Tilleux-Craenhals
Hejmen ] Supren ]

 

Kion fari
Tilleux-Craenhals
Bo Sandelin
Sinsekvo
El la landoj 99/1
Notlibro 99/1
Bosnio-Francio
Kooperativa lernado

Ghislaine Tilleux-Craenhals

Socia kaj psikologia evoluo de la rilatoj inter gelernantoj kaj geinstruistoj en la fino de la dudeka jarcento

prelego dum la ILEI- konferenco en Montpeliero, la 13-an de auxgusto 1998

 

Iu belga pedagogo, Philippe MEIRIEU proponis antaux kelkaj jaroj novajn metodojn, aprezatajn en la altaj sferoj de la lerneja edukado. Tiu profesoro decidis renkonti la studentojn kiuj uzas liajn metodojn por konstati konkrete kiel cxio funkcias, kaj precipe tiujn kiuj renkontas lernproblemojn.

En tiu sperto, li faris malkovrojn ne nur pri la konkreta aplikado de la uzitaj metodoj, sed precipe pri iu alia aspekto ne antauxvidita. Cxar sur tiu cxi tereno, ne multe gravas cxu temas pri instruado de la fremdaj lingvoj aux de matematiko aux de sciencoj ... gravas la sinteno de la studentoj, gxenerale, en iu ajn lernejo. Tiu sinteno estas spertata de la geinstruistoj, je cxiuj niveloj en bazaj kaj mezaj lernejoj. Philippe MEIRIEU ne povis antauximagi kiamaniere studentoj vivas en angorega situacio, cxu ekonomika, cxu socia, cxu psikologia. Li vidis tiujn junajn homojn, vivantajn en la lernejo kvazaux ili estus en iu rifugxkampejo kaj entute ne kontentaj eklerni ion en tiu ejo.

La misio nuntempa de la lernejo igxas multe pli komplika ol antaux kelkaj jaroj. Kial? La gejunuloj sentas sin „sen radikoj”, cxar ili unue ne plu povas, kiel antauxe antauxvidi eblecon al facila profesio post la fino de la studado, kaj due cxar ili ne plu posedas la bazajn, elementajn sintenojn kiuj permesas esti, tute simple, en la situacio de lernanto, (t.e. de tiu kiu lernas tio estante evidenta por ni sed ne por ili!) Tio postulas klarigon. Antaux 20 aux 30 jaroj, kiam instruisto eniris „sian” klascxambron, li eniris lokon kun socio jam preta por lin akcepti, alkutimigxinta jam al la klare difinitaj roloj, kaj de la lernanto, kaj de la instruisto. Ecx antaux ol iri al la lernejo, oni ekestis jam bona lernanto. Oni sciis kiun sintenon havi: kiamaniere rigardi la geinstruistojn, samtempe malfermata, por ne aspekti hipokritulo kaj samtempe ne tro longe aux insisteme por ne aspekti insolentulo. Memkompreneble, regule fari hejmtaskojn, lerni la lecionojn aux almenaux simuli ilin bone koni, esti gxentila, k.t.p. estis tute normala afero! Tradicie do ekzistis sistemo implicite agnoskata, ecx se la violento cxeestis jam en la lerneja sfero cxar gxi ekzistis, suficxe tolerata, en iuj specifaj ejoj, lokoj, momentoj, dum la lerneja periodo sub iuj formoj de petolado.

Nuntempe la situacio estas jena: enirante la klascxambron, li komencas preskaux cxiutagan batalon. La instruisto devas preskaux trudi sin, esti forta, sukcesi konvinki, persvadi la gelernantojn pri la grava valoro de la kurso! La tuta teksto koncernas, tio estas evidenta, la inan formon, despli ke pli ol la duono de la instruistaro estas ina. £i do eventuale devas esti kapabla maldungi, eksigi, neuxtraligi la gxenantojn ... cxu ili estas 6, 12, 18 aux 20 jaragxaj! En la klaso la instruisto aux instruistino devas starigi kvazaux novan lernejan legxon, cxar la antauxa dispecigxis kaj entute ne plu ekzistas.

La rezulto estas do, ke la instruistoj ne plu estas nur distribuantoj de scioj. Ili devas esti samtempe - kaj antaux cxio - veraj konstruantoj de la lerneja sfero, pere de novaj reguloj. En cxiu momento la instruisto devas negoci la eblecon de la instruado mem. Kiam li skribas sur tabulo, turnante la dorson al la klaso, flugas en la aero kretoj ... Tial tiu profesio estas tre malfacila... Ecx la gepatroj de la gelernantoj pli kaj pli rajtigas la sintenon de siaj infanoj ecx kiam gxi estas tute fia kontraux la instruistoj: anstataux apogi ili malsubtenas la instruistaron. La socia agnosko de la profesio de la instruistoj, en nia lando, Belgio malgrandigxas, la socia respekto mankas. Tio respeguligxas cxe la gelernantoj. Pli kaj pli, nur la studentoj kiuj malsukcesis en aliaj studoj komencas la instruistan fakon! La salajroj malaltaj ankaux ne allogas la gejunulojn.

Dum tiuj cxi lastaj monatoj televidaj elsendoj montris, kiam en nia lando iu instruistino estis atakata surstrate (pere de perfortaj paroloj kaj sintenoj) de siaj gelernantoj, kiam iu alia instruistino estis pugno- kaj piedbatata de studentoj en iu koridoro de la lernejo kaj kiam tria estis vundita cxe la kapo pro jxetado de iu sxrauxbilo dum li estis skribanta sur la tabulo. Dum iu alia elsendo geinstruistoj havis la eblecon, fine, esprimi libere la realon, kio okazas en pli kaj pli multe da klasoj kaj lernejoj. Tiu realo estas ofte neglektata kaj neata de gepatroj aux ecx de lernejaj direktoroj, kiuj ne havas ilojn por efike kontrauxstari tiujn novajn formojn de violento cxe la junularo. Cxar la publiko nun komencas konsciigxi pri la problemaro, eble la situacio povos evolui pozitive. Mi esperas nur, ke ni ne devos „atendi” ke iu instruisto estu mortigita de siaj gelernantoj. Tro ofte nur la dramoj provokas tujan reagon.

Do, la klaso estas ejo kie devas esti rekonstruata la socia teksajxo, kaj ne nur ejo kie transdoni la „Scion”.

 

La respondeco de la instruisto evoluas: Kunprepari, kunkrei iun novan societon en kiu la civitanoj ne agas ion ajn, iam ajn, ne ekstaras dum la kursoj por eliri, trinki ion kaj revenas nur duonhoron poste post frakasado de vitroj, aux male, en kiu aliaj civitanoj kun bona konscio, volas atingi bonegajn poentojn, rezultojn dum la ekzamenoj, sen atenti pri kio estas fusxe dirita aux farita dum la klashoroj kaj sukcesas nur danke al la familia helpo aux subteno.

La geinstruistoj ne tro plendu pri la malrespektemaj gelernantoj... Tiuj plendoj alportas nenion... Ili devas konscii ke la klaso estas la spegulo de la socio. Se ili komprenas tiun societeton, ili povos komenci agi pli bone...

Kiujn valorojn dissendas la societo hodiaux?

La pasintaj tradiciaj valoroj estis transdonitaj pere de la religio, de la familio, de la sporto... Pli kaj pli tiuj malaperis... La lerneja klaso restas preskaux la sola por ilin promocii...

Geinstruistoj kiel mi bone konscias: ecx la gepatroj lasas preskaux cxion pri la edukado sur la sxultroj de la „lernejo” ... Sed la lernejo ne posedas sxultrojn... Nur la geinstruistoj havas! Kaj tiuj sxultroj, cxiun jaron, cxiun tagon, sentas la pezon de sxargxo pli forta. Efektive, kiam venas en la lernejon gelernantoj sen familia, socia, kultura, vera respondeca civitaneco, ili vivas laux la gxangala legxo.

La pedagogo Philippe MEIRIEU nuntempe okupigxas pri la temo, cxar li ne konsentas rezigni al tiu nova lerneja situacio kie la gelernantoj sentas sin aktoroj militistaj en la gxangalo, kie ili ne plu kapablas bone komuniki pace inter si, kie ili ne plu havas konfidon al la aliaj, ne plu kapablas vere auxskulti la aliajn, malrespektas cxiun kaj cxion en la lernejo... kaj tio ankaux veras ofte pri la rilatoj inter la geinstruistoj en iu sama lernejo...

Paralele al tiu fenomeno, aperadas ekde kelkaj jaroj agadoj de organizajxoj diversaj kiuj bone konscias pri la problemo.

En mia urbo, Namuro, ekzemple, trovigxas la Universitato de la Paco. En tiu domo (ne vera universitato) laboras la tutan jaron stafeto de kelkaj personoj kun la celo: helpi en la malkovro de eblecoj de pacaj solvoj dum konfliktoj; konstante pere de ne perfortaj metodoj. Ili proponas kursojn, prelegojn de mondfamaj specialistoj pri la ne-violenta komunikado. Pli kaj pli da lernejoj kontaktas ilin por organizi „mediaciojn”, pacperadan metodon kiam konfliktoj de iu ajn speco ne plu permesas bonan funkcion de la klasa vivo; en kio konsistas la mediacio? (gxi efikas ankaux en familiaj kaj aliaj laborejaj sferoj...) Kiam du personoj en konflikto intencas repacigxi, sed ne kapablas tion efektivigi, ili petas la helpon de iu ekstera persono: la mediaciisto. Tiu cxi ne proponas solvojn. Li helpas nur la du partiojn por trovi iun solvon, kune; tio, laux iu preciza metodo. Mi havas la pruvon de gxia efiko kiam mi regule gxin spertis kun la infanoj dum la ludpauxzoj... Okazas regule disputoj, bataloj pli malpli violentaj, ploroj pro malafablaj vortoj, primokado aux forjxetado de aliaj infanoj... Kiam la infanoj havas la eblecon klarigi kio okazis, esprimi siajn emociojn, sentojn, esti atente auxskultataj de iu persono neuxtrala, tiam ili sentas sin jam pli bone; kaj danke al la respondoj je la kelkaj sinsekvaj demandoj dum la mediacio, pli ol 90% de la konfliktoj trovas solvon veran, profundan kaj longdauxran.

Same kiel iu mediacio postulas iom da tempo, gxia rezulto ankaux povas kelkfoje esti preskaux mirakla pro gxia longa dauxro.

La principo de la mediacio estas simpla: neniu trudas iun solvon al la alia. La du partioj interkonsentas pri iu solvebleco kiun ili libere elektis; ili scias ke, provante gxin, gxi povas esti malsukcesa, kaj ke en tiu kazo, ili rajtas proponi novan solvon al la krizo.

En Francio, la Internacia Movado pri Repacigxo, nomata MIR, laboras en tiu direkto ekde pluraj jaroj. Brigitte Liatard kaj Babette Diaz instruas al la gelernantoj la rolon de mediaciistoj.

La organizajxo UNICEF proponas pli kaj pli al la lernejoj: dosierojn ne nur pri la tria aux kvara mondo, sed ankaux pri la pacproblemoj en niaj landoj kaj lernejoj. La pedagogiaj tekstoj konsciigxas pri la diversaj formoj de konfliktoj kaj violentajxoj en niaj socioj. Unu ekzemplo: „Et si on faisait la paix?”... (Kaj se ni konstruus la pacon?)

En Belgio Véronique Meunier vizitas la lernejojn por pridiskuti kaj prilabori tiujn temojn.

  Ankoraux iu alia organizajxo: Humania en Bruselo laboras same kun subteno de la BALOOVINA regxa Fondajxo prezentata sub la formo de bildstrio por konsciigi pli bone la diversajn lernejajn kaj familiajn problemojn kiuj koncernas la dolorigajn rilatojn inter la gelernantoj kaj familianoj. Ekzemple la „propeka kapro”: pro iu pli forta malsimileco, la aliaj de la grupo facile enfokusigas sur tiu persono la kialon de siaj problemoj.

Mi ne povas ne paroli pri la franca verkisto kaj psikologo: Jacques Salomé kiu prilaboras la temon de la plibonigo de la komunikado inter cxiuj, kaj, ankaux, en la lerneja medio. Jam de pluraj jaroj, li proponas, kiel pioniro, ke en la francaj lernejoj, okazu kursoj pri plibonigo de la komunikado. Ankaux tio certe ludus rolon de antauxaverto pri violento kaj helpus al gejunuloj trovi solvon al siaj konfliktoj sen uzo de perforto/violenteco/violentemo. Li verkis: „Charte de la vie relationnelle à l’école”. (Cxarto de la komunikadaj rilatoj en la lernejo.)

Mi finas nun per kelkaj vortoj pri la programo Socrates de la Eªropa Komisiono. Konsciante ke tiu problemo ekzistas en preskaux tuta Eªropo, gxi subtenas la financadon de konkretaj proponoj de lernejoj pri la temo de „Violento en la lernejoj. La Eªropa kunagado pri la sekureco en la lerneja medio.” En diversaj euxropaj landoj ekzistas iniciatoj.

Nu... la 20-a jarcento, kiu finigxas, estis la jarcento de la plej ampleksaj amas-bucxadoj de la tuta homara historio... Urgxas inversigi tiun tendencon... kaj promocii la epopeon de la paco... precipe sur la tereno de la edukado. Temas pri la posttransvivo de la planedo!

Ghislaine Tilleux-Craenhals

Licenciulino pri Socia Komunikado – Loveno

Les Hauts de Meuse, 4, BE-5101 Erpent (Namur), Belgio