxu la viktimoj de niaj klopodoj ne pli bone estas komprenataj de samagxuloj, kiuj konas samajn problemojn kaj tial pli facile povas kompreni la konfliktulojn?
bulletLa gelernantoj devas timi, ke ni ne juste povas diferenci inter traktado de konflikto kaj instruado (kaj vere, malfacilas plenumi samtempe du rolojn!), ke ni poste en la instruado ilin maljuste traktas. Ecx niaj asertoj je neuxtraleco vanas. Gelernantoj inter si en tiu rilato povas interagadi sentime.
bulletGelernantoj kiel mediaciistoj povas krei la procedon „tauxga laux la agxo”. Kontrauxe al plenkreskuloj, kiuj devas klopodi ne tro multon postuli de la adeptoj, samagxaj junuloj el propraj spertoj scias, kio estas konvena.
bulletEn la rilato inter instruistoj kaj gelernantoj la unuaj sendube havas la pli fortan pozicion. Ankaux se ili klopodas demeti gxin, ilia profesia rolo tion malebligas. Tiaspeca klara formala maljusteco ne ekzistas inter la gelernantoj. Ni povas esti certaj, ke gelernantoj, kiuj lernis tiun metodon, ne havas intereson, ekzemple per premo atingi potencon super la konfliktemuloj.

Akompanantaj programoj por la socia procezo en klasoj kaj grupoj

La atento de la socia procezo en klasoj kaj lerngrupoj estas la dua elemento de la pedagogia heksagono. Ne suficxas konstati obstaklojn kaj problemojn kaj reagi en unuopaj situacioj. Necesas sisteme kaj prevente prilabori la sociajn procezojn. Per metodoj, ekzercoj, trejnado, kiuj celas la kunan pritakson de socia procezo en la klaso aux grupo. Kiel formi klasan kolektivon? Kiel interagadi? Kion fari kaze de konfliktaj situacioj?

Tiuj demandoj prilaborendas kaj kun la geinstruistaro kaj kun la gelernantoj.

Multaj problemoj estas kauxzitaj ne nur pro infanoj kaj gejunuloj; ilin povas same generi la „sistemo lernejo”. Ni nur pensu pri la kunmetado de novaj klasoj post la baza lernejo, kiam trapasendas por la lernantoj la sojlo al la meza lernejo. Novaj edukaj stiloj, novaj studfakoj, novaj grupoj, novaj roloj en la klaso ... cxio tio sterkas la grundon por postaj konfliktoj en la klasoj.

Cxu jen ne indus pripensi, kiel regule kun la gejunuloj kaj infanoj trejni socialajn kompetencojn? Tio ja sxangxus la atmosferon en la klaso. Kaj fojfoje eble ekaperas cxe la gelernantoj la imago, ke io povus esti alia. Konfliktaj, kverelaj kaj interparolaj kulturoj ne falas de sur la cxielo, cxion tion la koncernaj klasoj mem kreas. Ia tia programo helpu al sin nove formantaj klasoj trovi la propran manieron interrilati. Gxi subtenu la kunkreskadon de la unuopaj klasanoj kreante kunlaboran, konstruivan interagadon. Kondicxo por tio estas, ke kaj la gelernantoj kaj la geinstruistoj konsciigxu pri la specifajxoj en la propra klasa kosmo.

Rekomendendas por instruistoj antauxa partopreno en seminario(j) pri konstruiva konflikto-prilaboro, por ke ili kapablu analizi la problemojn en la klasoj kaj krei la trejnadan programon por la sekva lernojaro.

Elementoj povus esti:

bulletinterkonatigxo;
bulletkunlaboro kaj komunikado;
bulletproblemojn prilabori, peradi en konfliktoj, krei kunajn regulojn;
bullet...

Sociaj lernceloj en la instruado: lerni kvereli

Memoru la bazan tezon por konstruiva konflikta prilaboro: Konflikto estas pozitivajxo, signo, ke io ne plu estas en ordo, ke io devas esti sxangxita. Konstruive trakti konfliktojn signifas pozitive plifortigi la konfliktulojn kaj tiamaniere helpi al ili sin mem ekkoni, do, per atento kaj postulo pedagogie labori.

Aktive auxskulti, sen ataki la alian, pledi por la propraj interesoj sen damagxi al aliulo, havi komprenemon por aliaj pozicioj kaj personoj estas bazaj sociaj kompetencoj, kiujn oni povas eklerni kaj kiuj lernendas.

Ili ne estas unuajxoj en la eduka procedo, sed ili staras en la centro de aktuala lerneja debato. Komuniki, labori en teamoj, toleremo kaj kontaktemo nomigxas la kapabloj, kiujn postulas hodiaux kaj estonte la profesia vivo.

Kiel bazaj formoj de lernado staru:

bulletprojektorientita lernado;
bulletagadorientita lernado;
bulletlerni en grupoj: kunlabora kaj socia lernado.

Trejnado de instruistoj

Estas konate, ke dum konfliktoj ne nur la koncernuloj envolvigxas, sed same la spektantoj kaj perantoj. Tio speciale validas por pedagogoj. Problemoj kaj intervenoj en klasoj aux grupoj kauxzigxas pro la plej diversaj kialoj. Cxu tiuj malfacilajxoj facile solvigxas aux cxu ili restas eternaj gxenajxoj, dependas de la konduto de la instruisto. La "klason gvida kompetenteco" de la unuopa instruisto estas gravega faktoro por sxangxo de la konflikta kulturo en la lernejo kaj briko por krei sistemon de konstruiva konflikto-prilaboro.

Konfliktojn frue ekkoni, ilin por lerni uzi, la konfliktulojn envolvi en la solvprocezon, interkonsenti pri reguloj kun la klaso, kaj helpi ilin realigi, la socian procezon de la klaso konscie stiri, trejnadojn kaj instruadojn pri bazaj komunikaj kapabloj kaj socia kompetenco gvidi, en tiu tuta procezo bone kunlabori kun gekolegoj: cxiujn tiujn kapablojn kaj teknikojn necesas lerni. Gxis nun ili tro malofte rolas en la "instruista bredado".

Kiuj unuopaj perendaj scioj jen bezonendas dependas de la antauxaj spertoj kaj konoj de la unuopaj pedagogoj, cxu oni trejnas instruistojn nur de unu lernejo aux el diversaj lernejoj, kiujn programojn ili volas instali en la lernejo, kiom da tempo oni havas ktp. Perataj enhavoj en tiaj trejnadoj povus esti:

bulletrolo kiel instruisto kaj kiel mediaciisto;
bulletanalizo kaj pritaksado de situacioj;
bulletmempercepto;
bulletkomunikadaj bazaj teknikoj,
bulletprocedoj en grupoj;
bulletroloj kaj funkcioj en grupoj;
bulletkreado de teamo;
bulletanalizi kaj prilabori konfliktojn;
bullet...

Ne konvenas al mi jen doni kompletan superrigardon pri la prilaborenda kaj studenda temaro, mi nur volas atentigi, ke ne funkcias instali ion, kio estas komprenita nur per la kapo. Ke necesas por cxiu mem ekkoni siajn limojn, timojn kaj dubojn pri la diversaj roloj kaj postuloj por poste peri scion en konfliktoj.

Malfermi la lernejon

Kreu pontojn por ke la vivo povu eniri la lernejon! Multaj konfliktoj havas sian devenon en la socia, loka, familia cxirkauxo. Sed ili montras siajn efikojn en lernejo kaj tie devas esti prilaboritaj. Ofte montrigxas, ke la institucio, lernejo tiujn postulojn ne povas plenumi. Necesas tiam kunlabori kun aliaj institucioj kiel urba oficejo pri junularaj aferoj, psikologia servo por lernejoj, polico ...

Nu, bedauxrinde en akrigitaj konfliktoj ne estas tempo longe "diplomate" diskuti pri sferoj de kompetenteco inter la unuopaj institucioj. Agendas rapide kaj tuj. Tial havas sencon en "pli trankvilaj tempoj" kontinue krei kunlaborajn strukturojn. Kaze de krizo klaras tiam, kies sferon koncernas la konflikto kaj de kiu (institucio) oni povas atendi rapidan helpon kaj subtenon.

Ne nur dum akutaj intervenoj konvenas tiu kunlaboro, sed ankaux por preventaj agadoj kadre kaj eksterkadre de la lernejo. Nomita jen estu nur la ilo de "ronda tablo" kie kunvenas institucioj, kiuj iel laboras kun gejunuloj kaj infanoj. Per tio eblas ekkoni aperontajn problemojn frue, intersxangxi spertojn kaj oni povas survojigi kunajn, preventajn agadojn en la urbdistrikto, en la urbo, en la regiono.

Preventado kaj lerneja programo

Ligi la diversajn elementojn de konstruiva konfliktprilaboro al sistemo kaj gxin firme ankri en la lerneja kulturo estas cxefa tenoro de la sesa elemento de la heksagono por pacigita lernejo.

Longtempecon kaj kontinuecon en la konflikta kulturo oni atingas nur se tiuj elementoj estos realigitaj en la lerneja organizado. Kompreneble ne suficxas havi nur la bonan ideon fari tian projekton. Por kontinueco kaj dauxreco gravas envolvi cxiujn kolegojn, personojn kaj grupojn de la lernejo. Tiuj procezoj postulas tempon kaj ne malofte estas penaj.

Kelkaj bariloj aperas, kiuj naskigxas el la lerneja konstelacio de diversaj roloj de unuopaj iniciantoj de tiaj programoj. Povas malhelpi malnovaj konfliktoj en la kolegaro, ne klara disdivido de kompetentecoj, necertaj opinioj de la lerneja estraro ktp. ...

Kontinueco signifas, dauxre flegi la projekton, gxin plifirmigi per pluaj flankaj agadoj. Jen povus stari ekzemple regulaj kursoj (dum pluraj jaroj) por instruistoj por trejni socialan lernadon; eduko de lernantoj por esti mediaciisto, dum la sekvaj jaroj regule novajn eduki; iniciati projektojn kiuj pritraktas interkulturan lernadon (ekz. kun intersxangxoj dum la sekvaj jaroj); enkonduko de grupigaj semajnfinoj por nove kunmetitaj grupoj ...

Prilaborado de konfliktoj estas tasko, kiu postulas de la lernejoj pli kaj pli da atento. Temas pri la evoluo de nova konflikta kulturo – ankaux inter la instruistaro. Tial havas sencon, konsideri ankaux pri tiu fakto kaj tiun dauxre prilabori. Kiaforme kaj kiomgrade tio okazas, dependas de la unika situacio de la lernejo.

Suficxas la seka teorio! La skribota kontribuo por la sekva IPR traktos unu el la konceptoj por eduki konfliktajn perantojn. Por doni al vi jam antauxe la guston, mi invitas vin elprovi jam nun la proponitajn ekzercojn. Ek, ni praktiku!

Grupo estas grupo, se gxi kiel grupo kunlaboras

Tiu cxi ekzerco tauxgas por montri kiom malfacilas kunlabori, se oni ne atentas la aliajn. Gxi same povas tauxgi kiel varmigilo (en la komenco de seminario, instruhoro) aux kiel vekilo:

         partoprenantoj: almenaux du;

         agxo: ekde dek jaroj;

         tempo: 5 – 20 minutoj.

Kreu unue parojn. Tiuj sidu dorson cxe dorso sur planko. Ili interkrucigu la brakojn kaj provu kune levi sin. Post iom da klopodoj tio versxajne funkcias. Post la unua sukceso la grupo pligrandigxas al tri personoj. Sama tasko, sama proceduro. Cxiam aldonu kroman personon. Cxu sukcesos, ke la tuta grupo kune ekstaru?

§       Kiom bone la korpajn signalojn kaj movojn de la aliaj vi kaptis kaj uzis por via planita movigo?

§       Cxu malfacilis por vi esti en harmonio kun aliaj kaj integri novajn personojn?

§       Pro kio vi finfine sukcesis solvi la taskon?

§       Kio helpis?

§       Kion vi devis fari por ne malhelpi al aliaj?

§       Kion vi povis akcepti, kion faris aliaj kun vi?

§       Kiom da forto vi devis uzi?

§       Kiel vi pritaksas vian grupan kunagadon?

Kroma ekzerco, kiu trejnas la sentemon por aliaj personoj, estas jena:

         partoprenantoj: almenaux du

         agxo: ekde ok jaroj

         tempo: 10 – 15 minutoj

La partoprenantoj staru pare (lauxeble la paroj estu samaltaj), vid-al-vide je distanco de braka longeco. La gamboj estu iom disigitaj. Ambaux levu la manojn je alteco de sxultroj kaj metu la manplatojn kontraux la manplatoj de la partnero (dekstran manon kontraux la maldekstra de la partnero kaj inverse). Eku atenta ludo, kies evidenta celo estas, la partneron elekvilibrigi per pusxado, sxovado, cedado, rezistado, ... Dume spertigxas multaj diversaj perceptoj de la korpaj movoj. Se la partnero perdas la ekvilibron, sxangxas la staron de la gamboj aux se aliaj korpaj partoj krom la manoj pusxigxas/tusxigxas, intervenu la ludon. Reiru al la baza pozicio kaj rekomencu!

Ofte komence oni uzas premon kaj forton. Tial post la unua provo konsilendas, ke ili kun malpli da forto kaj pli da sentemo por si mem kaj por la partnero denove provu.

bulletKiel vi spertis la propran korpon?
bulletKiel vi sentis la korpon de la partnero?
bulletKion vi elprovis krom perfortaj agoj kaj kiujn efikojn vi rikoltis?
bulletKiujn efikojn vi spertis dum la kunagado?
bullet 

Literaturo

Cohen, Richard: Students Resolving Conflict. Peer Mediation in Schools. Glenview, Good Year Books, 1995

Faller, F./Kerntke, W./Wackermann, M.: Konflikte selber lösen. Mediation für Schule und Jugendarbeit. Mühlheim/Ruhr, Verlag an der Ruhr, 1996

Faller, K.: Mediation in der pädagi-gischen Arbeit. Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Jugend-arbeit. Mühlheim/Ruhr, Verlag an der Ruhr, 1998

Hagedorn, O.: Konfliktlotsen. Lehrer und Schüler lernen die Vermittlung im Konflikt. Stuttgart, Klett, 1995

Walker, J.: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule. Frankfurt/M., Cornelsen Scriptor, 1995

Walker, J.: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I. Frankfurt/M., Cornelsen Scriptor, 1995