Edward Symoens
Hejmen ] Supren ]

 

Indeksoj 1991-95
Edward Symoens
Propedeuxtiko
Komitato en Övik
BEKunu BEKdu...
El la landoj 96/1
Reage al Golden
Ekzamenoj 95
Notlibro 96/1

Edward Symoens 1915-1995

Ni bedauxras anonci la morton de nia plurjara prezidanto kaj liga motoro, s-ro Edward Symoens. Dum 65 jaroj da esperantisteco li persiste agadis, precipe en la kampoj de informado, edukado kaj la euxropa integrigxo.

Naskigxanta en 1915 en Austin Texas kaj profesie laborinte dum tridek jaroj en Afriko kiel lernej-estro kaj eduka gvidanto, li portis transnacian vidpunkton al cxiu sia entrepreno. Tio trovis konkretigxon en liaj ILEI-jaroj en ripetaj provoj kunordigi inform-kampanjon pri la divers-specaj pedagogiaj valoroj de E-o, samtempe en pluraj landoj, kun simultanaj aliroj al eduk-ministerioj.

El tiu strebado fontis pluraj tre utilaj inform-dokumentoj, aperintaj en Esperanto, la angla, franca, flandra kaj itala, kaj la dauxre kompletigata biblio-grafio de disertacioj pri E-o kaj interlingvistiko, unue aperinta en 1989.

S-ro Symoens iniciatis nacian radiokurson en Flandrio en 1946, poste en Afriko (1947-75) li helpis krei esperantajn grupojn en Zairio kaj Ruando. Reveninte, li plongxis en la landan agadon, gxuste kiam Flandra E-Ligo estis reorganizanta sin kaj starigis la konatan E-domon en Frankrijklei (Antverpeno), kie nia IPR estas presata. Li prezidis FEL de 1979 gxis 1984 - kio inkluzivas la sukcesan okazigon de UK en 1982. Li restis vic-prezidanto de FEL gxis 1990, kiam li igxis gxia honora prezidanto. UEA nomis lin honora membro en 1993, laux iniciato de ILEI, kies honora membro li igxis en la pasintjara konferenco en Övik.

Transpreninte la vic-prezidantecon de ILEI en 1985, la estraro tiam evitis timatan hiaton pro la forpaso aux retirigxo de pluraj el gxiaj tiamaj aktivuloj. Post prezidantigxo en 1987, tre baldaux li skizis novajn celojn, gvidliniojn kaj laborplanojn, kiuj ankoraux nun forte influas la ligan funkciadon. Konkretaj atingoj responde al tiuj celoj videblis en formo de ekzamenaj kaj instruisto-kursaj relancxoj kaj aro da novaj eldonajxoj. S-ro Symoens havis proksimajn ligojn tra la propra landa agado al UEA; li laboris por ripari la siatempajn vundojn inter la du instancoj, por trovi akcepteblan formon de kunekzisto kaj kunlaboro, tenante tamen por la Ligo plenan sendependecon kaj identecon. Akcepto cxe UEA, ke ILEI prizorgu la realigon de gxia eduka programo kun disponigo de la respondaj financaj rimedoj reprezentis solidan atingon de ILEI sub lia gvido.

Eble la plej produktiva kaj bonetosa estrarkunsido de la tuta periodo estis tiu en februaro 1991 cxe la familia hejmo Symoens en Kalmthout. Tiam ni povis mem konstati la imponan bibliotekon kaj laborcxambron kun bretaroj da zorge ordigitaj dosieroj kaj dokumentoj - la nervocentro de lia senlaca agado. Niaj membroj certe memoros lin skrupula leter-respondanto, facile alirebla, cxiam pacienca, preta auxskulti, samtempe grandvizia kaj persiste laborema.

Por mi persone, estis agrable, facile kaj instige servi kiel vic-prezidanto en lia estraro; atesto je tio estas samdirekta dauxrigo en la gvida stilo kaj celaro de la Ligo en la posta dejxor-periodo. Lia influo sentigxos en la pluiro de la Ligo, kiel ankaux lia memoro cxe cxiu, kiu konis lin kaj laboris kun li. ILEI esprimas sinceran kondolencon al liaj familianoj.            

Stefan MacGill

Mesagxo de la Prezidanto de ILEI

okaze de la morto de Edward Symoens

Nome de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), necesas ke mi kontribuu kelkajn vortojn al la honorigado de la meritoj de nia jxus forpasinta kolego.

Edward Symoens gxis la morto estis konata kiel klarvida kaj dedicxita kunlaboranto en la antauxenigo de la instruado de la internacia lingvo Esperanto. Dum sia servado kiel Prezidanto de ILEI, li rekonis la esencan rolon de la celoj de la Ligo en la progreso de la tutmonda E-movado. Tio motivigis lian sukcesan reproksimigxon de la Ligo al UEA kaj la sekvan pli intiman kunlaboron kun UEA en la reciprokaj celoj de la du organizajxoj. Li ne sercxis por si gloron, sed rekonis talenton en aliaj kaj per sia afabla, diplomatia kondutmaniero kuragxigis kaj apogis cxiun lauxcelan labordecidon. Sian klerecon kaj inteligenton li montris interalie per modela verkado, kiu inkluzivis gravan plurlingve eldonitan studon pri la pedagogia valoro de la instruado de Esperanto en la lernejoj.

Gxis la morto li servis al ILEI kiel komisiito aux reprezentanto en diversaj funkcioj, ekzemple montranta dum multaj jaroj la fidon de la membraro kiel estro de la kandidatiga komitato por oficoj de la Ligo. La meritoj de lia laboro por ILEI motivigis la antauxnelongan rekonon de liaj kontribuoj kiam li nomigxis kaj akceptigxis kiel Honora Membro de la Ligo.

Edward Symoens multe mankos al ni cxiuj, tamen la inspiro de lia ekzemplo kaj liaj konkretaj atingoj por plibonigi la mondon kaj la homajn rilatojn ne povos perdigxi al ni. Restos porcxiame tio, kion li alportis al ILEI kaj al la mondo, cxar lia ekzemplo sxangxis pozitive la vivsperton de la multnombraj personoj kaj organi-zajxoj, kiuj havis la privilegion profiti de lia morale fidinda karaktero, largxvida pensado, pacema kunlaborado, sincera amo al la homaro kaj persona amikeco.

Duncan Charters, Prezidanto, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

  Dum la funebra ceremonio, en la nomo de ILEI la mesagxon lauxtlegis Marija Belosxevicx, sekretario de la Ligo.

 

Teksto el la memorkarto pri Edward Symoens:

„Edward, ni konis vin kiel homon, kiu havis tre bonajn rilatojn kun centoj da amikoj en la Esperanto-movado, sed precipe ni konis vin kiel homon laboreman, neniam lacan. Plukonstrui tion, kion vi iniciatis, estos sendube por vi la plej bela donaco. Tion ni promesas, Edward, tutkore. Dankon pro tio, kion vi faris por ni. dankon pro tio, kion vi instruis al ni.”