Seminarioj
Hejmen ] Supren ]

 

Konferenco 99
Rezolucio 99
Komitatkunsido
Biografio de Boo Mee
Kvazaulernejo
Seminarioj
El la landoj 99/3
Eseo lauxtlegita
Lingvaj ludoj
El niaj metiejoj 99/3
Nian karan...
Propedeutiko
Notlibro 99/3
Urso-kurso
Kvarteto

Ulrich Matthias

Instruistaj seminarioj cxe popolaj altlernejoj  

Valoraj instigoj

Ofertante Esperanto-kursojn cxe popolaj altlernejoj, mi jam ofte ricevis invitojn al instruistaj seminarioj. Tamen, kiel multe okupita homo, mi kutimis neglekti ilin. Sed kiam la cxefino de la popola altlernejo en Hanau pretis akcepti Esperanto-kurson nur sub la kondicxo, ke mi partoprenos en enkonduka seminario por lingvoinstruistoj, mi fine cedis kaj aligxis. La seminario okazis dum du semajnfinoj en Gelnhausen, kaj la popola altlernejo transprenis cxiujn kostojn inkluzive de tranoktoj kaj mangxoj escepte de dufoje 50 DEM. Kaj efektive mi ne pentis mian partoprenon.

Konversacia ludo: Cocktailparty

En la seminarioj unu el la du gvidantoj, Rainer Helling-Thiele, instruis al ni la svedan lingvon en moderna, modela maniero. Oni komencis per tio, ke cxiuj ekstaris kaj cxirkauxiris, salutante unu la alian en la cellingvo. ("Saluton! Mi estas Rainer. Gxis!") Tiu cxi simplega ludo, kiu en la germana (?) nomigxas Cocktailparty, ripetigxis de tempo al tempo, post kiam oni lernis ion novan. Helpe de kartoj, sur kiuj estis gluitaj eltrancxajxoj el prospektoj de supermerkatoj, ni parolis pri sxatataj mangxoj kaj trinkajxoj ("Cxu vi sxatas karotojn?"), kaj helpe de malplenaj kartoj Rainer instruis al ni la nombrojn ("Cxu vi povas desegni 'unu'? ... Kiu volas havi 'unu'? ... Mi havas 'unu'. Kion vi havas? ... Cxu ni sxangxu la kartojn?" ktp.) Post trifoje 30 minutoj, en la Cocktailparty jam abundis la babilado: "Saluton! Mi estas Uli. Kiu vi estas? El kiu lando vi venas? Kie vi logxas? Kie vi naskigxis? Kie vi laboras? Kiujn lingvojn vi parolas? Cxu vi sxatas katnutrajxon?" ktp. La lernantoj (t.e. ni) unuanime konsentis, ke tiamaniere ni vere sxatus lerni la svedan.

Bazaj reguloj

Kvankam ni ne multe teoriumis, ni tamen notis diversajn "bazajn regulojn" por la lingvoinstruado, ekzemple la jenajn:

La kursanoj sidu en cirklo; ili ne havu fiksan sidlokon, sed ankaux movigxu; la instruado okazu lauxeble nur en la cellingvo, la kursanoj kiel eble plej multe parolu, la instruisto nur malmulte korektu. Rainer ecx korektis la kursanojn cxiam nur de malantauxe, metante sian manon sur ilian sxultron (kio por mi montrigxis malfacile praktikebla).  

Esperanto-kurseto

Fine de la unua semajnfino niaj gegvidantoj proponis, ke nun kelkaj seminarianoj gvidu kurseton de sia lingvo. Tuj mi deklaris min preta instrueti Esperanton, dum alia viro decidis oferti kurseton de la hispana. Je mia surprizo pli ol duono de la 20 aliaj seminarianoj (aux, pli precize, seminarianinoj, cxar krom ni du cxiuj estis virinoj) volis elekti Esperanton; nur danke al la peto de Rainer ("Ne iru cxiuj al la Esperanto-kurso!") ni fine sukcesis formi du preskaux same grandajn grupojn. Kvankam montrigxis ege malfacile imiti la bonegan instruadon de Rainer (kiu ofte intervenis en la Esperanto-instruado por atentigi min pri eraroj), la lernantoj ege gxuis la kurson. Mi lernis cxefe, ke en unulingva kurso por komencantoj oni ne klarigu per vortoj, sed aktoru, cxar nur tiam oni estas komprenata.

Plia seminario en Frankfurto

Surbaze de la pozitivaj spertoj el Gelnhausen, mi aligxis ankaux al la unua semajnfino de la instruista kurso de la popola altlernejo en Frankfurto. Tie la partoprenantaro estis simila al tiu en Gelnhausen (temis cxefe pri instruistinoj de latinidaj lingvoj, cxar instruistojn de la angla oni ne invitis), sed anstataux la svedan oni instruis tie la finnan. Kaj cxio estis malpli perfekta, sur malpli alta nivelo.

Komparo de lernolibroj

En Frankfurto ni jam dum tiu unua semajfino unue en grupetoj kaj poste en la granda rondo komparis diversajn lernolibrojn. Kiel Esperanto-lernilon la popola altlernejo posedis nur (aux ecx?) "Tesi, la testudo". Kvankam mi iom hontis pro gxia mizera aspekto kompare kun la plej modernaj lernolibroj de la franca aux itala, mi klopodis dum la prezentado elstarigi kelkajn pozitivajn flankojn de gxi.  

En la dua semajnfino en Gelnhausen la aliaj kursanoj jam bonvenigis min per "Saluton!". Ankaux tie mi havis la okazon prezenti lernolibrojn de Esperanto, sed tien mi mem kunportis ilin. Tre pozitivan resonon trovis tie la kolora bildvortaro "Mil unuaj vortoj en Esperanto". Gxi estas ne nur same bela kaj bonkvalita kiel gxiaj nacilingvaj ekvivalentoj, sed ankaux ege bone tauxgas por instruado laux modernaj, konversaciaj metodoj.

Diskonigi Esperanton

Resume, mi travivis entute tri belegajn semajnfinojn, el kiuj mi povis cxerpi multajn valorajn instigojn por mia Esperanto-instruado. Kaj plie, en la seminarioj mi bonege povis diskonigi Esperanton. En Gelnhausen unu partoprenantino tuj acxetis de mi cxiujn kvar lernolibrojn, kiujn mi kunportis; alia sendis al mi poste retleteron kun multaj Esperantaj frazoj, kaj tria rakontis, ke inter la du semajnfinoj sxi jam interesigis amikinon pri nia lingvo. Certe mi ankaux estonte ankoraux partoprenos en tiaj seminarioj, kiujn preskaux cxiu popola altlernejo ofertas al siaj instruistoj - kaj, se restas liberaj lokoj, kontraux kompleta repago de la kostoj ecx al cxiu ajn interesato.                             (el Esperanto aktuell 8/98)

Ulrich Matthias, Ohmstr. 13, DE-65199 Wiesbaden, Tel. 0611-46 67 12, rete: Ulrich.Matthias@t-online.de