Reprezentantoj
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

REPREZENTANTOJ de ILEI

En sekvaj landoj ne ekzistas formala sekcio sed tamen reprezentantoj.


Armenio: Lida ELBAKJAN, Moldovakan 26/2, kv.52, AM-375062 Erevan, Lidaelb@yahoo.com

Barato/Hinda Unio: Venkatesh REDDY, No. 216, Off Main Road, Whitefield, Bangalore 66, Karnataka, esperovr@yahoo.co.in

Britio: Elizabeth STANLEY, Frome House, Frome Gardens, Stroud, Glos. GL5 4LE, elistaros@hotmail.com

Bulgario: Mariana GENCHEVA, Targovska 95, BG-5180 Polski Trambesh, maries972@yahoo.com

C'ilio: Héctor CAMPOS GREZ, Casilla 903, CL-3340000 Curico, hecg@uea.org

Ganao: Alfred Kobina ARTHUR, P.O. Box TS 404, Teshie Accra, abaako43@yahoo.com

Islando: Loftur MELBERG Sigurjónsson, Traðarberg 13, IS-221 Hafnarfjörður, lofturmsig@yahoo.de

Israelo: Gian Piero SAVIO, 13/4 Menora-str. IL-53490 Givatajim, saviogp@zahav.net.il

Kongo DR: Viktor LUKOLAMA LUFIMPU, c/o Mampuya Diakiese, B.P. 7598, CILU, Kinshasa 1, kekcd@yahoo.fr

Nov-Zelando: Gwenda SUTTON, 12C Herbert Gardens, 186 The Terrace, NZ-6001 Wellington 1, gwenda.s@ihug.co.nz

Pakistano: Adeel Mahmood BUTT, Ward No. 11, near M.C. High School, PK-39100 Nankana Sahib, adeelbutt84@gmail.com

Slovakio: Magdaléna FEIFIČOVÁ „Fejfi”, Bernolákova 25/5, SK-010 01 Žilina, ilei.oficejo@gmail.com>

Urugvajo: Sonia RISSO, Pascual Costa 3253 Apto 1215, UY-11700 Montevideo, sonry@adinet.com.uy