Rezolucio 2001
Hejmen ] Supren ]

 

El la landoj 00/3
ILEI dum UK
IIK 2001
Interkulturo
Potenco al la lernanto
edukado.net
Al lingva demokratio
Konferenco 2001
Rezolucio 2001
Financoj
Konferencaj impresoj
Novaj estraranoj

Rezolucio de la 35-a Konferenco de ILEI

 

La 35-a ILEI-Konferenco, sesiinte en Lovran, Kroatio, de la 28-a de junio gxis la 4-a de auxgusto 2001, pri la temo "Dialogo al plifortigo de Esperanto-instruado kaj interkultura edukado",

 

Rimarkinte la gravecon de la konferencoj por plia evoluo de la instruagado kiel kontribuo al la celoj de internaciaj organizajxoj kiel Unesko,

Konsiderante ke la gxenerala temo de la konferenco plene kongruas kun la streboj de ILEI pruvi la utilecon de Esperanto kiel interkultura vehiklo,

Atentigas, ke Esperanto estas efika perilo al dialogo kaj interkultura edukado garantianta reciprokan respekton al lingvaj rajtoj.

 

Sekve

La Konferenco invitas la landajn sekciojn de ILEI, landajn asociojn de UEA kaj TEJO-sekciojn, kunlabori por plua efektivigo de la celoj plifortigi la instruan kaj edukan agadon per la diversaj edukaj projektoj lige al Unesko kaj aliaj kulturklerigaj organizajxoj[1].


horizontal rule

[1] Komento por interna uzo de ILEI: La Konferenco alvokas la instruantojn de Esperanto levi sian agadon al profesieca nivelo partoprenante en trejnaj kursoj kaj ekzamenoj.