ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Adresoj

Poŝtaj adresoj

Adresoj de unuopaj estraranoj troveblas ĉe la estraropaĝo


Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ILEI, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando.


Internacia Pedagogia Revuo

NÉMETH József, HU-8531 IHÁSZ, Fő u. 41/5, Hungario


Juna amiko

 Stano MARČEK, Svolenska 15, SK-036 01 Martin, Slovakio


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj