ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

<ĉeftitolo>

Poŝtaj adresoj

Adresoj de unuopaj estraranoj troveblas ĉe la estraropaĝo


Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ILEI, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando.


Internacia Pedagogia Revuo

NÉMETH József, HU-8531 IHÁSZ, Fő u. 41/5, Hungario


Juna amiko

 Stano MARČEK, Svolenska 15, SK-036 01 Martin, Slovakio


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj