elementa instruado (internacia)

La kurso en ĉi tiu nivelo enhavas kaj gramatikajn elementojn kaj kulturajn
elementojn.

Por sekvi kurson iom pli progresintan, bonvolu klaki ĉi tie kaj vi trovos kurson sekveblan rekte en Esperanto aŭ en kelkaj naciaj lingvoj.

Por lerni pri la kulturo en la internacia lingvo Esperanto, bonvolu akiri
ĉe via libroservo la libron de 

Pierre Janton, Esperanto: lingvo-literaturo-movado, aŭ de 

William Auld, La fenomeno Esperanto, aŭ de 

Nikolao Gudskov, Epitomo de esperantologio.

Se vi ne scias, kiel mendi ilin, bonvolu klaki sur www.uea.org kaj poste
serĉi la librokatalogon.

 

Informoj pri cxi tiu nivelo kaj pri la tuta ekzamensistemo de ILEI/UEA
estas haveblaj cxe: http://www.edukado.net/ekzilei.jsp

Specimenoj (testoj kaj taskoj) de la UEA/ILEI internaciaj ekzamenoj en cxi
tiu kaj en la alia nivelo, kiuj povas helpi al la kandidatoj, pretigxantaj
por tiuj ekzamenoj, estas troveblaj cxe: http://www.edukado.net/lt_chiuj.jsp