Reagoj 96/4
Hejmen ] Supren ]

 

Analizado de IPR
El la landoj 96/4
Pestalozzi
Survoje al...
Konferenca Regularo
Usonaj lernejoj
Pasporto
Recenzoj 96/4
Reagoj 96/4
Ni kondolencas
Financa raporto

30-a ILEI-Konferenco – en IPR 3/96

Dum la ILEI-Konferenco post “C”-Seminario, kiun partoprenis 11 personoj el 10 landoj okazis diplomiga ekzameno por Cseh-metoda instruado. Sukcesis jenaj personoj: Jennifer Bishop (Auxstralio), Katarina Bodanarová (Slovakio), Lencxe Efremova (Makedonio), Ampomah Badu Frempong (Ganao), Henriel Fidilao (Madagaskaro), Terezja Kapista (Jugoslavio), Kokou Sagabadjelou (Togolando), Paulina Danute Vidrinskiene (Litovio), Arnold Viktor (Usono) kaj Hans ten Hagen (Nederlando).

Al la diplomitaj Cseh-instruistoj - nome de IEI Instrua Fako - mi deziras sukcesplenan uzon de la Cseh-metodo. Samtempe mi informas organizantojn de diversaj internaciaj E-arangxoj, ke sur la listo de diplomitaj Cseh-instruistoj estas 35 personoj el 22 landoj kaj 5 kontinentoj. La listo kun la adresoj estas ricevebla cxe IEI, do bonvolu profiti gxin.                Mila van der Horst-Kolinska

 

Macioszek, MacGill, Nilsson – en IPR 3/96

[...] Interese, vere interese, legi tiel diversajn reagojn (al Georgo Macioszek, IPR 96/2· 11). Placxas la pledo por tolero. Estas evidente ke kritiko estu pozitiva. Cxiu ja parolas laux sia kapablo, laux sia klero aux malklero. Oni ne volas kritiki la erarojn de komencantoj, sed korekti ilin. Oni ne emu malestimi eternajn komencantojn; sendube ili havas siajn kialojn kaj kauxzojn. Sed kontraux eternkomencanteco mi inklinas plendi, denunci gxin kiel misan mensostaton, kiel indiferentecon.

La 3-an reaginton mi atentigus pri tio, ke sekvanto estas persono; ke genro estas gramatika termino kiu ne tauxgas por "homoj de ambaux seksoj"; ke artikolo estas superflua en dum la jaroj; sed precipe mi deziras trankviligi lin: li rajtas diri ne nur remi sur lago aux kanalo, sed ankaux remi en boato; krome, li ja cxiam povas anstatauxigi la prepozicion per eksprepozitiva finajxo, do jen: remi boaton.

(Ne)transitiveco estas afero de semantiko, kaj iafoje de stilo, pli ol de gramatiko. Komparu: li batas sian edzinon, siajn infanojn; lia koro forte batas; la verbo estas jen tr. jen ntr.

Al Stefan mi dirus: Jes, kompreneble oni iagrade allasu tiajn artikolojn. Cxi-kaze, la enkonduka kaj praviga antauxparolo facile akceptigas la (esceptan) decidon de la Redakcio. Oni ne cxiam konsentu pri la enhavo. Ankaux artikoleto pri merita esperantisto (IPR 96/3· 5) estas bonvena, ecx por kiu ne volas alpreni sxulcajn preferojn. Gxi neniun devigas imiti plumpan "estas gardanta" por diri nenion pli ol "gardas".

Permesu tamen alarmi pri eraro, kiu ne estas rara. Mi renkontis gxin cxe pluraj bonaj verkistoj. Mi trovis gxin ankaux en Monato, el la plumo de i.a. Simono Pejno (kvankam li posedas Cxapelilon). La regulo pri "la akuzativo post kiel” ne validas universale. KIEL estas plurfunkcia vorto. Iom da distingokapablo estas do necesa. Oni elektis lin prezidanto / kiel prezidanton. Mi konsideras lin amiko / kíel amikon. Li uzis tondilon kiel ponardon.

Cxu predikativo, cxu adjekto, la kielajxo koncernas la verbon: ekzistas firma rilato inter la verbo kaj la fraz-elemento komencita per KIEL.

Nun mi stumblis pro la aludita eraro ankaux en la bonega kaj ege interesa kontribuo de Bertil Nilsson (IPR 96/3· 33): Tiu komitato "enhavis sendube talentajn homojn kaj ecx korifeojn kiel ekzemple la inteligentan, energian kaj respektatan de Beaufront". Tio ne povas esti preseraro, cxar tiel malice insista la preskoboldo ne estas. Cxi tie ni certe havas antaux ni "ekzemplodonan KIEL", cxiam sen akuzativo! B.N. volas doni ekzemplon de korifeo: la inteligenta, energia kaj respektata dB. Cxi tie ja temas ne pri predikativo, frazparto kiu dependas de la verbo, sed pri simpla ekzemplo, nura ilustro. [...]

Neniu gramatiko povas antauxvidi cxion. La lingvo tamen devas priskribi realajn situaciojn. Cxu do povus ekzisti reguloj sen escepto? E-o havas nominativon kaj akuzativon. La predikativo (cxu subjekta, cxu objekta) trovigxas en nominativo (krom post kiel, kiu postulas diferencigon). Imagu nigraharan virinon. Sen via scio sxi farbas la harojn. Nun ili estas blondaj. Do: Mi konas virinon nigraharan. - Sxi farbis la (nigrajn) harojn blondaj. - Mi preferis sxin nigra. - Blonda mi ne rekonis sxin. En tiu lasta frazo blonda ne rilatas al mi sed al sxin, tamen gxi ne prenas finajxon. [...]                                          Christian Declerck, Antverpeno

 

Viglas la movado en Katalunio – en IPR 3/96

Mi gxuis legante la 3/96. Nenio estis neatentinda. Ekde la sekretariaj informoj (M.B.); artikoloj pri Freinet kaj Sxulco; kaj aliaj pedagogiaj informoj gxis ... El landoj kaj sekcioj... kaj la bonegaj reagoj trafegaj... subskribindaj! Gratulojn kaj dankon. Tamen... pri la viglanta movado en Katalunio... mi devus klarigi ion kaj ankaux pliampleksigi. Vere kiu unue planis la vojagxon de la geinstruistoj el Brazilo estis la Kataluna Esperanto Asocio (KEA). Ne tro gravas la miskomprenoj okazitaj, sed krome ili estis en urbo Mataró (kie mi povis dum tagmangxo bone paroli kun la geparoj Aristóphio Alves Filho kaj Núbia Alves ankaux pri IPR!). Sed precipe rimarkinda estis ilia instruado en urbo Sabadell. La kurson en Centro de Esperanto Sabadell sekvis 10 infanoj. Kaj la afero, ligita kun akceptado de infanoj el Bosnio, disvastigita, implikis najbarajn vilagxojn kaj la novajxoj estis publikigitaj en multaj jxurnaloj kaj aperis en Kataluna Televido. Fine KEA preparis la dauxrigon de la vojagxo al Euxskio por la geinstruistoj.

Ekde la 15-a gxis la 25-a de auxgusto okazis en Prades (Francio) la kutima (ekde 1968) Kataluna Somera Universitato - kun cxi-jara novajxo inkludi en la vasta programo “Enkonduko al E-o” gvidata de Doktorino pri kibernetiko Neus Moly kaj edza helpo de Ramón Perera[...] Entute 14 junaj kaj mezagxaj gelernantoj sekvis la kurson inter kiuj ne mankis du profesoroj el la sama universitato. La novajxo aperis ankaux en Kataluna Televido kaj kelkaj personoj estis intervjuataj en radio elsendoj.                                                       

Lluís Armadans i Marfá , pl. Sagrada Familia, 4, 4t, 3.a, ES-08013 Barcelona, Katalunio, T. 93-4579644