... Internacia Pedagogia Revuo ...
[ Hejmen ] Arkivo ] Aktuala numero ] Informoj pri ILEI ] Redakciaj informoj ] Ligoj ] Tirkesto ]

 

Redaktoro: Jozefo Nemeth, Fo u. 41/5. HU-8531 IHASZ, Hungario

Telefono: (+36-89) 356-050

Retadreso: jozefo.nemeth ĉe gmail.com

 

IPR 2022/4 estas preta. Jen ĝia enhavo.

 

Redaktofino por IPR 2023/0: la 15-a de januaro 2023.

 

Lasta modifo de nia hejmpaĝo: la 19-a de oktobro 2022. 

Atentu: sub la menupunkto "Arkivo" troveblas preskaŭ ĉiuj artikoloj aperintaj en IPR dum la jaroj 1995-2021.